У багато разів краще, ніж тіло.

незважаючи на розхожі уявлення про те, що «на обличчі усе написано».

Ступінь «контрольованості» частин тіла як джерел інформації залежить від трьох основних характеристик:

1) «пропускної здатності», тобто кількості різних за значенням сигналів, які можна посилати за одиницю часу;

2) зовнішнього зворотного зв'язку з боку партнерів;

3) внутрішнього зворотного зв'язку — через усвідомлення своєї експресивної поведінки.

Тому

коли людина хоче приховати свої почуття, обличчя стає малоінформативним, а тіло — головним джерелом інформації для партнера.

За словами одного з психологів,

тіло — це місце «витоку інформації»

про щиросердечні стани людини.

Експресія обличчя є найбільш інформативною

за умов передачі правдивої інформації

і найменш інформативною

за умов передачі неправдивої інформації.

Ø Жестикуляція:

Насамперед важлива кількість жестів.

o Нормальною вважаються різна кількість жестів у різних народів і в різних культурах (більша на півдні і менша на півночі).

o Проте скрізь їхня кількість і інтенсивність зростають разом зі зростанням емоційної збудженості людини, її схвильованості.

o Інтенсивність жестикуляції зростає за бажання досягти більш повного розуміння між партнерами, особливо якщо воно утруднено.

Ø Пози:

§ «Закриті» пози: людина намагається закрити передню частину тіла й зайняти якнайменше місця в просторі; «наполеонівська» поза постаті: руки схрещені на грудях чи обидві руки упираються в підборіддя під час сидіння і т.п. –

o недовіра,

o незгода,

o протидія,

o критика,

o страх перед партнером.

§ «Відкриті» пози: руки розкриті долонями вверх; сидячи: руки розкинуті, ноги витягнуті –

o довіра,

o згода, доброзичливість,

o психологічний комфорт.

§ Пози роздуму: наприклад, поза роденівського Мислителя.

§ Пози критичної оцінки: рука під підборіддям, вказівний палець витягнутий уздовж скроні.

§ Зацікавленість у спілкуванні: людина у положенні сидячи нахиляється вперед до співрозмовника, якщо ж не дуже зацікавлена — відкидається назад.§ Бажання самоствердитися, «поставити себе»: ваш партнер стоїть прямо, у напруженому стані, з розгорнутими плечима, іноді упираючись руками в стегна.

§ Людина, якій не потрібно підкреслювати свій статус, розслаблена, спокійна, її поза вільна, невимушена.

загального малюнка ходи — моментів вставання, сідання і т. ін., тобто значення стилю пересування і зміни поз.

Ø Хода.

Хода є одним з найважливіших ключів до розуміння внутрішнього стану людини. Вона строго індивідуальна, у ній добре видно багато характеристик людини. Тому не дивно, що добрим лікарям хода служила діагностичним симптомом різних хвороб. Дуже цікаві в цьому відношенні експерименти Магнусона і Вільде. Вони приєднували до усіх великих суглобів людини маленькі електричні лампочки і потім знімали її ходу в цілковитій темряві так, що видно було тільки, як пересуваються вогники. Виявилося, що навіть по такій, здавалося б, мізерній інформації випробувані цілком упевнено і правильно могли визначити стать і вік людини.

По ході можна розпізнати емоційний стан людини:

o гнів, злість – найбільш «важка» хода,

o страждання – людина майже не розмахує руками,

o гордість – найбільша довжина кроку,

o щастя – людина «летить», у неї більш часті і легкі кроки.

Питання 4.

Коммерческий и технический осмотр.
Рассказал Иваныч (Начальник партии)
Передлежання плаценти
Який з напрямів реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні не відноситься до Програми дій в цьому напрямі?
Законы Мира Горнего и законы Мира Бытия
Раздел 2. Заболевания щитовидной и паращитовидных желез
Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы (АРС)
Використання закладок
Лекція 5. Первинні параметри передачі ( R, L, C, G) симетричної лінії передачі.
Керування буферизацією даних
Вимоги до оформлення курсових робіт
Лабораторная и инструментальная диагностика ДЖВП
Павел иустинович мариковский 5 часть
Рішення правових задач.
Маскулинный анимус или фемининный архетип?
Системи, джерела світла, світильники та нормування штучного освітлення
Люблінська унія 1569 року
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств. Система органов, задачи, полномочия.
Закріплення вивченого.
Урок № 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА.
ДС. 05 СЕРТИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ В СПИРТОВОМ,
ПО — программное обеспечение
Главная Страница