Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації

¨ Група – 2 і більше осіб, що взаємодіють для досягнення спільної цілі.

¨ Формальні і неформальні групи

¨ Формальні групи: групи керівника і робочі групи

Причини об’єднання працівників в неформальні групи:

¨ Потреба в приналежності

¨ Допомога

¨ Захист

¨ Спілкування

¨ Тісні взаємини і симпатія

Характеристики неформальних груп:

¨ Соціальний контроль –неформальні організації контролюють своїх членів шляхом встановлення і дотримання норм – групових еталонів прийнятних і неприйнятних форм поведінки

¨ Спротив змінам –працівники використовують неформальну організацію з метою обговорення можливих чи фактичних змін в роботі їхнього відділу чи організації загалом.

¨ Неформальний лідер – визнаний групою авторитет, який виконує дві функції: допомагати групі в досягненні цілей та підтримувати соціальну взаємодію в групі.

Фактори, що впливають на ефективність роботи неформальної групи:

¨ Розмір (оптимально 5-8 чоловік)

¨ Склад

¨ Групові норми

¨ Згуртованість

¨ Групова однодумність

¨ Конфліктність

¨ Статус членів групи

¨ Групові ролі

5. Міжгрупові проблеми в організаціях

¨ Міжгрупова диференціація –явище, що виникає в складних організаціях з дуже розгалуженою структурою і вузькоспеціалізованим поділом праці, і полягає в тому, що члени одного підрозділу формують відмінні від інших атитюди, стилі діяльності, цілі та цінності. Наслідком диференціації є неможливість об’єднання працівників різних підрозділів в одну робочу групу чи команду, оскільки їм важко прийти до взаєморозуміння. В цьому структура організації стає причиною між групових конфліктів.

¨ Міжгрупова інтеграція – рівень співпраці між підсистемами, що забезпечує узгодженість зусиль всіх груп для досягнення мети.

Причини конфліктів між группами:

¨ Розподіл ресурсів

¨ Взаємозалежність завдань

¨ Відмінності в цілях

¨ Відмінності в уявленнях і цінностях

¨ Боротьба за владу чи преференції¨ Розподіл сфер впливу

¨ Незадовільні комунікації

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ

Курс “Психологія управління”

Все управління у кінцевому рахунку зводиться

До стимулювання активності інших людей.

Лі Якокка

Найціннішою своєю рисою я вважаю

Вміння викликати у людей ентузіазм

I розвивати те, що є кращим в людині,

За допомогою визнання її достоїнств i заохочення.

Устройство вывода и приемки листов
Понятие и виды договора купли-продажи. Правовое регулирование отношений купли-продажи. Предмет и форма договора.
Предмет и задачи курса «организация производства»
Актуальные тенденции развития законодательства, влияющие на процесс управления интеграционными сделками в России
Внешняя политика России в середине XVIII в. Семилетняя война.
Дружба – это когда одному человеку приятно проводить время с другим человеком, а значит, приятно с ним разговаривать
Отличительные черты совр этапа мир хоз-ва
ТЕМА 2. Прийняття управлінських рішень.
Группы гидравлических масел по эксплуатационным свойствам
ТЕМА 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Функції психології управління.
Графічні і графоаналітичні моделі
БЕССМЕРТНОЙ ЖИЗНИ ВЕРНОЕ НАЧАЛО
Скоробогатова А. И., Саглам Ф. А., Фахрутдинова Р. А., Ханмурзина Р.Р.
Если это мужчина: ОБИДА, относящаяся к состоянию блокирования или к КОНТРОЛЮ или ТВОРЧЕСКИМ проблемам
Расчет цепи методом контурных токов.
Інновації як об’єкт менеджменту. Функції та завдання інноваційного менеджменту
Тема 4.12. Основы защиты информации и информационной безопасности компьютерных систем
Постановка задачи линейного программирования и свойства ее решений
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах.
Проба на белых мышах с парентеральным введением.
Видача ліцензії
Республика Польша (II Речь Посполитая) (1918—1939)
Главная Страница