Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації

¨ Група – 2 і більше осіб, що взаємодіють для досягнення спільної цілі.

¨ Формальні і неформальні групи

¨ Формальні групи: групи керівника і робочі групи

Причини об’єднання працівників в неформальні групи:

¨ Потреба в приналежності

¨ Допомога

¨ Захист

¨ Спілкування

¨ Тісні взаємини і симпатія

Характеристики неформальних груп:

¨ Соціальний контроль –неформальні організації контролюють своїх членів шляхом встановлення і дотримання норм – групових еталонів прийнятних і неприйнятних форм поведінки

¨ Спротив змінам –працівники використовують неформальну організацію з метою обговорення можливих чи фактичних змін в роботі їхнього відділу чи організації загалом.

¨ Неформальний лідер – визнаний групою авторитет, який виконує дві функції: допомагати групі в досягненні цілей та підтримувати соціальну взаємодію в групі.

Фактори, що впливають на ефективність роботи неформальної групи:

¨ Розмір (оптимально 5-8 чоловік)

¨ Склад

¨ Групові норми

¨ Згуртованість

¨ Групова однодумність

¨ Конфліктність

¨ Статус членів групи

¨ Групові ролі

5. Міжгрупові проблеми в організаціях

¨ Міжгрупова диференціація –явище, що виникає в складних організаціях з дуже розгалуженою структурою і вузькоспеціалізованим поділом праці, і полягає в тому, що члени одного підрозділу формують відмінні від інших атитюди, стилі діяльності, цілі та цінності. Наслідком диференціації є неможливість об’єднання працівників різних підрозділів в одну робочу групу чи команду, оскільки їм важко прийти до взаєморозуміння. В цьому структура організації стає причиною між групових конфліктів.

¨ Міжгрупова інтеграція – рівень співпраці між підсистемами, що забезпечує узгодженість зусиль всіх груп для досягнення мети.

Причини конфліктів між группами:

¨ Розподіл ресурсів

¨ Взаємозалежність завдань

¨ Відмінності в цілях

¨ Відмінності в уявленнях і цінностях

¨ Боротьба за владу чи преференції¨ Розподіл сфер впливу

¨ Незадовільні комунікації

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ

Курс “Психологія управління”

Все управління у кінцевому рахунку зводиться

До стимулювання активності інших людей.

Лі Якокка

Найціннішою своєю рисою я вважаю

Вміння викликати у людей ентузіазм

I розвивати те, що є кращим в людині,

За допомогою визнання її достоїнств i заохочення.

Макроэкономическая политика при фиксированном и плавающем валютном курсе в условиях различной мобильности капитала.
Методичні рекомендації
Commercial courts
Деталізація товарів у класифікаторі додаткової митної інформації
Причины появления Frame Relay
Контрольні питання
Методика написания выпускной квалификационной работы
Психіка в світі теорії відображення
СТАТЬЯ VII . ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Оцініть міру ризику самогубства
Робота з комп'ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі
Ценности как феномен культуры. Типология и иерархия ценностей.
Словарь основных психиатрических терминов
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Исторические предпосылки возникновения ренессансной культуры в Италии
Пересечение многогранников плоскостью частного положения.
Предмет господарського права
Расчет избыточного давления для горючих пылей
Тема: ТЕРМИЧЕСКАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ
Пространственные представления
И 35.Устройство КШМ. Газораспределительный механизм. Назначение, устройство, принцип действия.
Количество суждений в анализируемой газете
Время существования клетки от деления до деления или от деления до смерти называется клеточным циклом
Главная Страница