І пропозиції

Таким чином, ринкова цінавідображає ситуацію, коли плани продавців і покупців на ринку повністю збігаються, а обсяг благ, який мають намір купити споживачі, абсолютно рівний обсягові благ, який мають намір запропонувати виробники. Результатом є рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягові попиту. Становище на ринку, при якому обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції, тобто кількість благ, яку хочуть придбати покупці, абсолютно дорівнює кількості благ, яку можуть запропонувати виробники, є ринковою рівновагою. Іншими словами, ринкова рівновага – це ситуація на ринку, при якій відсутня тенденція до зміни ринкової ціни або обсягу вироблюваних благ. Таким чином, ринковий механізм- це тенденція ціни на вільному ринку змінюватися доти, доки ринок не досягне рівноваги.

Якщо ціна на ринку встановлюється нижче від рівноважної ціни, утворюється дефіцит (іноді його називають надлишковим попитом), і обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції. Таке становище зумовить суперництво покупців за можливість придбати дане благо. Конкуруючі покупці починають пропонувати вищі ціни. У відповідь на це продавці підвищують ціни. В міру зростання цін обсян попиту скорочується, а обсяг пропозиції зростає. Це продовжується доти, доки ціна не досягне свого рівноважного рівня. Якщо мінімальний рівень ціни встановлений вище від рівноважної, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту – утворюється надлишок благ. Ринкова рівновага і відхилення від неї зображені на графіку.


Ціна

Надлишок

P1

P0

P2

Дефіцит

0 Q Обсяг

Позиция по матрице GE/McKinsey, для которой характерна низкая привлекательность рынка и средний уровень относительных преимуществ на рынке
Последствия распада СССР и геополитическое положение России
Загальні та допоміжні функції управління
Причины расселения и хоз деятельности првобытных людей на территории Беларуси. Хозяйственная деятельность людей на территории Беларуси в первобытную эпоху.
Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Документи, що посвідчують права на земельні ділянки.
Колірна гамма шуби майбутнього сезону 2013
Кривды против Всебога, Богов и Предков
Восстановление марганца, кремния, фосфора и других элементов
Принципы консервативного лечения больных с переломами челюстей
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
Новая электронная взаимозависимость возвращает мир к ситуации глобальной деревни
Змістовий модуль 2. Кредитні і інвестиційні операції
Главные факторы становления и развития культуры первобытного общества
Понятие, характеристика и сущность страхования
Налагоджування апаратних пристроїв і усунення неполадок
Імпульсний нейтронний каротаж
З передачею особи на поруки
Святитель Игнатий Брянчанинов 25 часть
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Обладнання та оснащення робочих місць
Разработка и стандартизация теста:основные положения.
Социальная метафизика христианства
Г) видобуток і промисел живих ресурсів моря з метою їх раціо-
Главная Страница