Тема 4. Формування передумов ринкового господарства в період становлення національних держав.

1. З погляду меркантилістів продуктивна діяльність — це:

а) праця з видобутку золота та срібла;

б) сільськогосподарська праця;

в) праця зі створення товарів на експорт і вивезення за кордон:

г) підприємницька діяльність.

2. Специфічною рисою господарства Західної Європи XV - перша половина XVII ст. було:

а) процес первісного нагромадження капіталу;

б) торгова революція;

в) революція цін;

г) промисловий переворот.


3. Переважаючою формою виробництва у XVI-XVII ст. було:

а) кустарне; б) мануфактурне;

в) ремісниче; г) фабричне.

4. Для періоду первісного нагромадження капіталу характерна політика:

а) протекціонізму; б) абсолютизму;

в) меркантилізму; г) тоталітаризму.

Де з'явилися перші мануфактури?

а) в Англії; б) в Німеччині;

в) в Росії; г) в Іспанії.

Чим завершилася буржуазна революція в Англії?

а) земля перейшла у власність селян;

б) буржуазія отримала усі землі;

в) земля залишилася під владою феодалів;

г) землю було поділено між феодалами та селянами.

У чому суть процесу огородження?

а) виокремлення земель для підприємств;

б) перетворення пасовищ на рілля;

в) виокремлення наділів для добичі корисних копалин;

г) перетворення орних земель на пасовища.

У якій країні раніше відбулася буржуазна революція?

а) Німеччина; б) Франція;

в) Англія; г) Росія.

Яка країна мала більше за всіх колоній?

а) Англія; б) Іспанія;

в) Франція; г) Німеччина.

Яку назву мала економічна політика Англії по відношенню до Північно-Американських колоній?

а) фритредерство; б) протекціонізм;

в) меркантилізм; г) колоніалізм.

Що було характерно для промисловості в період первісного накопичення капіталу?

а) переважання фабричного типу виробництва;

б) домінування великого монополістичного виробництва;

в) переважання натурального господарства;

г) стійкість мануфактурних виробництв.Що означає термін «порча монети»?

а) видалення владою більшої кількості монет у зв'язку з констатацією того, що золото та срібло є грошима;

б) зниження владою цінності та ваги національної монети у зв'язку з помилковою констатацією того, що золото та срібло є грошима завдяки своїм природнім властивостям;

в) теорія, що трактує обумовленість цінності друкованих грошей тим номіналом монети, який встановлюється державою;

г) теорія, що трактує обумовленість цінності грошей вагою монети, яку необхідно карбувати.

Глава 9. Болезни и несчастные случаи
Ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи
Составители: О. А. СЕРЕБРЯКОВ
Стаття 175. Мирова угода сторін
Пустая сцена, в тишине звучат слова Иисуса .
Стадии нарко- и токсикоманий НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
Проблема личности в истории философии
Несбалансированность в транспортной задаче
Этим фильмом Александр Шадрин или его друзья сообщают мне,что в мою семью Апрелова подбросили не они,а кто то другой.)
Допустимая концентрация сперматозоидов в различной по густоте сперме
Обладнання тваринницьких приміщень.
Сроки вынесения решений об оплате труда работников по разрядам ETC
Які є типи резюме за призначенням?
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВИД ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
Как правильно пользоваться ушными каплями
Первый период родов (схватки)
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
СЕМІНАР-КОНФЕРЕНЦІЯ №4
Причины уксусного запаха у пота
Бухгалтерская отчетность. Цели и принципы формирования. Порядок представления.
ПЕРЕМЕНЫ В СТИЛЕ РАБОТЫ СЛУЖАЩИХ
Пiдсумки
XXXII. До бога высоко, до царя далеко
Главная Страница