Назвіть основні обов'язки Фонду при настанні страхового випадку.

При настанні страхового випадку Фонд зобов'язаний, відповідно до ст. 21 Закону про страхування від нещасних випадків, у встановленому законодавством порядку надати соціальні послуги і провести відповідні виплати:

1. Своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, нанесену працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні.

2. Організувати похорон померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

3. Сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому при нещасному випадку, швидкій допомозі при потребі його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання.

4. Організувати цілеспрямоване й ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих і лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою найшвидшого відновлення здоров'я застрахованого.

5. Забезпечити потерпілому разом з відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної раціонально організованої медичної допомоги.

6. Провести всі необхідні заходи для підтримки підвищення і відновлення працездатності потерпілого.

7. Забезпечити відповідно до медичного висновку домашній догляд за постраждалим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти потерпілому, який проживає в гуртожитку, в одержанні ізольованого житла.

8. Відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) проводити навчання і перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або нанесення моральних збитків потерпілий не може виконувати колишню роботу; працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю.

9. Організувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування або з іншими зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції за рахунок Фонду.10. У випадку невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань, за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду і його регіональних управлінь – за рахунок Фонду.

11. Виплачувати за потерпілого внески на медичне і пенсійне страхування.

12. Організовувати залучення інвалідів до участі в громадському житті.

Техника безопасности при эксплуатации
Комета Галлея в семье сестер
О.Ф. Кістяківський – український
Развитие пространственных представлений
Стыд и его противоположность
How to Spot a Liar
Новелла ФЗ от 07.05.2013 N 100-ФЗ (ст. 188.1 ГК)
Поняття та ознаки держави
Художественное своеобразие поэзии И. А. Бунина
GRAMMAR. MODAL VERBS and THEIR EQUIVALENTS
Закономерности развития эпизоотического процесса, стадии эпизоотий.
Семь шагов для открытия «третьего глаза»
Тема 7: Міжнародна політика.
ІІІ. Орієнтовна основа дії
The exercises below are meant to revise the intonation patterns you already know
VI. Choose the correct form of the verb in Subjunctive Mood.
У зв’язку з прийняттям нової Конституції СРСР були створені екскурсії, присвячені цій важливій події в житті країни: “Конституція в дії”, “Наші депутати”, “Бережіть мир” та ін.
Спеціалізація
ДЛЯ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.
Організація реалізації інвестиційного проекту
The use of English as a supranational language in European institutions
ИСТОРИЯ РУССКОЙ НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Такое разное воздействие, или что лучше: Чжэнь или Цзю – палочка или колечко?
Главная Страница