Мета та завдання політичного аналізу визначаються від характеру самого аналізу.

Процедури з даними

Ø систематизація даних;

Ø ієрархізація даних;

Ø квантифікація даних ( переведення якісних показників в кількісні;

Складові бази даних:

1) статистичні соціологічні дані;

2) дані контент-аналізу політичних текстів;

3) аналіз чуток, анекдотів;

4) дані про політичних лідерів:

Ø основні політичні переконання - ідеали;

Ø мотивація до практичної діяльності;

Ø мета діяльності;

Ø засоби для досягнення мети;

Ø біографія;

Ø особливості поведінки у стресовій ситуації;

Ø психологічні комплекси.

Типи аналізу політики:

1. Науковий аналіз;

2. Публіцистичний аналіз;

3. Аналіз на замовлення;

Завдання аналізу залежить від:

1. Засобів досягнення результатів аналізу:

- інформаційні ресурси;

- ресурси здібностей;

2. Гіпотези дослідження;

3. Урахування багатоваріантності результатів;

Наукові якості, необхідні для здійснення політичного аналізу:

1. Освіта;

2. Оволодіння і використання на практиці певних методик дослідження;

3. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків у політичних явищах і процесах;

Мистецькі якості, необхідні для здійснення політичного аналізу:

1. Інтуїція;

2. “Відчуття світу політики”;

3. Самовдосконалення;

4. Практичний досвід аналітичної роботи;

Політична дія – свідоме і добровільне втручання окремої людини або групи людей у відносини влади певної політичної системи.

Характеристики події:

Ø Аналіз політичних подій: інвент-аналіз.

Ø Вимір події: вона є обмеженою у просторі і часі.

Ø Характер політичної події: позитивний або негативний.

Ø Раціональність та ірраціональність події.

Політична подія – продукт політичної діяльності, той або інший вплив на розподіл і здійснення політичної влади.

Кожна подія має розглядатися в контексті політичної ситуації.

Політична ситуація – стан політичної системи та комплекс взаємодії між її суб’єктами у певний період часу.

Аналіз політичної ситуації:Ø збір інформації;

Ø опис політичної інфраструктури з акцентом на тих складових, що безпосередньо задіяні в ситуації;

Ø опис змісту дій домінуючого політичного суб’єкта;

Ø опис станів і політичної поведінки інших суб’єктів;

Ø опис впливу зовнішніх факторів;

Ø інтерпретація мотивів дій домінуючого суб’єкта;

Ø інтерпретація мотивів дій інших суб’єктів;

Ø аналіз можливостей впливу зовнішніх факторів на дії суб’єктів;

Ø аналіз адекватності досягнутих результатів цілям і задачам суб’єктів ситуації

referatwus.nugaspb.ru referattvm.nugaspb.ru referatxtk.nugaspb.ru refanxz.ostref.ru Главная Страница