ЗМІСТ ТЕМИ

Міністерство охорони здоров’я України продовжує розробляти нормативну базу, яка передбачає чіткий і системний структурний розподіл медичної допомоги на первинний, вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) рівні. Зокрема, для громадського обговорення на сайті МОЗ оприлюднено проект наказу, яким затверджується порядок направлення та госпіталізації пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу, та перелік діагностичних обстежень для планової госпіталізації пацієнта. Документом також затверджено уніфіковану форму направлення на госпіталізацію або консультацію лікаря-спеціаліста. Ухвалення проекту наказу має заповнити прогалину в законодавстві України щодо регламентації правового механізму доступу пацієнтів до вторинної медичної допомоги (ВМД) через лікаря первинної медико-санітарної допомоги. Спеціалізована (вторинна) допомога надається в стаціонарних умовах багатопрофільними або однопрофільними лікарнями і в амбулаторних умовах – консультативно-діагностичними центрами. Організація госпіталізації в кожному окремому закладі вторинної допомоги регламентується правилами роботи закладу, затвердженими керівником.

Потребу в консультації або госпіталізації визначатиме сімейний лікар. У межах реорганізації системи охорони здоров’я мережа медичних закладів буде чітко структурована та оптимізована. Впровадження загальної практики сімейної медицини передбачає, що людина, яка потребуватиме допомоги (крім екстрених випадків), звертатиметься винятково до сімейного лікаря. Той же, у разі потреби в проведенні необхідних обстежень, консультації лікарів-спеціалістів або стаціонарного лікування, визначить медичний маршрут пацієнта і скерує його до відповідних закладів охорони здоров’я вторинного рівня. Крім того, згідно з проектом, за потреби пацієнт може бути направлений до медичного закладу вторинного рівня службою швидкої та невідкладної меддопомоги, лікарями закладів третинного та вторинного рівнів іншого профілю та звернутися туди самостійно без направлення. Причому, якщо хворий потребує госпіталізації до профільного закладу вторинної допомоги, лікар закладу третинного чи вторинного рівнів попередньо має погодити її з лікарем загальної практики. Направлення пацієнтів до таких закладів здійснюватиметься планово або за екстреними показаннями.Особливості планової госпіталізації.

Щоб провести діагностичні функціональні, інструментальні або лабораторні обстеження, лікар загальної практики планово скеровує пацієнта до відповідної діагностичної служби, а по фахову консультацію – до лікаря-спеціаліста. У разі загострення хронічних захворювань та наявності показань для госпіталізації або стаціонарного обстеження, яке неможливо забезпечити в амбулаторно-поліклінічних умовах, та для проведення стаціонарного лікування пацієнта спрямовуватимуть до профільного відділення закладу ВМД. Проектом наказу чітко прописано підстави, за яких лікар-спеціаліст третинного рівня може направляти пацієнтів до закладів вторинного рівня. При цьому максимальний термін очікування на планову госпіталізацію не може перевищувати двох місяців із моменту направлення на госпіталізацію, а для онкологічного хворого – одного місяця. Строки ж обстеження, яке проводиться в амбулаторних умовах, не повинні перевищувати 30 днів. Планове направлення на госпіталізацію чи консультацію лікаря-спеціаліста до закладів ВМД неможливе без оформлення лікарем будь-якого рівня відповідної медичної документації. Тож в проекті наказу наводиться чіткий перелік необхідних документів, включно з випискою із медичної карти хворого (ф. 027/о) із зазначенням діагнозу, результатів проведеного лікування та обстеження. Додаткові обстеження для хворих, які госпіталізуються до закладів ВМД, визначаються стандартами та уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, залежно від Класу, Блоку та нозології захворювання відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10‑го перегляду.

barlimru.refberry.ru referatwju.nugaspb.ru referatqmc.nugaspb.ru refapgu.ostref.ru Главная Страница