Розрахунок заземлюючих пристроїв

Мета даного розрахунку – визначити кількість і розміри заземлювачів та скласти план їх розміщення заземлювачів й заземлюючих провідників.

Вхідні дані: напруга установки, режим нейтралі мережі, питомий опір ґрунту, план розміщення обладнання, що заземлюється, характеристика природних заземлювачів.

Порядок розрахунку такий:

1.Допустимий опір заземлюючого пристрою за ГОСТ 12.1.030‑81.

2.Розрахунковий питомий опір грунту (за допомогою табл. Б.4 або вимірів), Ом*см

,

де - коефіцієнт сезонності.

3. Опір струму розтікання природних заземлювачів (виміром або розрахунком).

4. Якщо , то паралельно підключити штучні заземлювачі з опо­ром, Ом,

Якщо природні заземлювачі відсутні, то .

5.Вибрати матеріал, тип і розміри заземлювачів. У більшості випадків — це вертикальні електроди, що з'єднуються горизонтальною смугою.

6.Розрахувати опір розтіканню струму одного заземлювача.

7.Визначити необхідну кількість паралельно з'єднаних заземлювачів

,

де — коефіцієнт екранування вертикальних електродів (визначається за табл. Б.5).

Таблиця Б.4

Ґрунт Питомий опір, Ом*см Грунт Питомий опір, Ом*см
Торф Пісок вологий
Чорнозем Гравій, щебень
Садова земля Пісок сухий
Глина. Кам'янисті грунти
Суглинок Граніт, вапняк 1,1*1011
Ліс Піщаник, кварцит
Супісок

Таблиця Б.5

Кількість заземлювачів Відношення відстаней між електродами до їхньої довжини, електроди розміщені
В ряд За контуром
0,85 0,91 0,94
0,73 0,83 0,89 0,69 0,78 0,85
0,65 0,77 0,85 0,61 0,73 0,80
0,59 0,74 0,81 0,56 0,68 0,76
0,48 0,67 0,76 0,47 0,63 0,71
0,41 0,58 0,66

8. Розрахувати довжину з’єднувальної смуги та опір розтіканню струму з ура­хуванням коефіцієнта екранування смугового електрода (табл. Б.6).9. Фактичний опір штучних заземлювачів

,

– фактичний опір вертикальних електродів, Ом;

– фактичний опір з’єднувальної смуги, Ом.

Примітка: отриманий фактичний опір не має перевищувати не­обхідний

10. Еквівалентний опір заземлюючого пристрою

Таблиця Б.6

Відношення відстаней між вертикальними електродами до їхньої довжини Кількість вертикальних електродів
Вертикальні електроди розміщені в ряд
0,85 0,77 0,72 0,62 0,42
0,94 0,80 0,84 0,75 0,56
0,96 0,92 0,88 0,82 0,68
Вертикальні електроди розміщені за контуром
0,45 0,40 0,32 0,27 0,22
0,55 0,48 0,40 0,32 0,29
0,70 0,64 0,56 0,45 0,39

Вопрос 29. Стратегии поведения типичные для манипулятора.
Экологический подход Дж.Гибсона
Загально-літературний стиль
Основні поняття реляційної моделі даних. Тип даних, домен, кортеж, атрибут, кардинальність, степінь відношення. Схема відношення та бази даних.
Неповна передсердно-шлуночкова блокада II ступеня
Коррекционно-развивающая программа по оптимизации межличностного взаимодействия детей со сверстниками
Супепродуцент – это биообъект промышленного использования.
Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций.
Расцвет человеческого сознания
Типология общества и институтов
ДЛЯ НОТАТОК
Тема 8. Законодавча влада та її органи (4 год.)
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПОЕЗДНЫХ ТЕЛЕФОНОГРАММ
Структура фінансового ринку
Г – правильно пришліфовано.
Тема 10. Правове регулювання системи якості.
A model part of the main body of a presentation
Почему нежелательны колебания?
IV. Упражнение в написании окончаний прилагательных в единственном и множественном числе.
Комісія з питань охорони праці, її права.
Каково место человека во Вселенной?
Президенство Рональда Рейгана (1981–1989).
Поясничная эпидуральная анестезия
Главная Страница