Для лабораторних занять по дисципліні

«Теоретичні основи електротехніки», ч. 1

з напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ОКР «Бакалавр»

на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Тема 7 «КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ ІЗ ВЗАЄМНОЮ

ІНДУКТИВНІСТЮ»

Мелітополь – 2014

УДК 621.316

Тематичний робочий зошит з теми 7 розробила:

кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЗЕ І.О. Попова

Тематичний робочий зошит з теми 7 розглянуто на засіданні кафедри теоретичної і загальної електротехніки ТДАТУ

протокол № 1 від «27» серпня 2014 р.

Тематичний робочий зошит з теми 7 затверджено на засіданні методичної комісії Енергетичного факультету ТДАТУ

протокол № _1____ від « _24___ »_______09_____ 2014 р.

Рецензент:

доцент кафедри «Гідравліка і теплотехніка», к.т.н. Журавель Д.П.

Тематичний робочий зошит для лабораторних занять по дисципліні «Теоретичні основи електротехніки», частина 1 з напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ОКР «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст».Тема 7 «Кола синусоїдного струму із взаємною індуктивністю» /Попова І.О. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 43 с.


ЗМІСТ

7.1 Індуктивно зв'язані елементи кола………………………………...
7.2. Послідовне з'єднання індуктивно зв'язаних елементів....................
7.3. Еквівалентна схема індуктивно зв'язаних елементів із загальною точкою ………………………………………………………………………..
7.4. Повітряний трансформатор....................................................
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 11
Тематичне комплексне кваліфікаційне завдання…………………....
Варіанти вихідних даних до тематичного комплексного кваліфікаційного завдання……………………………...………………
Список рекомендованої літератури…………………………………….

ТЕМА 7

КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ ІЗ ВЗАЄМНОЮ

ІНДУКТИВНІСТЮ

Тема: Небезпеки пов’язані з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище
Как вид деятельности, аппарат управления, наука и искусство.
II. Retell the text.
Clinical significance
Производство в надзорной инстанции по гражданским делам является исключительной стадией гражданского процесса.
Внешняя и оборонная политика
Походження українського народу.
К СУЩНОСТИ ВОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Витрати води на господарсько-питні потреби мікрорайону
Элемент управления Label (Надпись)
Источники синхронизации и событий
Французький матеріалізм ХVІІІ ст.
Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов
Понятие и участники бюджетного процесса.
Рационализация форм деятельности и общения
Отношение к бедности и богатству
Тема 1. Знайомство з ТБ і правилами та порядком роботи в лабораторії токсикологічної хімії. Зовнішній огляд і попередні випробовування об’єкта дослідження.
Наверное, смерть была справедливой
Подходы к определению организационных изменений.
Оздоровчий біг як вид оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Что не является опасной тенденцией информационного общества E) Глубокое внедрение информационных технологий в частную жизнь
Music in Our Life (2)
Предпосевная обработка почвы
Главная Страница