Тема 14. Оцінка ресурсно-інвестиційного потенціалу підприємства

План лекційного заняття:

Сутність та види інновацій. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність і форми здійснення. Сутність ресурсного та інвестиційного потенціалу підприємства, їх взаємозв'язок. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства, формування інвестиційного потенціалу підприємства, оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства.

Самостійна робота:

1. Інновації: сутність і види.

2. Інвестиції: сутність і форми здійснення.

3. Формування стратегії розвитку підприємства.

План семінарсько-практичного заняття:

1. Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів.

2. Структурний аналіз ресурсного потенціалу підприємства в системі управління витратами.

3. Управління інвестиційним потенціалом підприємства.

4. Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства.

5. Інновації: сутність і види.

6. Інвестиції: сутність і форми здійснення.

7. Формування стратегії розвитку підприємства.

8. Розв’язування задач.

Індивідуально-консультаційна робота:

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді розрахункової роботи або доповіді

Література: основна [6, 8, 11, 12, 14, 15, 20], додаткова [1, 3, 5, 7]

Тема 15. Механізми використання економічного потенціалу підприємства

План лекційного заняття:

Моніторинг поточних можливостей підприємства. Спеціальні випадки застосування оцінки потенціалу підприємства. Показники використання потенціалу підприємства. Стимулювання ефективного використання потенціалу. Забезпечення безпеки економічного потенціалу. Механізми формування безпеки потенціалу підприємства.

Самостійна робота:

1. Методи стимулювання ефективного використання економічного потенціалу підприємства.

2. Формування механізму забезпечення безпеки економічного потенціалу.

Семінарське заняття:

1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.3. Формування і розробка показників регулювання використання економічного потенціалу підприємства.

4. Методи стимулювання ефективного використання економічного потенціалу підприємства.

5. Формування механізму забезпечення безпеки економічного потенціалу.

Індивідуально-консультаційна робота:

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача.

Література: основна [1-5, 11, 12, 14, 17, 20-22], додаткова [1-3, 5, 7, 8, періодичні видання]

Расходы на рекламу способны стать барьером для входа в отрасль в условиях
V1: 39. ДИАГНОСТИКА В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Вибір теми та оформлення індивідуального завдання
Е. 3кг 500г
Морфология и классификация плодов
Основні забруднювачі ґрунтів
Нормативно-довідкові масиви.
Язык, на котором пишется дипломная работа.
Дисперсія системи функцій випадкових величин
Сексуальность и второе состояние 2 часть
Тема 13. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Контроль над трудовым процессом: действия исполнителей
Понятие и особенности административной ответственности
Друкування таблиць за допомогою програми Excel
Как мы обманываем друг друга
Розрахунки при проведенні вентилювання зерна
Тема 8. ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ: ДВЕ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ
Основні методи генетики людини.
Салат-коктейль з птиці або дичини
Виконавчі органи місцевого самоврядування
Договора связ. с экспл п.п., подачей и уборкой в-нов, прав.регулир-е
Завдання
Відносини власності в економічній системі
Главная Страница