Тема 14. Оцінка ресурсно-інвестиційного потенціалу підприємства

План лекційного заняття:

Сутність та види інновацій. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність і форми здійснення. Сутність ресурсного та інвестиційного потенціалу підприємства, їх взаємозв'язок. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства, формування інвестиційного потенціалу підприємства, оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства.

Самостійна робота:

1. Інновації: сутність і види.

2. Інвестиції: сутність і форми здійснення.

3. Формування стратегії розвитку підприємства.

План семінарсько-практичного заняття:

1. Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів.

2. Структурний аналіз ресурсного потенціалу підприємства в системі управління витратами.

3. Управління інвестиційним потенціалом підприємства.

4. Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства.

5. Інновації: сутність і види.

6. Інвестиції: сутність і форми здійснення.

7. Формування стратегії розвитку підприємства.

8. Розв’язування задач.

Індивідуально-консультаційна робота:

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді розрахункової роботи або доповіді

Література: основна [6, 8, 11, 12, 14, 15, 20], додаткова [1, 3, 5, 7]

Тема 15. Механізми використання економічного потенціалу підприємства

План лекційного заняття:

Моніторинг поточних можливостей підприємства. Спеціальні випадки застосування оцінки потенціалу підприємства. Показники використання потенціалу підприємства. Стимулювання ефективного використання потенціалу. Забезпечення безпеки економічного потенціалу. Механізми формування безпеки потенціалу підприємства.

Самостійна робота:

1. Методи стимулювання ефективного використання економічного потенціалу підприємства.

2. Формування механізму забезпечення безпеки економічного потенціалу.

Семінарське заняття:

1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.3. Формування і розробка показників регулювання використання економічного потенціалу підприємства.

4. Методи стимулювання ефективного використання економічного потенціалу підприємства.

5. Формування механізму забезпечення безпеки економічного потенціалу.

Індивідуально-консультаційна робота:

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача.

Література: основна [1-5, 11, 12, 14, 17, 20-22], додаткова [1-3, 5, 7, 8, періодичні видання]

Правила поведінки при виникненні аварії
Методичні рекомендації щодо розв’язання задач
НЕОБЫЧНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ, ИНТЕРЕСЫ И ВЛЕЧЕНИЯ
Дело братьев по оружию. Труды соратников.
Альтернативні стратегії фінансування оборотних активів підприємства
Схема 25-метровой полосы препятствий
Стили поведения в ситуациях разногласия
Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення.
Надати схему кібернетичної моделі «чорний ящик». Фактори, параметри та вимоги, які до них пред’являються.
Грудной резонатор — нижняя опора звука.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ВСТУПАЙ В МОМЕНТ СЕЙЧАС ОТОВСЮДУ, ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ
History of Fashion design
Преимущества этого цикла упражнений.
Принцип относительности Галилея
Лимфатико-гипопластический диатез
Вимоги до бармена
Нечто среднее между минорами и мажорами, с чем и работают хакерос
PowerPoint 8 страница
Завдання № 598
Відносна гранична похибка складе
Основні способи управління економічним ризиком
Упражнение 1. Широчайшие мышцы спины
Главная Страница