Механізм скорочення

Термін "спряження збудження із скороченням" означає взаєзв'язок збудження в скелетних м'язах (виникнення та поширення ПД по мембрані волокна) та його скорочення, тобто

актоміозинова взаємодія.

В стані спокою взаємодії актинових та міозинових протофібрил немає.Коли ПД, що виникають в постсинаптичній мембрані ,поширюються вздовж всієї довжини мембрани м'язового волокна і по мембрані СПР,то відкриваються кальцієві канали і іони Са2 по градієнту концентрації виходять з цистерн СПР у саркоплазму, в результаті чого відбувається підвищення концентрації іонів Са2+ в саркоплазмі міоцита,звільняються активні центри,відбувається взаємодія актинових і міози нових ниток. В основі м'язового скорочення лежить ковзання актинових протофібрил відносно міози нових,"теорія ковзання".

Причиною руху актинових ниток відносно міозинових (їх ковзання) є "нахил" голівки після її приєднання до активного центру актину. Велика кількість голівок, що входять до складу актоміозинових містків, одночасно роблять "нахил" і нитка актину переміщується до центру саркомера вздовж нитки міозину. За рахунок одного такого "нахилу" саркомер (м'яз) може вкоротитися на 1% своєї вихідної довжини. Ступінь вкорочення м'яза може досягати 50% і такі "нахили" голівок під час одного м'язового скорочення можуть повторитися 50 разів.

Для розслаблення скелетного м'язу необхідно, щоб зменшилась концентрація іонів Са2+ в саркоплазмі. Це досягається завдяки дії кальцієвих насосів повздовжніх трубочок СПР, які перекачують туди Са2+ ,під час розслаблення м’язу відбувається:

-активний транспорт іонів Са2+ в СПР,тому

-зменшення його концентрації в саркоплазмі в результаті чого відбувається

-від'єднання іонів Са2+ від регуляторного білка тропініну і актиміозинові зв’язки розриваються.

Будова нервово – м’язового синапса . Механізм проведення збудження через нервово-

м 'язовий синапс

Нервовое волокно, яке підходить до м’язової клітини (волокна), втрачає мієлін і розширюється – це нервове закінчення або синаптична бляшка.Мембрана нервового закінчення, яка прилягає до м’язового волокна називається пресинаптичною мембраною.

Постсинаптична мембрана, або кінцева пластинка, це мембрана м’язового волокна, що прилягає до нервового закінчення.

Пресинаптична і постсинаптична мембрани розділені синаптичною щілиною.

Нервове закінчення має синаптичні везікули заповнені АХ. Са2+ в нервовому закінченні менше, ніж у міжклітинній рідині.

На постсинаптичній мембрані м’язового волокна розташовані хемозбудливі натрієві канали, які активуються АХ, який зв’язується з хеморецепторами.

Механізм передачі збудження через нервово-м'язовий синапс полягає в тому, що ПД іде по мембрані нервового волокна і поширюється по пресинаптичній мембрані,при цьому відкриваються кальцієві канали пресинаптичної мембрани і відбувається вхід іонів Са всередину нервового закінчення та взаємодія з везикулами. Везикули рухаються до пресинаптичної мембрани, відбувається злиття везикул з пресинаптичною мембраною, тому медіатор ацетилхолін входить в синаптичну щілину порціями. Дифузія ацетилхоліну до мембрани кінцевої пластинки призводить до взаємодії АХ з мембранними циторецепторами (Н-холінорецептори) і відкриття хемочутливих натрієвих каналів, тому іони Na+ пасивно входять в м'язове волокно через кінцеву пластинку, що викликає розвиток деполяризації кінцевої пластинки, що має назву потенціалу кінцевої пластинки (ПКП).

ПКП або збудливий постсинаптичний потенціал (ЗПСП) має властивості локальної відповіді:

-не поширюється на мембрані;

-не підлягає закону «все або нічого».

Чим більше виділяється медіатора, тим більше ЗПСП.

У разі досягнення критичного рівня деполяризації, струми, що виникають між деполяризованою постсинаптичною мембраною і сусідніми ділянками м’язового волокна, викликають генерацію ПД, який поширюється мембраною м’язового волокна і починається процес м’язового скорочення.

referatuqf.nugaspb.ru sio.deutsch-service.ru sco.deutsch-service.ru referattzd.nugaspb.ru Главная Страница