Сутність функції «організація».

Вступ

У широкому розумінні поняття "організація" — це певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування. Досягнутий порядок вважають повним, якщо в ньому практично відобразилися чотири аспекти впорядкованості, які випливають у зв'язку з тим, що визначено:

1) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системо утворюючі одиниці вона охоплює;

2) змінні, що характеризують одиниці, котрі утворюють систему;

3) допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них;

4) спосіб дії кожної одиниці їх взаємодії.

Сучасні великі фірми — національні та багатонаціональні компанії, які вкладають капітали в різні галузі й мають підприємства в багатьох країнах світу. Великі фірми мають десятки наукових лабораторій, складну систему матеріально-технологічного постачання та збуту, що охоплює багато агентів, підприємства технічного обслуговування тощо. Для ефективного функціонування таких фірм потрібні, насамперед, досконалі внутрішні зв'язки. Об'єднання різних частин фірми в єдине ціле забезпечується за допомогою організаційної функції менеджменту.

У менеджменті в системному підході організація розглядається як множина взаємопов'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її відносини із зовнішнім середовищем.

Поняття "організація" охоплює такі взаємопов'язані елементи:

— мета та завдання;

— групування завдань для визначення видів робіт;

— групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації;

— делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління;

— створення організаційного клімату, що спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації;

— проектування системи комунікацій, яка може забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації;

— побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх складових організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.Функція менеджменту «організація» спрямована на побудову організації і формування у ній системи відносин. Побудова організації відбувається шляхом організаційного проектування, у процесі якого визначається кількість та функціональний склад підрозділів, посадові обов'язки персоналу, формується система зв'язків для ефективної взаємодії організаційних елементів.

Сутність функції «організація».

Біохімічні методи
Виды методов социологического исследования
Основні засади світоглядної концепції М.Д. Драгоманова
БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, способные сделать твою молитву более действенной. Господь — вердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой
What tense is it? I feel cold today
Специалисты, обеспечивающие коммуникационный процесс
Долгосрочных средних издержек
Конкурентные процентные ставки по чековым и сберегательным счетам
Створення і розвиток грошової системи України
Физиологические механизмы внимания. Синдром СДВГ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы. Кривая производственных возможностей общества. Альтернативные (вмененные) издержки.
Публичные выступления. Встреча с избирателями
Растворы электролитов. Изотонический коэффициент.
АРТИКУЛ 65. Что ответчик ненужными словами, также и иной посторонний, заявивший о своем праве, кроме позвы, не может прерывать судебное разбирательство.
Кафедра європейської інтеграції
О достаточности одиночного сигнала
Програма та методика аналізу матеріальних ресурсів
На деформативность древесины
Маркшейдерское обеспечение подземных горных работ
РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
Центральное (Mосковское) направление
Непосредственное взаимодействие
Главная Страница