Тема : Страхування. Страховий ринок.

Лекція 13.

Інвестиційна діяльність населення. Умови інвестиційної активності населення на фондову ринку.

Фінанси населення за джерелами формування належать до сфери споживання, але завжди від споживання у населення залишається частина коштів, що спрямовуються на заощадження, тобто нагромад­жуються.

Частина доходу домогосподарства, що не використовується на купівлю товарів і оплату послуг, а також на сплату податків, нази­вається заощадження. Найпоширенішою формою заощаджень є використання частини доходу або для створення нагромаджень у вигляді готівки чи вкладів в ощадних банках, або для придбання цінних паперів.

Вільні кошти, що залишаються після всіх витрат на придбання матеріальних благ, оплату послуг та духовний розвиток, населення використовує:

• як резервний фонд у вигляді простого грошового нагромадження без інвестування;

• як інвестиційний фонд для отримання додаткового доходу його
власником.

Вибір виду інвестування вільних фінансових ресурсів населення залежить від законодавчих передумов розширення підприємництва у країні й стану фінансового ринку (у тому числі фондового).

Інвестиції населення здійснює:

- у засоби виробництва для індивідуальної підприємницької діяльності в межах законодавства про підприємництво;

- у цінні папери з метою отримання дивідендів за акціями або доходу
за облігаціями;

- у банківські депозити ( вклади) та ощадні сертифікати;

- у валюті ресурси.

Вибір між вкладеннями в цінні папери і банківські депозити ґрунтується на стандартному підході: за відсутності інфляції обирається варіант найбільшої дохідності шляхом порівняння банківського відсотка за вкладами і розміру дивідендів за цінними паперами. В умовах інфляції населення переважно обирає інвестування у валютні ресурси.

Навчальна мета:розкрити сутність, роль страхування та страхового ринку.

Час:160 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 40 хв.

2.35 хв.

3.35 хв.

4.40 хв.

5.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, збірники документів і матеріалів, першоджерела.

Джерела і література:

1. Закон України "Про страхування". // Відомості Верховної Ради України. — 1996.— №18.

2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01. 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998.—№23.

3. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР. //Відомості Верховної Ради України. — 1997.— № 37. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". // Відомості Верховної Ради України. — 1997. № 37.

4. Василик .Д. Теорія Фінансів. Підручник. К., 2000.

5. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика). Тернопіль, 2007.

6. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія. К.2001р.

7. Фінанси (теоретичні основи). За ред. М.В.Грідчіної. В.Б.Захожая. К., МАУП, 2007.

least.mfk-millenium.ru uxg.deutsch-service.ru referatuvf.nugaspb.ru referatwmy.nugaspb.ru Главная Страница