Середньозважена вартість капіталу і шляхи її зменшення.

Кожна фірма має свою оптимальну структуру капіталу. Ця встановлена оптимальна структура капіталу змушує ціну акцій максимізуватися. Тому фірма буде намагатися дотримуватися цієї встановленої оптимальної структури капіталу. Така оптимальна структура капіталу визначається за допомогою фінансового лiвериджу. Для розрахунку середньозваженої вартості капіталу використовують цільові пропорції боргу, привілейованих та звичайних акцій.

Базуючись на цих даних визначаємо СЗВК:

WACC= wdkd(1-T)+wpskps+wekе+wBkB

Де wd,wps,wce –це вага відповідно для боргу, привілейованих акцій та акціонерного капіталу.

3 метою визначення границь ефективного додаткового залучення капіталу використовують показник граничної (маржинальної) вартості капіталу МСС або ГВК. Порівнюючи ГВК з очікуваною нормою рентабельності по фінансовим операціям, які вимагають додаткового залучення капіталу, можна визначити міру ефективності цих операцій, адже ГВК - це вартість капіталу від одержання іншої грошової одиниці у новому капіталі.

Адже будь-яка компанія не зможе отримувати необмежені суми нового капіталу при одній i тій же СЗВК. Як тільки компанія одержує все більші i більші нові суми протягом даного періоду часу починає зростати вартість компонентів власного капіталу.

Визначення інвестиційної межі проектів можливе за допомогою зваженої ГВК

та внутрішньої ставки доходу. Підприємство не має необмежених джерел фінансування. Інвестори не нададуть коштів понад визначену межу. Приріст вартості капіталу понад попередній рівень i характеризує ГВК.

СЗВК постійна деякий час, але після того, як фірма використала своє найдешевше джерело капіталу, СЗВК починає зростати. Таким чином, фірма має графік ГВК, який показує її СЗВК при різних сумах збільшеного капіталу. Фірма може збільшувати випуск продукції до точки, коли її граничний прибуток дорівнює граничним витратам. У цій точці остання одиниця продукції повністю покриває, відшкодовує свої витрати. Далі експансія буде зменшувати прибутки, але фірма буде відмовлятись від них, діючи при меншому рівні виробництва. Графік ГВК - графік, який показує зв'язок між середньозваженою вартістю капіталу фірми та загальною сумою нового отриманого капіталу і . визначає зв’язок між середньозваженою вартістю капіталу фірми та загальною сумою нового отриманого капіталуГранична вартість капіталу (ГВК) – вартість останньої г. о. нового капіталу, що збільшує фірма.

Гранична вартість росте внаслідок все більшого зростання капіталу протягом даного періоду. Щоб пояснити концепцію граничної вартості капіталу, застосуємо дані Allied.

До структури капіталу не включається короткостроковий борг. Allied використовує вартість капіталу у процесі оцінки доцільності капіталовкладень, який включає довгострокові активи та фінансує ці активи за рахунок довгострокового капіталу. Таким чином поточні пасиви не включаються до розрахунку.

referatssl.nugaspb.ru sjz.deutsch-service.ru range.okref.ru reia.deutsch-service.ru Главная Страница