Графічна інтерпретація

Як бачимо з мал. 7, загальні витрати споживачів дорівнюють сумі площ прямокутників, а вона, у свою чергу, наближено дорівнює визначеному інтегралу

f(Q1)DQ + f(Q2)DQ + … + f(Qn)DQ .

Наближена рівність стає точною, якщо n як завгодно велике.

Отже, сумарні витрати Sвит можна обчислювати за формулою:

(7)

Означення. Надлишок споживача Sнадл — це різниця між можливими витратами споживача і реальними витратами в умовах ринку:

Геометрична інтерпретація

2. Додаткова вартість. Розглянемо криву пропозиції Р = f(Q) (мал. 9).

мал. 9

Виробники іноді мають можливість поставляти товар на ринок за ви­щою ціною, ніж та, на яку вони були згодні попередньо. Припускаючи, що весь товар Q0 буде реалізовано за ціною Р0, можна знайти дохід

R = Р0Q0.

Нехай водночас кількість товару, меншу за Q0, виробники поставляють за ціною, нижчою, ніж Р0. Тоді додаткова вартість виробника Sдод.варт обчислюються за формулою:

Природний сон
РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА Й АЕРОБІКА
Міжнародні лізингові операції
Отличать(-ся) – различать(-ся)
Задачи к теме 8. Стоимость и структура капитала
ЗВ'ЯЗОК СИГНАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
Лабораторное занятие №6 (1 час)
Телевізійна техніка
Современная техническая политика содержания ИССО
Характерні ознаки мови та мовлення
Передача інформації з дискретними і неперервними каналами зв'язку
Summarize the text «My university».
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОЗИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Задача 2 - 2.24 зі збірника практичних задач
Движение озёрных вод. Классификация по видам движения
Термін «повноваження» звичайно визначається як офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
ЦЕЛЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Сегментирование рынка и его роль в повышении эффективности рекламных кампаний.
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Тема 32. Общественное мнение как институт гражданского общества
Глава 21. Бессознательные эмоции, сознательные чувства и их телесные проявления
Анализ психоаналитических концепций (З.Фрейд и др.).
Главная Страница