Графічна інтерпретація

Як бачимо з мал. 7, загальні витрати споживачів дорівнюють сумі площ прямокутників, а вона, у свою чергу, наближено дорівнює визначеному інтегралу

f(Q1)DQ + f(Q2)DQ + … + f(Qn)DQ .

Наближена рівність стає точною, якщо n як завгодно велике.

Отже, сумарні витрати Sвит можна обчислювати за формулою:

(7)

Означення. Надлишок споживача Sнадл — це різниця між можливими витратами споживача і реальними витратами в умовах ринку:

Геометрична інтерпретація

2. Додаткова вартість. Розглянемо криву пропозиції Р = f(Q) (мал. 9).

мал. 9

Виробники іноді мають можливість поставляти товар на ринок за ви­щою ціною, ніж та, на яку вони були згодні попередньо. Припускаючи, що весь товар Q0 буде реалізовано за ціною Р0, можна знайти дохід

R = Р0Q0.

Нехай водночас кількість товару, меншу за Q0, виробники поставляють за ціною, нижчою, ніж Р0. Тоді додаткова вартість виробника Sдод.варт обчислюються за формулою:

referatumb.nugaspb.ru referatvpg.nugaspb.ru tok.deutsch-service.ru referatrmi.nugaspb.ru Главная Страница