Облік забезпечення оплати відпусток.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці ведеться на рахунку 66 "Розрахунків по оплаті праці" і по субрахунках 661 "Розрахунки по заробітній платі", 662 «Депонована заробітна плата»

Дт Кт

1.Нарахування зарплати:

-працівникам основного виробництва 23 661

-працівникам загальновиробничого призначення 91 661

-адміністративному персоналу 92 661

-працівникам збуту 93 661

-невиробничому персоналу 949 661

2.Нарахування допомоги 652 661

3.Нарахування відпускних за рахунок резерву оплати праці 47 661

4.Утримання із зарплати:

Прибуткового податку 661 641

Внесок ЄСВ до ПФ 661 651

Інші утримання 661 685

5.Видача зарплати 661 301

6.Депонированна зарплата 661 662

7.Видан депонована зарплата 662 301

Термін позовної давності для видачі зарплати не встановлений. Аналітичний облік ведеться в картках «Особові рахунки».

Чергові відпустки працівникам надаються впродовж року, як правило, не рівномірно (особливо в сезонних виробництвах). Для рівномірного віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітної плати на оплату майбутніх відпусток працівникам підприємство може створювати для цієї мети резерв. Вказаний резерв створюється за рахунок щомісячного включення рівномірними сумами (обчисленими в плановому відсотку) майбутніх витрат на оплату відпусток. При цьому резерв створюється не тільки на заробітну плату за час відпусток, але і на виплату, передбаченої законодавством винагороди за вислугу років, включаючи відрахування збори на соціальне страхування і в ПФ з цих сум.

На суму створюваного резерву на оплату майбутніх відпусток працівникам підприємства в бухгалтерському обліку роблять запис: Дт23, 91, 92, 93, Кт471.

У міру надання працівникам чергових відпусток нарахована їм заробітна плата відноситься в зменшення раніше створеного резерву записом:

Дт471, Кт661.

Сальдо(кредитове) рахунку 471 «Забезпечення оплат відпусток» показує залишок невикористаного на кінець звітного періоду резерву.В кінці року проводиться інвентаризація забезпечення оплати відпусток працівникам. З цією метою за даними відділу кадрів складають список з вказівкою прізвищу кожного працівника, по який період не використана відпустка; кількість днів відпустки; кількість місяців, за які слід резервувати оплату відпусток; кількість днів використаної на 1 січня відпустки. Шляхом множення заробітної плати працівника на кількість днів невикористаної відпустки визначають суму резерву за невикористані відпустки. Якщо, наприклад, за даними інвентаризації визначена загальна кількість невикористаної відпустки 500 людино-дня, то при середньому заробітку працівника 6грн. сума резерву з урахуванням збору на соц.страх. складе 4104грн (6грн х 500 х 1,378).

Ця сума повинна дорівнювати кредитовому сальдо рахунку 471. Надмірно нарахована сума забезпечення сторнируется, а на недостатню суму робиться донарахування.

Якщо на підприємстві не прийнято створювати резерв на оплату відпусток працівникам, то заробітна плата за час відпустки відноситься на витрати в загальному порядку, тобто відбивається записом: Дт23 (і ін. рахунку по обліку витрат виробництва і витрат звернення), Кт661.

Тема 3. Електрохімічні методи аналізу
Характеристика професій
Определение и краткая клиническая характеристика болезни
Правовые ограничения: понятие, признаки, виды.
Семинар 20: «Типология систем права: основные «правовые семьи» современности».
Основні тенденції соціально-економічного розвитку українських земель у другій половині XVII -у ХУІІІ ст.
ТИПЫ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
Материальная ответственность работника
Послідовність та методика вивчення теми «Табличне множення та ділення»
Причини розростання екологічної кризи.
Моделирование сейсмических и акустических полей
Факторы политического поведения и участия.
Порушення нормального ходу розвитку пилкових зерен.
Западные союзники и Россия в 1917 году.
Write a short story.
БОЖЕСТВЕННАЯ ИСТИНА И КРАСОТА
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Коротка кліматична характеристика
Учитывающая особенности диктумной семантики
Россия – федеративное устройство.
Історія ідеї про правову і соціальну державу
Писано Ставром на Родной Земле 7 часть
Преследование русских иностранцами
Главная Страница