Типові практичні завдання.

1. Знайти загальний розв’язок неоднорідної системи лінійних рівнянь за методом Гауса

 • Обчислити комплексні корені: .
 • Знайти ГМТ: .
 • З’ясувати, чи є вектор лінійною комбінацією векторів ?
 • .

 • Знайти ранг системи векторів, базу та подати решту векторів у вигляді лінійної комбінації векторів з цієї бази , .
 • 6. Обчислити визначник: .

  7. Обчислити значення многочлена від матриці .

  8. Знайти обернену матрицю до матриці .

 • Знайти загальний розв’язок неоднорідної системи лінійних рівнянь та фундаментальну систему розв’язків відповідної однорідної СЛР.
 • .

 • Знайти ранг матриці в залежності від значення параметру .
 • .

 • Знайти найбільший спільний дільник многочленів і .
 • Визначити кратність кореня многочлена .
 • Відділити кратні корені многочлена
 • Побудувати многочлен найменшого степеня, який має корінь (-1) кратності 2; корені 3, 2-i,I- прості, якщо коефіцієнти цього многочлена – дійсні, комплексні.
 • Знайти базиси суми та перетину підпросторів та .
 • Довести, що многочлени утворюють базис простору , якщо .
 • 17. Довести, що кожна з двох систем векторів утворює базис, та побудувати матрицю переходу від базису Е до Е´, де

  Е: , , ; Е´: , , .

 • Розглянемо площину .
 • - Знайти відстань від до площини ;

  - Скласти рівняння площини, що проходить через А паралельно площині .

  19. Відомі координати вершин тетраедра .
  - Обчислити об'єм тетраедра.
  - Скласти загальне рівняння однієї грані та канонічне рівняння одного ребра тетраедра.
  - Обчислити площу трикутника АВС.

  Современное состояние внутреннего туризма
  Процессы, протекающие в горне доменной печи
  Технічне обслуговування і регулювання ведучих мостів колісних тракторів і автомобілів.
  Особливості кровообігу у судинах серця i його регуляція.
  Которому ничем души не усладить
  Вопрос 31. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания.
  Три основы первого уровня транса
  ЦАМО РФ. Ф. 204. On. 97. Д. 218. Л. 59, 60. Подлинник.
  Сервитуты земельных участков
  Прекрасное в эксплицитной эстетике
  Проценты по сберегательному или депозитному сертификату устанавливаются и выплачиваются на утвержденных банком условиях и в сроки, определенные в сберегательном или депозитном сертификате.
  Народная и научная педагогика
  Проблемы с одиночным наследованием
  Маркетингові дослідження діяльності підприємства
  Список основной литературы по теме 5.
  Статья 283. Освобождение от налога
  предназначены для записи, хранения и считывания информации, хранящейся в цифровом коде.
  РОЛЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
  Выбор кабеля по допустимому длительному току.
  Управління комунікаційними процесами
  Понятие разработки нефтяных месторождений
  Показники фінансової безпеки.
  Поняття юридичної відповідальності. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї.
  Главная Страница