Типові практичні завдання.

1. Знайти загальний розв’язок неоднорідної системи лінійних рівнянь за методом Гауса

 • Обчислити комплексні корені: .
 • Знайти ГМТ: .
 • З’ясувати, чи є вектор лінійною комбінацією векторів ?
 • .

 • Знайти ранг системи векторів, базу та подати решту векторів у вигляді лінійної комбінації векторів з цієї бази , .
 • 6. Обчислити визначник: .

  7. Обчислити значення многочлена від матриці .

  8. Знайти обернену матрицю до матриці .

 • Знайти загальний розв’язок неоднорідної системи лінійних рівнянь та фундаментальну систему розв’язків відповідної однорідної СЛР.
 • .

 • Знайти ранг матриці в залежності від значення параметру .
 • .

 • Знайти найбільший спільний дільник многочленів і .
 • Визначити кратність кореня многочлена .
 • Відділити кратні корені многочлена
 • Побудувати многочлен найменшого степеня, який має корінь (-1) кратності 2; корені 3, 2-i,I- прості, якщо коефіцієнти цього многочлена – дійсні, комплексні.
 • Знайти базиси суми та перетину підпросторів та .
 • Довести, що многочлени утворюють базис простору , якщо .
 • 17. Довести, що кожна з двох систем векторів утворює базис, та побудувати матрицю переходу від базису Е до Е´, де

  Е: , , ; Е´: , , .

 • Розглянемо площину .
 • - Знайти відстань від до площини ;

  - Скласти рівняння площини, що проходить через А паралельно площині .

  19. Відомі координати вершин тетраедра .
  - Обчислити об'єм тетраедра.
  - Скласти загальне рівняння однієї грані та канонічне рівняння одного ребра тетраедра.
  - Обчислити площу трикутника АВС.

  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ НА АКЦІЮ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ
  Особенности журналистского произведения
  Облікові регістри, їх суть, види та форми
  Характер и его место в структуре личности. Типология характера. Методы изучения характера.
  Белорусское общество любителей пуделей образовано в 1986 г. и объединяет более 200 любителей и владельцев псов этой породы.
  Руська і Римська церкви: перші досвіди співжиття
  Написание потоков реального времени Linux
  Характеристика вірусів гепатиту
  З досвіду найуспішніших програм впровадження жіночого презервативу, або Безпечнішими статеві акти роблять не засоби, а люди
  Виконати завдання, що винесені на самопідготовку
  Загальні принципи і методи надання медичної допомоги постраждалим з КТМУ.
  Основні теоретичні положення теми
  Розкриття теми
  Человек - голограмма Вселенной
  Задавать тон и отбивать такт 4 часть
  Тема 6. Монопольний ринок
  A. Sociolinguistics and contact linguistics are the same.
  Патологические эффекты страха и ярости
  Средства разработки инфологической модели в AllFusion ERwin Data Modeler
  ОЦЕНКА ВОЗБУДИМОСТИ ТКАНИ И КЛЕТКИ (ЗАКОНЫ РАЗДРАЖЕНИЯ)
  Джерела адміністративного права
  Лекций, семинарских и практических занятий
  Предмет та структура політології
  Главная Страница