Принцип суперпозиції і його застосування для розрахунку кіл

Таблиця 2.8

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
На розрахунковій схемі електричного кола наведено: електрорушійна сила першого джерела E1 = 100 У; електрорушійна сила другого джерела E2 = 50 У; опору розгалужень електричної схеми R1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом. Визначите сили електричних струмів у розгалуженнях даного кола за допомогою методу суперпозиції.
1. Складіть еквівалентну розрахункову схему заданого електричного кола для розрахунку приватних сил електричних струмів які виникають під дією електрорушійна сила джерела Е1.
2. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в першій галузі еквівалентної розрахункової схеми I1(1) і розрахуйте його в амперах.
3. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в другій галузі еквівалентної розрахункової схеми I2(1) і розрахуйте його в амперах.
4. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в третій галузі еквівалентної розрахункової схеми I3(1) і розрахуйте його.
5. Складіть еквівалентну розрахункову схему заданого електричного кола для розрахунку приватних сил електричних струмів, які виникають під дією електрорушійна сила джерела Е2.
6. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в третій галузі еквівалентної розрахункової схеми I3(2) і розрахуйте його в амперах.
7. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в другій галузі еквівалентної розрахункової схеми I2(2) і розрахуйте його в амперах.
8. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в першій галузі еквівалентної розрахункової схеми I1(2) і розрахуйте його в амперах.
9. Визначите силу електричного струму в першій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.
10. Визначите силу електричного струму в другій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.
11. Визначите силу електричного струму в третій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 20.

Таблиця 2.8а

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1.
2. 8,75.
3. 13,75.
4. 5.
5.
6. 20.
7. 15.
8. 10 А.
9. 3,75.
10. 10.
11. -1,25.

Вихідні принципи «Економічної таблиці» Ф. Кене
Старая и новая модели сознания
Спряжение глагола «sein» в настоящем времени
Современные виды контроля- потребительский контроль, самоконтроль
Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов
Когенерація. Загальні положення.
Say the following in one word.
Необычные спортивные соревнования
Тема 6. Правовая социализация личности.
Водохранилища России и Крыма
Прогнозування – основа фінансового планування на підприємстві
Безпека інформаційних систем
Прочитайте текст. Выделенные слова найдите в словаре.
Осложнения язвенной болезни.
Координація
Что нас ждет в подростковом возрасте?
Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.
Кинематика вращательного движения твердого тела
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Тропа́рь: Да пое́т Тебе́, Влады́чице, дви́жа свире́ль духо́вную, Дави́д
Можно превратиться в насмешников 10 часть
Положение матери в семье и ее роль в жизни Адольфа
Місцевоанестезуючі засоби
Завдання 10.
Главная Страница