Принцип суперпозиції і його застосування для розрахунку кіл

Таблиця 2.8

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
На розрахунковій схемі електричного кола наведено: електрорушійна сила першого джерела E1 = 100 У; електрорушійна сила другого джерела E2 = 50 У; опору розгалужень електричної схеми R1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом, R3 = 4 Ом. Визначите сили електричних струмів у розгалуженнях даного кола за допомогою методу суперпозиції.
1. Складіть еквівалентну розрахункову схему заданого електричного кола для розрахунку приватних сил електричних струмів які виникають під дією електрорушійна сила джерела Е1.
2. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в першій галузі еквівалентної розрахункової схеми I1(1) і розрахуйте його в амперах.
3. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в другій галузі еквівалентної розрахункової схеми I2(1) і розрахуйте його в амперах.
4. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в третій галузі еквівалентної розрахункової схеми I3(1) і розрахуйте його.
5. Складіть еквівалентну розрахункову схему заданого електричного кола для розрахунку приватних сил електричних струмів, які виникають під дією електрорушійна сила джерела Е2.
6. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в третій галузі еквівалентної розрахункової схеми I3(2) і розрахуйте його в амперах.
7. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в другій галузі еквівалентної розрахункової схеми I2(2) і розрахуйте його в амперах.
8. Запишіть математичне вираження для розрахунку приватної сили струму в першій галузі еквівалентної розрахункової схеми I1(2) і розрахуйте його в амперах.
9. Визначите силу електричного струму в першій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.
10. Визначите силу електричного струму в другій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.
11. Визначите силу електричного струму в третій галузі заданої розрахункової схеми в амперах.При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 20.

Таблиця 2.8а

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1.
2. 8,75.
3. 13,75.
4. 5.
5.
6. 20.
7. 15.
8. 10 А.
9. 3,75.
10. 10.
11. -1,25.

referatrfa.nugaspb.ru refamed.ostref.ru refandy.ostref.ru referatpwo.nugaspb.ru Главная Страница