Варіант 2

Варіант 1

УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЯХ 1917 РОКУ

Варіант 3

1Центральна Рада Народова відстоювала погляди:

а) польського населення; б) українських русинів.

2У якій послідовності відбувалися події:

а) діяльність „Руської трійці”, виникнення Головної Руської ради, скасування панщини на Галичині;

б) виникнення Головної Руської ради, діяльність „Руської трійці”, скасування панщини на Галичині”;

в) діяльність „Руської трійці”, скасування панщини на Галичині, виникнення Головної Руської ради.

3Головна Руська рада мала на меті:

а) досягти державності для галицьких українців; б) надати автономію полякам; в) відродити українську символіку.

4Ополячена українська шляхта створила:

а) Головну Руську раду; б) Центральну раду Народову;

в) Руський собор.

5Внаслідок революційних подій 1848-1849 рр. у суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях сформувалися течії:

а) народовці; б) народники; в) москвофіли; г) українофіли.

6Соціально-політична течія в західноукраїнських землях, що орієнтувалася на співробітництво з австрійською владою:

а) українофіли; б) народовці; в) москвофіли; г) народники.

7Русько-українська радикальна партія (1890 р.) була за своїм характером:

а) націоналістичною; б) соціалістичною; в) шовіністичною.

8Юрій Романчик був одним з керівників:

а) Національно-демократичної партії; б) Української соціал-демократичної партії; в) Русько-української радикальної партії.

9Перша українська партія виникла:

а) у Наддніпрянській Україні; б) у Західній Україні; в) у Росії; г) у Польщі.

10Перша українська гімназія була відкрита:

а) в 1885 р. у Перемишлі; б) в 1887 р. у Перемишлі; в) в 1885 р. у Переяславі.

1На початку 1917 р. Українські землі входили до складу:

а) Росії; б) Австро-Угорщини; в) Польщі; г) Німеччини.

2У лютому 1917 року в Росії відбулася революція:

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична;в) соціалістична; г) буржуазно-національна.

3Розставте події у хронологічному порядку:

а) Всеукраїнський національний конгрес; б) ІІІ Універсал;

в) створення Генерального секретаріату;

г) проголошення Радянської влади в Харкові.

4Центральну Раду підтримували:

а) робітники; б) селяни; в) чиновники Тимчасового уряду; г) великі землевласники.

5Центральну Раду очолював:

а) В.Винниченко; б) М.Грушевський; в) Д.Дорошенко; г) С.Єфремов.

6Розставте події у хронологічному порядку:

а) прихід більшовиків до влади у Петрограді; б) утворення Центральної Ради; в) ІІ Універсал; г) Корніловський заколот.

7Українська Народна Республіка була проголошена:

а) у І Універсалі; б) І Всеукраїнським з’їздом Рад; в) у ІІІ Універсалі; г) Всеукраїнським національним конгресом.

8Самоуправління, право самостійного вирішення внутрішніх питань якоюсь частиною держави:

а) федерація; б) конфедерація; в) протекторат; г) автономія.

9Розставте події у хронологічному порядку:

а) Лютнева революція в Росії; б) І Універсал; в) бій під Крутами; г) ультиматум РНК Центральній Раді.

10Центральна Рада проголосила вихід із складу Радянської Росії :

а) у І Універсалі; б) у ІІ Універсалі; в) у ІІІ Універсалі; г) у IV Універсалі.

1Докорінна зміна, переворот у житті суспільства, який зумовлює ліквідацію віджилого суспільного ладу й утвердження нового ладу:

а) революція; б) контрреволюція; в) реформа; г) війна.

2Тимчасовий уряд в Україні підтримували:

а) промисловці; б) робітники; в) землевласники; г) селяни.

3Центральна Рада утворилася:

а) 4 березня 1917 року; б) 8 квітня 1917 року; в) 10 червня 1917 року; г) 7 листопада 1917 року.

4Назва уряду УНР в 1917 році:

а) Рада народних комісарів; б) Генеральний секретаріат;

в) народний секретаріат.

5У І Універсалі Центральної Ради:

а) самовільно проголошувалась автономія України;

б) питання про автономію взагалі не ставилося;

в) Україна самовільно виходила із складу Росії;

г) вірної відповіді немає.

6Після поразки Корніловського заколоту більшовики мали найбільший вплив:

а) на Харківщині; б) у Донбасі; в) на Полтавщині; г) на Київщині.

7У жовтні 1917 року в Петрограді відбулася революція:

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична;в) соціалістична; г) буржуазно-національна.

8Форма державного устрою; союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень, кожне з яких поряд із загальнофедеральними має власні законодавчі, виконавчі та судові органи:

а) автономія; б) федерація; в) конфедерація; г) унітарна держава.

9Розставте події у хронологічному порядку:

а) ІІІ Універсал; б) падіння самодержавства в Росії; в) IV Універсал; г) прийняття Конституції УНР.

10Першим президентом УНР був:

а) Д.Дорошенко; б) С.Єфремов; в) В.Винниченко; г) М.Грушевський.

ТЕМА 6. КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Незнакомец ( рассказ 2007 года) Автор: Константин Былинин
Уход за несъемными зубными протезами на фронтальную группу зубов.
Билет 33. Свариваемость металлов
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
Аналіз антикризової діяльності правління Г. Гувера та Ф. Рузвельта
Особый метод поднятия чувства собственного достоинства
Тема 11. Младенческий возраст
Технология применения красителя DE LUXE High Blond
Тема 12. Юридическая техника
The system of consonant phonemes. Problem of affricates
Продуманная и непродуманная финансовая политика
Работа с клиентами vs собственная продукция
Показники міжнародної торгівлі
Простая структура, немногочисленный персонал
Расстановка судоводителей при плавании в сложных условиях.
Тиристор в цепи переменного тока
Вікові особливості чеснотливого християнського життя
Суб’єктами публічної адміністрації.
The witch sitting to the right of Fudge, with her face in shadow, moved slightly but everyone else was quite still and silent.
Результаты рыночных испытаний и их использование
Лекция №2. Упаковочные материалы для потребительской тары из металла
Основна частина уроку.
Главная Страница