Вимірювання електричного опору омметрами

Технічні вимірювання електричного опору

ТЕМА 8. Вимірювання електричного опору

Вимірювання потужності у колах змінного струму

В колах перемінного струму розрізняють:

активну P = UIcosφ, (Вт);

реактивну Q = UIsinφ, (Вар);

і повну або уявну потужності: S = U = (P2 + Q2)1/2 (В*А).

Для вимірювання активної потужності в колах змінного струму застосовують ватметри.

В колах однофазного змінного струму ватметри вмикаються за тими ж самими схемами, .що і в колах постійного струму з тим самим підходом до оцінки похибок і показів ватметра.

Амперметр і вольтметр ввімкнені за схемами вимірювання потужності змінного струму, при перемноженні їх показів дадуть повну потужність у вольт-амперах змінного струму.

Знаючи активну Pі повну Sпотужності, а також покази вольтметраU та амперметра I можна за формулами:

cosφ = P/S,

Q = UIsinφ

обчислити коефіцієнт потужності cosφ,деφ- кут зсуву фаз між векторами струму і напруги однієї і тієї ж фази кола змінного струму; кут φта реактивну потужність.


Вимоги до точності вимірювання електричних опорів при налагоджені і перевірці схем автоматики у більшості випадків забезпечуються методами, що використовують електровимірювальні прилади прямого перетворення: омметри, вольтметри та амперметри.

Омметри - електровимірювальні прилади, побудовані за схемами послідовного або паралельного з’єднання магнітоелектричного вимірювального механізму із вимірювальним опором. Прилади послідовної і паралельної схем омметрів наведені на рисунку а) і б) відповідно.

б)


R0 - опір обмотки вимірювального механізму омметра;

Rд - опір додаткового резистора;

Ri – внутрішній опір джерела живлення Е омметра;

Rx - вимірювальний опір.

Послідовна схема застосовується для вимірювання великих (>100 Ом) опорів. Паралельна схема застосовується для вимірювання малих опорів. Відхилення покажчика омметра є функцією вимірювального опору, але вона залежить: від значення ЕРС джерела живлення тому для виключення впливу на показ омметра значення Е в схемі омметра передбачається регулювальний пристрій Rд, за допомогою якого в послідовній схемі при закритому ключі К встановлюють покажчик омметра в нульове положення, а в паралельній схемі - при розімкненому ключі К - на відмітку нескінченність.Дуже великі (більше, ніж 1 МегаОм) опори - опори ізоляції вимірюються мегометрами, які складаються з генератора постійного струму підвищеної напруги (250, 800, 2500 В) і логометричного вимірювача. Генератор приводиться в дію вручну (обертанням ручки) або живиться від мережі чи автономного джерела живлення.

tzk.deutsch-service.ru sbh.deutsch-service.ru referatspp.nugaspb.ru doc.underref.ru Главная Страница