Вимірювання електричного опору омметрами

Технічні вимірювання електричного опору

ТЕМА 8. Вимірювання електричного опору

Вимірювання потужності у колах змінного струму

В колах перемінного струму розрізняють:

активну P = UIcosφ, (Вт);

реактивну Q = UIsinφ, (Вар);

і повну або уявну потужності: S = U = (P2 + Q2)1/2 (В*А).

Для вимірювання активної потужності в колах змінного струму застосовують ватметри.

В колах однофазного змінного струму ватметри вмикаються за тими ж самими схемами, .що і в колах постійного струму з тим самим підходом до оцінки похибок і показів ватметра.

Амперметр і вольтметр ввімкнені за схемами вимірювання потужності змінного струму, при перемноженні їх показів дадуть повну потужність у вольт-амперах змінного струму.

Знаючи активну Pі повну Sпотужності, а також покази вольтметраU та амперметра I можна за формулами:

cosφ = P/S,

Q = UIsinφ

обчислити коефіцієнт потужності cosφ,деφ- кут зсуву фаз між векторами струму і напруги однієї і тієї ж фази кола змінного струму; кут φта реактивну потужність.


Вимоги до точності вимірювання електричних опорів при налагоджені і перевірці схем автоматики у більшості випадків забезпечуються методами, що використовують електровимірювальні прилади прямого перетворення: омметри, вольтметри та амперметри.

Омметри - електровимірювальні прилади, побудовані за схемами послідовного або паралельного з’єднання магнітоелектричного вимірювального механізму із вимірювальним опором. Прилади послідовної і паралельної схем омметрів наведені на рисунку а) і б) відповідно.

б)


R0 - опір обмотки вимірювального механізму омметра;

Rд - опір додаткового резистора;

Ri – внутрішній опір джерела живлення Е омметра;

Rx - вимірювальний опір.

Послідовна схема застосовується для вимірювання великих (>100 Ом) опорів. Паралельна схема застосовується для вимірювання малих опорів. Відхилення покажчика омметра є функцією вимірювального опору, але вона залежить: від значення ЕРС джерела живлення тому для виключення впливу на показ омметра значення Е в схемі омметра передбачається регулювальний пристрій Rд, за допомогою якого в послідовній схемі при закритому ключі К встановлюють покажчик омметра в нульове положення, а в паралельній схемі - при розімкненому ключі К - на відмітку нескінченність.Дуже великі (більше, ніж 1 МегаОм) опори - опори ізоляції вимірюються мегометрами, які складаються з генератора постійного струму підвищеної напруги (250, 800, 2500 В) і логометричного вимірювача. Генератор приводиться в дію вручну (обертанням ручки) або живиться від мережі чи автономного джерела живлення.

Незнакомец улыбнулся ей в ответ, а Каролине было все равно, она воткнула наушники в уши и что-то бубнила себе под нос.
TITLE 2. OF PARTIES TO CRIME SECTION 30-33
Значение диагностики в проектировании процесса музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста
Твердження
Философские принципы математики Гилберта
Закріплення та осмислення вивченого матеріалу
Постачальниками і
Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки
Будова та обладнання водопроводу. Основнi етапи та послiдовнiсть очистки і знезараження води
Багатозначні слова і контекст. Системність лексики української мови. Специфіка виявлення системності термінології. Особливості вживання термінів-синонімів.
One by one present the identified points using modal verbs if you are not sure of the consequences.
Діагностика мотивів через особистісний сенс.
Глава 5. Социальная психология как наука, ее структура и история становления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Згортання сил і засобів та повернення до місця постійної дислокації
Тема 1. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯК ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА
Ст.12 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість.
Контроль продажи и разведения
Визначення граничнодопустимих викидів
Злочини проти громадського порядку
З дисципліни «Медична біологія»
Post-reading task
Сказка Н. Павловой «Земляничка». Земляничка
Главная Страница