Артеріальний пульс, основні параметри

Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину. Методи реєстрації артеріального тиску.

Артеріальний тиск – тиск крові в артеріальних судинах.

Види артеріального тиску:

1) Систолічний – максимальний тиск під час систоли. Його нормальна величина у дорослої людини під час систоли в стані спокою становить 100 – 140 мм рт. ст., відображає стан міокарду лівого шлуночка;

2) Діастолічний – мінімальний тиск під час діастоли. Його величина становить 60 – 90 мм рт. ст., відображає ступінь тонусу артеріальних стінок. Таким чином, протягом серцевого циклу тиск коливається між максимальним і мінімальним. З віком систолічний і діастолічний тиск змінюється:

у немовлят він становить – 90/55 мм рт. ст.

у людей похилого віку – 150/90 мм рт. ст..

3) Пульсовий тиск -це різниця між систолічним та діастолічним артеріальним тиском.В середньому він дорівнює 60 – 90 мм рт. ст.

ПТ залежить від систолічного об’єму і еластичності артеріальної стінки.

У людей похилого віку, коли стінки потовщені внаслідок атеросклерозу і втратили здатність розтягуватись під час систоли і стискуватись під час діастоли тому пульсовий тиск може досягати 100 мм рт. ст.

4)Середній артеріальний тиск дорівнює сумі діастолічного тиску і 1/3 пульсового тиску.В умовах спокою у молодої людини дорівнює 90 – 100 мл рт. ст.

Фактори, що визначають величину артеріального тиску:

1. ХОК (нагнітальна функція) лівого серця – більше впливає на рівень систолічного тиску;

2. ЗПО – більше впливає на рівень діастолічного тиску

3. ОЦК – впливає в однаковою мірою на систолічний та діастолічний тиски;

4. Еластичність стінок крупних артеріальних судин (судин компресійної камери) – більше впливає на рівень систолічного тиску.

А/Т залежить:

від статі, віку, від маси тіла

при тривалому курінні А/Т зростає на 10 – 20 мм рт. ст.

при емоційному стресі ,м’язовій роботі підвищується А/Т.

Вимірювання А/Т:

I . Прямий метод – це вимірювання під час експериментів на тваринах шляхом введення канюлі в судини і з’єднання їх з манометром.Прямим методом у людини вимірюють А/Т під час операцій на серці.

ІІ. Непрямій метод вимірювання А/Т за допомогою метода Короткова. Аускультативний метод ґрунтується на вислухуванні звуків, що виникають при стисненні судини манжеткою і порушенні внаслідок цього руху крові у звуженій ділянці артерії.

Артеріальний пульс – це механічні коливання стінки артеріальних судин, що зумовлені вигнанням крові із шлуночків. Пульсові коливання відображають стан судинної стінки артеріальних судин (передусім) так і насосну функцію серця.

Пульс пов’язаний з рухом судинної стінки, а не крові в судині. Так, наприклад, виникає рух гумового джгута, якщо смикнути його за один кінець.

Пульсова хвиля поширюється по артеріям з великою швидкістю – 9 м/сек., а потім слабшає і закінчується в капілярній стінці.

Артеріальний пульс можна досліджувати пальпаторно і графічно. Метод реєстрації артеріального пульсу називається сфігмографією, а зареєстрована крива – називається сфігмограмою,на якій розрізняють:.

1. Анакрота – це підйом кривої, що виникає на початку вигнання, коли тиск в артеріях підвищується, кров розтягує аорту;

2. Катакрота – спуск кривої, що спостерігається при зниженні тиску, під час діастоли;

3. Дикротичний підйом – він спостерігається при ударі крові об зачинені півмісяцеві клапани і реактивного повернення цієї порції крові в аорту. Так формується інцізура, точка f ,яка відповідає закриттю півмісяцевих клапанів.

Пальпаторно можна виявити пульсацію будь – якої артерії, яка лежить поверхнево: скронева, пахвина, загальна сонна.Визначають пульс найчастіше на променевій артерії.

Пальпаторно визначають такі властивості артеріального пульсу:

1. Чистота пульсу – це кількість коливань стінки артерій за 1 хвилину, вона співпадає з частотою серцевих скорочень.

В стані спокою у дорослої людини 60 – 80 ударів.

2. Ритм пульсу, визначають за тривалістю інтервалів між сусідніми коливаннями

Якщо ці інтервали однакові – це ритмічний пульс, якщо ні – пульс аритмічний.

3. Напруженість пульсу , визначається тією силою, яку необхідно прикласти до артерії, щоб зупинити пульсову хвилю.

Местные боги (религиозная география)
Характеристика рухливих ігор для учнів 8-9 класів.
Конструкційні розміри шестерні і колеса
Нефтенасыщенности в обсаженных скважинах
Практичне заняття
Оцінювання курсової роботи
Поняття та класифікація готової продукції
Динаміка та структура витрат комерційного банку
Декан интернатуры и резидентуры
From Simple tо Multiple
Развитие государства и права Германии в период Веймарской республики.
Принципы и источники трудового права.
Упражнения для развития слухового внимания
Конкуренция со стороны передовых стран.
Общая характеристика западноевропейской философии ХХ века.
Виды (классификация) норм права
Тема: Християнство як чинник розвитку української культури.
Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки
Основна частина
Часть 3. Моль, молярная масса, молярная масса эквивалентов, основные законы общей химии
Обесточивание главных сборных шин напряжением 6-10 кВ
Глава 2. Построение профессиональной карьеры рекламиста
Основні типи живлення тварин та пов’язані з ними пристосування
Главная Страница