Іменний покажчик.

Артур – у кельтських народних приданнях король бриттів у V-IV ст. який боровся з німецькими завойовниками.

Вікторія (1819-1901 рр.) – королева Великобританії, остання з Ганноверської династії.

Вільгельм Завойовник – герцог Нормандії, який використав зупинення старої династії у Англії, при підтримці Папи Римського та багатьох лицарів інших областей Франції у 1066 р. завоював Англію.

Генріх ІІ – король Англії, засновник династії Плантагенетів. По походженню – француз, його батько був герцогом Анжуйським. Цікаво, що він володіє шістьма мовами, не знав англійської. Генріх ІІ провів ряд реформ, серед яких найбільш значними були судова (ввів суд присяжних) та воєнна (ввів «щитові» гроші).

Генріх VIII Тюдор – англійський король. У період його правління у першій половині ХVІ ст. закріпилася абсолютна монархія. У 1534 р. парламент по волі Генріха VIII звільнив англійську церкву від підпорядкування Папи Римського. Главою церкви становився сам король.

Єлизавета І Тюдор – англійська королева, яка правила з 1558 по 1603 рр. Єлизавета І активно протегувала торгівлі та судноплавству, колоніальним захватам. Під час її правління був збудований великий воєнний флот, що дозволило боротися з Іспанією за панування у морі. Вона таємно підтримувала піратів і навіть отримувала від них частину прибутку.

Іоан Безземельний – король Англії, який правив з 1199-1216 рр. У війні з Філіпом ІІ, королем Франції, втратив більшу частину французьких володінь. Невдалою стала спроба виступити проти Папи Римського Іннокентія ІІІ. Був відлучений від церкви та вимушений заради збереження престолу визнати себе васалом Папи. У 1215 р. підписав «Велику Хартію Вільностей».

Ланкастери – англійська королівська династія у 1309-1461 рр. У ході війни Алої і Білої рози поступилися влади йоркам.

Річард І Левине Серце – король Англії (1189-1199 рр.) з династії Плантагенетів. Річард І – типовий середньовічний лицар, вів безперервні війни, брав участь у ІІІ Христовому поході (1189-1192 рр.). На зворотньому шляху попав у полон. Звільнений за викуп, продовжував війни і сражаючись з Філіпом ІІ, королем Франції був вбитий.Тюдори – королівська династія в Англії у 1485-1603 рр.

Едуард І (1272-1309 рр.) – король Англії з династії Плантагенетів. У 1272 р. він скликав так званий Вестмінстерський парламент, в складі якого були не тільки барони, але й представники графств та міст. При ньому остаточно склалась практика регулярного позиву парламенту, що знаменувала оформлення Англії сословно-представницької монархії. У 1297 р. король Едуард І погодився з тим, що податки не визначаються без згоди парламенту, з тих пір бюджет узгоджує парламент.

Запитання і завдання для самоконтролю:

1. Які племена були першими поселенцями Британського архіпелагу?

2. Який період феодальної історії Англії називають англосаксонським?

3. Розкрийте зміст «Великої Хартії вільностей».

4. За яким обставин з’явився перший парламент в Англії?

5. Охарактеризуйте коло повноважень англійського парламенту.

6. Місце Зоряної палати у системі англійського абсолютизму.

7. Як відбувався процес формування інституту присяжних засідателів в Англії?

8. Яка відмінність між баристерами та соліситорами?

9. Яким був статус жінки за англійським шлюбно-сімейним правом?

10. Охарактеризуйте зміни в праві і судочинстві Англії в період абсолютизму.

11. Вкажіть які із наведених нижче понять та визначень відповідають один-одному. Заповніть таблицю, наведену в кінці цього питання.

а) бритти; 1. Резиденція вищих судів Англії;
б) керли; 2. Адвокат, який дає заключення із найскладніших питань;
в) щитові гроші; 3. Тяжкий кримінальний злочин за феодальним правом Англії;
г) джентрі; 4. «Зрада», вид кримінального злочину в Англії;
д) шериф; 5. Адвокат, який веде справи у судах графства;
е) Зоряна палата; 6. Перші поселення Британії;
є) таємна рада; 7. У англосаксонський період прості вільні жителі Англії;
ж) вест містер; 8. Воєнний податок у середньовічної Англії (ХІІ – ХVІ ст.);
з) баристер; 9. Не титуловане середнє та дрібне дворянство Англії ХVІ – ХVІІІ ст.;
і) соліситор; 10. Вища посада у графства;
ї) фелонія; 11. Вища судова установа в Англії у 1487 – 1641 роках;
й) тризна; 12. Законодавчий, виконавчий та судовий орган Англії.

а б в г д е є ж з і ї й

12. Побудуйте таблицю, у якій на основі «Великої Хартії вільностей» покажіть права окремих суб’єктів.

Суб’єкти Їх права
Церква
Барони та інші вільні люди

Тести-тренінги:

1. Серед племен, які першими заселили Британський архіпелаг, були:

а) бритти;

б) кельти;

в) франки;

г) вестготи.

2. Які суспільні верстви утворювали суспільний лад Англії англосаксонського періоду:

а) джентрі;

б) духовенство;

в) ерли;

г) лети.

3. Джерелами права в Англії доби абсолютизму були:

а) збірники звичаєвого права;

б) законодавчі акти центральної влади;

в) судовий прецедент;

г) статутне право;

ґ) усе разом узяте.

4. «Криваве законодавство» Англії являло собою:

а) законодавчі акти репресивного характеру, спрямовані проти учасників селянських повстань;

б) репресивні закони проти піратів;

в) закони, спрямовані проти бродяг та жебраків;

г) кодекс законів проти повсталих колоній.

5. «Право справедливості» як джерело права Англії доби абсолютизму виникло із:

а) практики діяльності роз’їзних королівських судів;

б) загального права;

в) одноосібного вирішення судових справ королем;

г) судового прецеденту.

6. За правління якого англійського монарха була прийнята «Велика Хартія вільностей»?

а) Едуарда І;

б) Карла І;

в) Генріха ІІ;

г) Іоанна Безземельного.

7. Зоряна палата – це:

а) представницький орган;

б) орган виконавчої влади;

в) вища судова установа;

г) правильно все вище викладене.

8. Хто в Англії встановлював розміри податків?

а) канцлер Королівської Ради;

б) парламент;

в) монарх;

г) Зоряна палата.

Схеми.

referatxge.nugaspb.ru sdc.deutsch-service.ru miomore.underref.ru referatpva.nugaspb.ru Главная Страница