БУДОВА АТОМА

7.1. Напишіть електронну формулу атома та покажіть до s-, p-, d- або f- елементів він відноситься:

- Радон - Титан - Арсен
- Бісмут - Сульфур - Ербій
- Плюмбум - Ферум - Германій
- Гафній - Стибій - Магній
- Осмій - Ніобій - Прометій
- Барій - Селен - Нікол
- Платина - Родій - Індій
- Ітрій - Кобальт - Ксенон
- Хром - Бром - Цинк
- Стронцій - Станум - Менделевій

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи по дисципліні «Хімія» для студентів усіх спеціальностей / Укл: В.Д. Мешко, О.І. Темченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – с.

Укладачі:

В.Д. Мешко, канд. хім. наук, доцент

О.І. Темченко, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск:

завідуючий кафедрою хімії П.О. Єгоров, канд. хім. наук, професор

Точність визначення площі планіметром
Диск психологической устойчивости
Комп’ютерна Правова Система Ліга:Закон
Тема 18. Шляхи розвитку української літератури в екзилі
Формування операційного прибутку
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Физико-химические свойства углеводородов нефти, действие их на организм человека
ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Понятие гарантий и компенсаций, их виды.
Статья 15. Морально-психологический климат в коллективе
Раздел 2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЛОСОФИИ
Потенциальные опасности и риск жизнедеятельности
Трасування ДП
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2003.
Однородные члены предложения в различной сочетаемости
Махарадж:В каком смысле ваши обычные люди — йоги? В: Их конечная цель такая же
РОБОТА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Создание организаций. Бюрократическая и адаптивная организация.
У детей младшего школьного возраста
Режим та облік роб. часу i порядок його встановлення (ненормат.,гнучкий)
Червоно-жовті фералітні грунти
Вот ты проснулась на рассвете
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ І КУЛЬТУРА ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Главная Страница