БУДОВА АТОМА

7.1. Напишіть електронну формулу атома та покажіть до s-, p-, d- або f- елементів він відноситься:

- Радон - Титан - Арсен
- Бісмут - Сульфур - Ербій
- Плюмбум - Ферум - Германій
- Гафній - Стибій - Магній
- Осмій - Ніобій - Прометій
- Барій - Селен - Нікол
- Платина - Родій - Індій
- Ітрій - Кобальт - Ксенон
- Хром - Бром - Цинк
- Стронцій - Станум - Менделевій

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи по дисципліні «Хімія» для студентів усіх спеціальностей / Укл: В.Д. Мешко, О.І. Темченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – с.

Укладачі:

В.Д. Мешко, канд. хім. наук, доцент

О.І. Темченко, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск:

завідуючий кафедрою хімії П.О. Єгоров, канд. хім. наук, професор

Тема 9. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Авторы учебного пособия «Управление природопользованием» Щуров Б.В., Губанов Л.Н., Зверева. В.И.
Модуль №4. Изучение системы самоэкспертизы как основы проведения аттестации и аккредитации ДОУ.
Будова міцел
В чем состоит отличие понятий «административное судопроизводство», «административная юстиция», «административный процесс»?
Поняття і види процесуальних строків.
Істинний метод пізнання за Беконом
К чему приводит блокировка глаз
Організація САС і регуляція її діяльності
Охарактеризуйте виды психологических защит.
Розвиток вітчизняної кримінології:радянський та пострадянський період
Организация безопасного производства работ
Сутність і різновиди партійних систем
Когда Кливи пришел в себя, он лежал на склоне маленького холмика, уткнувшись лицом в
Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні за дорученням клієнтів на дату розрахунку
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОРТОВ
Поділ афіксів на формотворчі та словотворчі
История возникновения и развития общевоинских уставов.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТИФЛОПЕДАГОГИКИ, ЕЁ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
Орієнтовна програма складання характеристики учня
Отказ в применении иностранного права.
Споживча ефективність виражає кінцеву мету і кінцевий результат будь-якої діяльності – задоволення потреб людей матеріальними і нематеріальними благами.
Марка бетона обычно указывает на предел прочности на сжатие данного вида бетона.
Главная Страница