БУДОВА АТОМА

7.1. Напишіть електронну формулу атома та покажіть до s-, p-, d- або f- елементів він відноситься:

- Радон - Титан - Арсен
- Бісмут - Сульфур - Ербій
- Плюмбум - Ферум - Германій
- Гафній - Стибій - Магній
- Осмій - Ніобій - Прометій
- Барій - Селен - Нікол
- Платина - Родій - Індій
- Ітрій - Кобальт - Ксенон
- Хром - Бром - Цинк
- Стронцій - Станум - Менделевій

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи по дисципліні «Хімія» для студентів усіх спеціальностей / Укл: В.Д. Мешко, О.І. Темченко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – с.

Укладачі:

В.Д. Мешко, канд. хім. наук, доцент

О.І. Темченко, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск:

завідуючий кафедрою хімії П.О. Єгоров, канд. хім. наук, професор

refapde.ostref.ru refapew.ostref.ru ryr.deutsch-service.ru refaodw.ostref.ru Главная Страница