Типові бухгалтерські проведення з обліку кормів

Таблиця 2.5

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надходження кормів у підсобне господарство
-на купівельну вартість кормів
-на відпускну вартість кормів власного рослинництва
-на суму транспортно-заготівельних витрат 631, 685

За умови використання журнально-ордерної форми обліку для підприємств агропромислового комплексу, що затверджена наказом Мінагрополітики України від 07.03.2001р. №49, дані про наявність і рух кормів в грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 10.1 с.-г., який об’єднано з відомістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням кормів, відображаються на підставі Журналів-ордерів № 6 с.-г., № 8 с.-г. (на суму витрат, пов’язаних з доставкою силами постачальників та інших організацій);
№ 7 с.-г. (на суму витрат по службових відрядженнях, пов’язаних з придбанням матеріалів тощо); 10.2 с.-г. (на суму витрат допоміжних виробництв, пов’язаних з доставкою); № 10.3 с.-г. (на суму заробітної плати, нарахованої за навантаження та розвантаження цінностей, які надходять від постачальників).

Кредитові обороти по синтетичних рахунках (субрахунках) з обліку кормів з Журналу-ордера № 10.1 с.-г. переносять в Головну книгу.

Аналітичний облік кормів у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей. Сальдові відомості можуть бути двох варіантів: ф. № 41 та ф. № 41а. При першому варіанті сальдову відомість ф. № 41 відкривають і ведуть по матеріально-відповідальних особах. При другому варіанті сальдову відомість ф. №41а ведуть в цілому по господарству з розшифруванням по матеріально-відповідальних особах. Варіант сальдових відомостей вибирає головний бухгалтер.Підсумки залишків по синтетичних рахунках (субрахунках) сальдової відомості звіряють з даними про залишки матеріальних цінностей, відображених в Журналі-ордері № 10.1 с.-г. та відомості (дебет рахунків) в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Залишки кормів у Журналі-ордері № 10.1 с.-г. та відомості узгоджують з підсумковими даними сальдових відомостей по кожному синтетичному рахунку (субрахунку).

Нижче наведено схему запису в реєстри з обліку виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів (у тому числі кормів).

Аналітичний облік кормів в бухгалтерії ведуть у спеціальній книзі в розрізі матеріально-відповідальних осіб, найменувань і сортів кормів, в натуральних і грошових показниках.

Витрати кормів оформляються кормовою відомістю за звітний період на кожну облікову групу тварин. Складання кормових відомостей за відгодівельними групами і видами відгодівлі дає можливість перевірити правильність витрат кормів відповідно до норм та раціонів, а також встановити відповідність приросту ваги тварин до кількості кормових одиниць, витрачених для відгодівлі.

На підставі кормової відомості бухгалтер переводить фактичні витрати кормів у кормові одиниці, що знаходяться в одному кілограмі корму.

Наприклад: в одному кг картоплі міститься 0,3 кормових одиниць, в 1кг харчових відходів — 0,27 к.од., в 1 кг буряка кормового — 0,11 к.од., і т.д.

При перевірці кормових відомостей бухгалтер зіставляє фактичні витрати кормів, виражені в кормових одиницях, з витратами кормів за нормою і визначає перевитрати кормів за нормою чи витрати нижче норми. Поряд з тим в кінці місяця необхідно також перевірити відповідність отриманого приросту ваги за відгодівельними групами тварин кількості і якості витрачених кормів, виражених в кормових одиницях. При цьому виходять з норми приросту ваги тварин в цій відгодівельній групі і норми витрат кормів на цей приріст ваги.

Наприклад: у відгодівельній групі свиней з живою вагою 90–100 кг для отримання приросту ваги 750 г за кормодень повинно бути витрачено 4,2 кормових одиниці. При фактичних витратах кормів в середньому 3,9 кормових одиниць за кормодень приріст ваги повинен бути 700 г.

3,9 ґ 750 / 4,2 = 700 г.

Розрахований таким чином приріст ваги за нормою зіставляють з фактичним середньодобовим приростом ваги за місяць і знаходять відхилення фактичного приросту ваги від приросту за нормою.

Якщо є невідповідність, то встановлюють її причини і вживають заходи із усунення недоліків у використанні кормів.

Але необхідно зазначити, що такий розрахунок не може бути основою для притягнення кормача до матеріальної відповідальності за недоотримання приросту ваги. Головне — встановити і усунути причини недоотримання приросту ваги і домогтися того, щоб тваринам згодовувались всі корми, що відпущені.


referatukz.nugaspb.ru vvg.deutsch-service.ru sense.radioritual.ru ymi.underref.ru Главная Страница