Типові бухгалтерські проведення з обліку кормів

Таблиця 2.5

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надходження кормів у підсобне господарство
-на купівельну вартість кормів
-на відпускну вартість кормів власного рослинництва
-на суму транспортно-заготівельних витрат 631, 685

За умови використання журнально-ордерної форми обліку для підприємств агропромислового комплексу, що затверджена наказом Мінагрополітики України від 07.03.2001р. №49, дані про наявність і рух кормів в грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 10.1 с.-г., який об’єднано з відомістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням кормів, відображаються на підставі Журналів-ордерів № 6 с.-г., № 8 с.-г. (на суму витрат, пов’язаних з доставкою силами постачальників та інших організацій);
№ 7 с.-г. (на суму витрат по службових відрядженнях, пов’язаних з придбанням матеріалів тощо); 10.2 с.-г. (на суму витрат допоміжних виробництв, пов’язаних з доставкою); № 10.3 с.-г. (на суму заробітної плати, нарахованої за навантаження та розвантаження цінностей, які надходять від постачальників).

Кредитові обороти по синтетичних рахунках (субрахунках) з обліку кормів з Журналу-ордера № 10.1 с.-г. переносять в Головну книгу.

Аналітичний облік кормів у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей. Сальдові відомості можуть бути двох варіантів: ф. № 41 та ф. № 41а. При першому варіанті сальдову відомість ф. № 41 відкривають і ведуть по матеріально-відповідальних особах. При другому варіанті сальдову відомість ф. №41а ведуть в цілому по господарству з розшифруванням по матеріально-відповідальних особах. Варіант сальдових відомостей вибирає головний бухгалтер.Підсумки залишків по синтетичних рахунках (субрахунках) сальдової відомості звіряють з даними про залишки матеріальних цінностей, відображених в Журналі-ордері № 10.1 с.-г. та відомості (дебет рахунків) в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Залишки кормів у Журналі-ордері № 10.1 с.-г. та відомості узгоджують з підсумковими даними сальдових відомостей по кожному синтетичному рахунку (субрахунку).

Нижче наведено схему запису в реєстри з обліку виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів (у тому числі кормів).

Аналітичний облік кормів в бухгалтерії ведуть у спеціальній книзі в розрізі матеріально-відповідальних осіб, найменувань і сортів кормів, в натуральних і грошових показниках.

Витрати кормів оформляються кормовою відомістю за звітний період на кожну облікову групу тварин. Складання кормових відомостей за відгодівельними групами і видами відгодівлі дає можливість перевірити правильність витрат кормів відповідно до норм та раціонів, а також встановити відповідність приросту ваги тварин до кількості кормових одиниць, витрачених для відгодівлі.

На підставі кормової відомості бухгалтер переводить фактичні витрати кормів у кормові одиниці, що знаходяться в одному кілограмі корму.

Наприклад: в одному кг картоплі міститься 0,3 кормових одиниць, в 1кг харчових відходів — 0,27 к.од., в 1 кг буряка кормового — 0,11 к.од., і т.д.

При перевірці кормових відомостей бухгалтер зіставляє фактичні витрати кормів, виражені в кормових одиницях, з витратами кормів за нормою і визначає перевитрати кормів за нормою чи витрати нижче норми. Поряд з тим в кінці місяця необхідно також перевірити відповідність отриманого приросту ваги за відгодівельними групами тварин кількості і якості витрачених кормів, виражених в кормових одиницях. При цьому виходять з норми приросту ваги тварин в цій відгодівельній групі і норми витрат кормів на цей приріст ваги.

Наприклад: у відгодівельній групі свиней з живою вагою 90–100 кг для отримання приросту ваги 750 г за кормодень повинно бути витрачено 4,2 кормових одиниці. При фактичних витратах кормів в середньому 3,9 кормових одиниць за кормодень приріст ваги повинен бути 700 г.

3,9 ґ 750 / 4,2 = 700 г.

Розрахований таким чином приріст ваги за нормою зіставляють з фактичним середньодобовим приростом ваги за місяць і знаходять відхилення фактичного приросту ваги від приросту за нормою.

Якщо є невідповідність, то встановлюють її причини і вживають заходи із усунення недоліків у використанні кормів.

Але необхідно зазначити, що такий розрахунок не може бути основою для притягнення кормача до матеріальної відповідальності за недоотримання приросту ваги. Головне — встановити і усунути причини недоотримання приросту ваги і домогтися того, щоб тваринам згодовувались всі корми, що відпущені.


Г-1 Гипертимы хЗ (умножить значение шкалы на 3)
Качественные отклонения расстройства полового влечения
Механизмы развития диабетической микроангиопатии
Основные конструктивные элементы мировой валютной системы
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. БЛЮДА ПРИКОРМА. СРОКИ И ПРАВИЛА ВВЕДЕНИЯ.
Підготовчий етап до оцінки майна.
VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА
Система коррекционно-педагогической помощи
Статья 455. Объект обложения
Статья 43. Частный обвинитель
Ты сумеешь сделать Сампо, крышку пеструю сковать мне,
Формування назви торгових марок послуг: лінгвістично-психологічні складові.
Сильна відміна іменників
Глава LXXXIV. НЕЖНЫЙ ПЛЕМЯННИК
Способы формирования трехмерных каркасных и твердотельных моделей в системах компьютерной графики и дизайна.
Тема: «Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій»
Тирьяка-бхуджангасана (поза кобры с поворотом головы)
Теорія існування, зв'язку та росту Альдерфера
История пятая. Каким мы видим мир?
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же (судом), каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. (2:1)
оптимизировано под 640x480 и выше, 16 бит рекомендуем Netscape 4.5 или MS Internet Explorer 4.0
Що ви розумієте під поняттям «культурна цінність»
Назначение, типы, область применения, разновидности конструкций подшипников скольжения и подпятников, материалы для их изготовления
Главная Страница