Олег (882-912рр.)

♦ Антихристиянська політика.


Підкорення слов'янських племен і приєднання їх територій до складу держави (древлян, сіверян, радимичів, уличів, тиверців), підкорив древлян, радимичів, сіверян.

♦ 907 - 911 р.р. – походи на Візантію

Прибив свій щит на воротах Константинополя.


підписав договір(907 р.)

а) Право безмитної торгівлі;

б) Візантія сплачувала данину Київській Русі;

в) надання пільгових умов руським князям.

912 р. Смерть Олега.

Ігор (912-945рр.)

♦ Підкорив уличів, древлян і уклав мир із печенігами.

♦ 915 р. двічі ходив на Схід (до Каспійського моря).

♦ 940 р. конфлікт із Візантією.

♦ 941 р. І-й похід на Візантію ® невдалий ® «грецький вогонь», полководець Феофан.

♦ 944 р. II-й похід на Візантію ® договір.

♦ Захист Візантії.

♦ Відмова Русі від територій над Чорним морем.

♦ Втрата руськими купцями права на безмитну торгівлю.

945 р. Ігор + дружина ® полюддя(систематичний збір данини).

♦ Конфлікт з древлянами.

♦ Смерть князя Ігоря.

Групування статистичних даних.
Література
У) не предоставление документов для проведения невыездной проверки в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.
Слідчі огляди за часом.
Збір за використання надр
Облік страхових виплат за договорами прямого страхування.
Обонятельные нервы стоят на страже нашего здоровья днем и ночью. Возможность различать запахи предупреждает нас о просроченной пище или испорченном воздухе
Розрахунок каната
Интегрирование дробно-рациональных функций
Тема 16.2. Уголовные и гражданские дела.
Структура звіту про практику та вимоги до його складових
Обработка субпродуктов и костей
Ловушки нефти и газа морфологические и генетические классификации
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Температурная чувствительность
Волевой акт бывает простой и сложный
Методичні вказівки
Медали ЗО, освПраги, взБерлина, ЗПНГ
Средневековье как этап истории Востока
Равномерное вращение сосуда вокруг вертикальной оси
Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення управління персоналом.
Назначение и методика проводимого тренинга
Постановка задачі оптимізації
Главная Страница