Методичні вказівки до теми

Методичні вказівки до теми

Вибірковим спостереженням називається таке спостереження, при якому вся сукупність одиниць характеризується за деякою їх частиною, відібраною у випадковому порядку.

Загальну сукупність однорідних об'єктів у статистиці називають генеральною сукупністю.Відібрана для дослідження частина генеральної сукупності має назву вибірки або вибіркової сукупності.

Стандартна похибка вибірки μ є середнім квадратичним відхиленням вибіркових оцінок від значень параметра генеральної сукупності:

при повторному відборі ,

при безповторному , де σ2 – вибіркова дисперсія; n та N – відповідно обсяг вибіркової та генеральної сукупностей.

Граничні похибки вибірки розраховуються за формулами:

referatvhg.nugaspb.ru referattpy.nugaspb.ru referatrbb.nugaspb.ru point.upsref.ru Главная Страница