Методичні вказівки до теми

Вибірковим спостереженням називається таке спостереження, при якому вся сукупність одиниць характеризується за деякою їх частиною, відібраною у випадковому порядку.

Загальну сукупність однорідних об'єктів у статистиці називають генеральною сукупністю.Відібрана для дослідження частина генеральної сукупності має назву вибірки або вибіркової сукупності.

Стандартна похибка вибірки μ є середнім квадратичним відхиленням вибіркових оцінок від значень параметра генеральної сукупності:

при повторному відборі ,

при безповторному , де σ2 – вибіркова дисперсія; n та N – відповідно обсяг вибіркової та генеральної сукупностей.

Граничні похибки вибірки розраховуються за формулами:

Питання ДЛЯ самоконтролю знань
Профілактика передчасних пологів
Копировально- множительная техника.
Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні
Складская и манипуляционная инфраструктура
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ДИЗОРФОГРАФИИ
Глава пятая. Ченнелинг в Организации
Communication in Business
Реформы местного управления.
Квартирне забезпечення
Закон України « Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Нормативні положення, які за своїм змістом виходять за межі назви акта законодавства, заголовку його структурного підрозділу чи статті
Стаття 2
Итальянская война и Виллафранкский мир 1859 г. Итальянское королевство. Европейские государства 1859–1863 гг
Revision for all materials
Формирование элементарных экологических представлений.
Одеса – 2011
Тема №1. Проблема первоначала: Фалес и Пифагор
Общество Свадебных Скромняг.
Формування і розвиток основних напрямків сучасної соціальної психології
при условно-досрочном освобождении несовершеннолетних
Додаткова інформація проголошується керівником.
Глава 16 О том, как канцлер Сегье не мог найти колокол, чтобы ударить в него, по своему обыкновению 4 часть
Главная Страница