Завдання 5.

На підприємстві „Горизонт” здійснюються 1-2 операції з отримання чи видачі готівки за день. У зв’язку з цим касир Іванова вирішила у касовій книзі робити записи один раз на три дні.

Обґрунтуйте, використовуючи нормативно-правові акти, чи правомірними є дії касира.

Завдання 6.

Громадянин Горбунов є приватним підприємцем і за власним бажанням застосовує реєстратор розрахункових операцій.

Обґрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство, чи необхідно йому зареєструвати реєстратори розрахункових операцій в органах податкової служби.

Завдання 7.

На балансі підприємства „Харківтекстиль” перебуває пансіонат для оздоровлення працівників. Підприємство реалізує путівки до пансіонату як юридичним, так і фізичним особам.

Чи потрібно підприємству при готівкових розрахунках за реалізацію путівок застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

Завдання 8.

Парк культури та відпочинку „Гідропарк” є об’єктом культури. Під час надання ним послуг використовуються квитки, надруковані з нанесенням друкарським способом серією, номером та ціною. Нововведені розрахункові квитанції майже повністю повторюють ці квитки.

Чи можна використовувати такі квитки без розрахункових книжок

Нормативні акти та література до завдань:

1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995р. №265-95/ВР // ВВРУ. -2000.- №8.-Ст.315.

2. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2346 // ВВРУ. - 2001. -№ 29. - Ст. 137.

3. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003р. №851-ІV // УК. - 2003. - 2 липня (№ 119).

4. Закон України „Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003р. №852-ІV // УК - 2003 -2 липня (№119).

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про забезпечення реалізації ст. 10 Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" // ОВУ. – 2000. - №35. – Ст.1491.

6. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК МЫШЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЯХ, ОХВАТЫВАЮЩИХ ЦЕЛОЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ЭКЗИСТЕНЦИЮ
ВАРІАНТ 7
Структура потерь электроэнергии в электрических сетях. Технические потери электроэнергии
Доповідь
Глава VII. Разжигание национальной и религиозной нетерпимости как средство отвлечения масс от классовой борьбы
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ
Учение Г.Н. Фрая о миметических модусах
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ М/С В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Характеристика виробництва, короткі відомості про технологію.
Механізми синхронізації процесів
Learn new words and expressions.
Тема № 1 «Приготовление растворов реагентов»
Концепции смысла жизни человека
Які скарги притаманні хворим на бронхолегеневу патологію
Фонд електронних документів: загальні поняття
Види типів держав за їх сутністю
Тема 44. Орган зору. Допоміжний апарат органа зору. Провідний шлях зорового аналізатора.
СКЛАД ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ.
Дисципліна Право соціального забезпечення
Вимоги до проведення розвивальної роботи
АКУПУНКТУРА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Успішне засвоєння основ цієї дисципліни дає можливість вміло діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як своє життя та здоров’я, так і життя та здоров’я інших людей.
Минералогические методы поисков (валунно-ледниковый, обломочно-речной, шлиховой). Представление результатов минералогических поисков.
Главная Страница