Завдання 5.

На підприємстві „Горизонт” здійснюються 1-2 операції з отримання чи видачі готівки за день. У зв’язку з цим касир Іванова вирішила у касовій книзі робити записи один раз на три дні.

Обґрунтуйте, використовуючи нормативно-правові акти, чи правомірними є дії касира.

Завдання 6.

Громадянин Горбунов є приватним підприємцем і за власним бажанням застосовує реєстратор розрахункових операцій.

Обґрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство, чи необхідно йому зареєструвати реєстратори розрахункових операцій в органах податкової служби.

Завдання 7.

На балансі підприємства „Харківтекстиль” перебуває пансіонат для оздоровлення працівників. Підприємство реалізує путівки до пансіонату як юридичним, так і фізичним особам.

Чи потрібно підприємству при готівкових розрахунках за реалізацію путівок застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

Завдання 8.

Парк культури та відпочинку „Гідропарк” є об’єктом культури. Під час надання ним послуг використовуються квитки, надруковані з нанесенням друкарським способом серією, номером та ціною. Нововведені розрахункові квитанції майже повністю повторюють ці квитки.

Чи можна використовувати такі квитки без розрахункових книжок

Нормативні акти та література до завдань:

1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995р. №265-95/ВР // ВВРУ. -2000.- №8.-Ст.315.

2. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2346 // ВВРУ. - 2001. -№ 29. - Ст. 137.

3. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003р. №851-ІV // УК. - 2003. - 2 липня (№ 119).

4. Закон України „Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003р. №852-ІV // УК - 2003 -2 липня (№119).

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про забезпечення реалізації ст. 10 Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" // ОВУ. – 2000. - №35. – Ст.1491.

6. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

regu.deutsch-service.ru referatrhu.nugaspb.ru referatqfp.nugaspb.ru referattne.nugaspb.ru Главная Страница