Компоновка креслеників та виведення їх на друк

4.11.1 Питання до розгляду

Простір моделі та простір аркуша у системі AutoCAD. Створення плаваючих екранів видів у просторі аркуша. Підготовка кресленика до виведення на друк.

4.11.2 Рекомендації з вивчення

Необхідно засвоїти такі терміни та поняття: простір моделі; простір аркуша; компоновка кресленика; екран видів, що перекривається (плаваючий); екран видів, що не перекривається.

AutoCAD надає проектувальнику два простори для роботи: простір моделі та простір аркуша. Створення об'єктів (двовимірних чи тривимірних) від­бувається у просторі моделі — тривимірному просторі, який пропонується за умовчанням відразу ж після відкриття вікна графічного редактора. Для оформлення та виведення на друк креслень розроблених об'єктів AutoCAD пропонує засіб компоновок простору аркуша. Компоновка креслення на папері є важливим етапом проектування. Будь-яке креслення, навіть те, що відображає одну модель, може бути орга­нізоване багатьма способами. Компоновки простору аркуша дозволяють переглянути креслення перед його виводом на друк. Завдяки підходу WYSI­WYG (What you see is what you get — що бачите, те і отримуєте), який засто­совано в компоновках, можна легко уявити, як виглядатиме роздруковане креслення. Компоновки значно полегшують процес виведення на друк, хоча можна друкувати і з простору моделі.

4.11.3 Література

[4, с. 255-277, с.296-302; 5]

4.11.4 Запитання та завдання для самоперевірки

1. Роз’яснити поняття простору моделі і простору аркуша AutoCAD.

2. Для чого призначена команда SOLDRAW?

3. За якими ознаками на робочому полі креслення AutoCADa можна відрізнити простір моделі від простору аркуша?

4. Що означає поняття “видовий екран”? Чим відрізняються видові екрани, які не перекриваються, від плаваючих видових екранів (екранів, що перекриваються)?

5. Для чого призначена команда SOLVIEW (Draw Solids Setup View)? Перелічити опції цієї команди та призначення кожної опції.

6. Які особливості має редагування зображень у плаваючих видових екранах простору аркуша?7. Як усунути рамки плаваючих видових екранів з поля креслення?

8. Які шари утворюються при формуванні плаваючих видових екранів за допомогою команди SOLVIEW? Назвати ім’я та призначення кожного шара.

9. Які опції має команда VPORTS та для чого вона слугує?

10. Які опції має команда LAYOUT та для чого вона слугує?

11. Для чого застосовують команди SOLVIEW та SOLDRAW?

12. Побудувати циліндр з горизонтальним шестикутним призматичним отвором. Сформувати два видових екрани, що перекриваються, з відображенням у них вида попереду та ізометричної проекції побудованого геометричного тіла.

13. Побудувати тривимірну модель складного геометричного тіла (форму тіла задає викладач) та сформувати у просторі аркуша комплексне креслення цього тіла.

14. Як вирівняти об’єкти у плаваючих екранах видів?

15. Що означає поняття стьилю друку, і які бувають стилі друку?

16. Як змінити стиль друку?

17. Як встановити параметри сторінки та вивести кресленик на друк?

18. Як задати конфігурацію пристроїв графічного виведення?

referattfl.nugaspb.ru tap.deutsch-service.ru referaturj.nugaspb.ru referatswd.nugaspb.ru Главная Страница