САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Вивчити теоретичний матеріал до теми:

Поняття про серцеві глікозиди, їх класифікацію. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості. Розповсюдження в рослинному світі. Особливості нагромадження серцевих глікозидів у лікарських рослинах. Особливості заготівлі, сушіння і зберігання сировини, що вміщує серцеві глікозиди. Аналіз сировини (біологічна стандартизація, хімічні методи). Будова та класифікація серцевих глікозидів. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості кардіостероїдів. Методи виділення та дослідження рослинної сировини. Реакції ідентифікації на стероїдне ядро, бутенолідне кільце, вуглеводний компонент. Методи кількісного визначення серцевих глікозидів (біологічна стандартизація, фізико-хімічні методи). Зв’язок між хімічною будовою і фармакологічною дією серцевих глікозидів.

Переробка ЛРС, шляхи використання в медичній практиці. Результати наукових досліджень лікарських рослин, що вміщують серцеві глікозиди.

Об'єкти вивчення:

1. Офіцинальні ЛР і ЛРС: наперстянка пурпурова, великоквіткова і шерстиста (листя), горицвіт весняний (трава), конвалія травнева (трава, листя, квіти), жовтушник розлогий (трава), строфант Комбе (насіння).

2. ЛР, що використовуються в гомеопатії: кендир конопляний, конвалія травнева, наперстянка пурпурова, строфант Комбе.

3. ЛР і ЛРС народної медицини: наперстянка іржава (листки) – Digitalis ferruginea, обвійник грецький (кора) – Periploca graeca, олеандр звичайний (листя) – Nerium oleander, чемерник червонуватий (кореневища з коренями) - Helleborus purpurascens, ваточник сірійський (листя) - Asclepias syriaca, секуринега мечовидна (насіння) - Securinega securidata, сиренія сиза (трава, насіння) - Syrenia cana, бруслина європейська (насіння) - Еuonymus eurоpea, в'язіль барвистий (трава, насіння) - Соronilla vагіа.

referatxgn.nugaspb.ru referatshw.nugaspb.ru wkr.deutsch-service.ru smile.underref.ru Главная Страница