САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Вивчити теоретичний матеріал до теми:

Поняття про серцеві глікозиди, їх класифікацію. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості. Розповсюдження в рослинному світі. Особливості нагромадження серцевих глікозидів у лікарських рослинах. Особливості заготівлі, сушіння і зберігання сировини, що вміщує серцеві глікозиди. Аналіз сировини (біологічна стандартизація, хімічні методи). Будова та класифікація серцевих глікозидів. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості кардіостероїдів. Методи виділення та дослідження рослинної сировини. Реакції ідентифікації на стероїдне ядро, бутенолідне кільце, вуглеводний компонент. Методи кількісного визначення серцевих глікозидів (біологічна стандартизація, фізико-хімічні методи). Зв’язок між хімічною будовою і фармакологічною дією серцевих глікозидів.

Переробка ЛРС, шляхи використання в медичній практиці. Результати наукових досліджень лікарських рослин, що вміщують серцеві глікозиди.

Об'єкти вивчення:

1. Офіцинальні ЛР і ЛРС: наперстянка пурпурова, великоквіткова і шерстиста (листя), горицвіт весняний (трава), конвалія травнева (трава, листя, квіти), жовтушник розлогий (трава), строфант Комбе (насіння).

2. ЛР, що використовуються в гомеопатії: кендир конопляний, конвалія травнева, наперстянка пурпурова, строфант Комбе.

3. ЛР і ЛРС народної медицини: наперстянка іржава (листки) – Digitalis ferruginea, обвійник грецький (кора) – Periploca graeca, олеандр звичайний (листя) – Nerium oleander, чемерник червонуватий (кореневища з коренями) - Helleborus purpurascens, ваточник сірійський (листя) - Asclepias syriaca, секуринега мечовидна (насіння) - Securinega securidata, сиренія сиза (трава, насіння) - Syrenia cana, бруслина європейська (насіння) - Еuonymus eurоpea, в'язіль барвистий (трава, насіння) - Соronilla vагіа.

Лексико-граматичні категорії прикметника у ПРОФЕСІЙНОМУ мовленні
Атмосферные оптические линии.
Цвета окраски, опознавательные знаки и надписи ТС оперативных служб
II. Речевая и артикуляционная разминка
Общая постановка задачи расстановки флота при регулярном судоходстве
Тестові завдання
Найважливіша класифікаційна ознака у страхуванні — фор­ма проведення.
Шифр МКХ – 10 _F 90 – F 91_Гіперкінетични розлади та розлади поведінки, що виникають у дитячому віці
Статистические индексы и их роль в анализе
В конечном счете, мы сами создаем свои притязания и связываем их с определенными уровнями личностного развития. То, что для одного является безусловным успехом, другой воспринимает как неудачу.
Розрахунок машин для відливки і глазурування корпусів цукерок
Тема 9. Просвещенный абсолютизм Екатерины II
Перша світова війна і Україна.
Материки і океани – найбільші елементи рельєфу Землі.
Предшественники маржинализма
Бог мертвый, бог вновь рожденный
Answer the questions.
Развитие английской юстиции и права в XVII-XIX вв.
Організаційний розвиток
Послідовне альтернативне лікування для полегшення депресії
Глава 3. Любовь ко всей твари
Нормативний матеріал до теми
Избегайте спекулятивной работы
Главная Страница