САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Вивчити теоретичний матеріал до теми:

Поняття про серцеві глікозиди, їх класифікацію. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості. Розповсюдження в рослинному світі. Особливості нагромадження серцевих глікозидів у лікарських рослинах. Особливості заготівлі, сушіння і зберігання сировини, що вміщує серцеві глікозиди. Аналіз сировини (біологічна стандартизація, хімічні методи). Будова та класифікація серцевих глікозидів. Особливості структури аглікону і вуглеводного компоненту. Фізико-хімічні властивості кардіостероїдів. Методи виділення та дослідження рослинної сировини. Реакції ідентифікації на стероїдне ядро, бутенолідне кільце, вуглеводний компонент. Методи кількісного визначення серцевих глікозидів (біологічна стандартизація, фізико-хімічні методи). Зв’язок між хімічною будовою і фармакологічною дією серцевих глікозидів.

Переробка ЛРС, шляхи використання в медичній практиці. Результати наукових досліджень лікарських рослин, що вміщують серцеві глікозиди.

Об'єкти вивчення:

1. Офіцинальні ЛР і ЛРС: наперстянка пурпурова, великоквіткова і шерстиста (листя), горицвіт весняний (трава), конвалія травнева (трава, листя, квіти), жовтушник розлогий (трава), строфант Комбе (насіння).

2. ЛР, що використовуються в гомеопатії: кендир конопляний, конвалія травнева, наперстянка пурпурова, строфант Комбе.

3. ЛР і ЛРС народної медицини: наперстянка іржава (листки) – Digitalis ferruginea, обвійник грецький (кора) – Periploca graeca, олеандр звичайний (листя) – Nerium oleander, чемерник червонуватий (кореневища з коренями) - Helleborus purpurascens, ваточник сірійський (листя) - Asclepias syriaca, секуринега мечовидна (насіння) - Securinega securidata, сиренія сиза (трава, насіння) - Syrenia cana, бруслина європейська (насіння) - Еuonymus eurоpea, в'язіль барвистий (трава, насіння) - Соronilla vагіа.

Вопрос 19. Предложение, факторы и эластичность предложения
Педагогическое мастерство учителя
Люди принимающие решения и их роль в процессе принятия решений
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз
Социальный контроль и социальные санкции
Глава 19. Социальная революция
ТЕМА: Артериальная гипертония в практике врача терапевта поликлиники.
Общая характеристика, понятие и виды экологических преступлений (ст.ст. 246-262 УК РФ)
Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону
Восстановление окружающей среды
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ
Види і рівні екологічної політики.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
Економічний розвиток Німеччини за умов формування монополістичного капіталізму
Возможные погрешности методов Милля
Мета, завдання, функції та проблеми СППП. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень в системі наук.
Форма отзыва о дипломном проекте
Многопоточное программирование, thread-safety
Тема 7. Работа с таблицей истинности
Основні принципи страхування.
БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала . их характеристика
Нейрогенные расстройства двигательных ф-ций
Главная Страница