Поняття та класифікація джерел фінансової санації підприємства

Загальноприйнято, що фінансове забезпечення санаційних заходів передбачає виявлення можливих додаткових внутрішніх джерел фінансових ресурсів, а при відсутності такої можливості або їх недостатності – до залучення коштів із-зовні.

Такий розподіл джерел фінансування санаційних заходів за сферами їх мобілізації є загальноприйнятим. Як правило, виділяються внутрішні джерела, пов'язані з можливістю отримання прибутків від звичайної та надзвичайної діяльності, амортизаційних відрахувань, реструктуризації короткотермінової і довготермінової фінансової заборгованості, а також від операцій з власним капіталом, тобто проведення відповідних операцій із власниками (засновниками). Залучення фінансових ресурсів підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, із-зовні, у більшості випадків, не є доступним, але можливим. Із зазначеного вище переліку можливих зовнішніх джерел фінансування санаційних заходівнайбільш реальними є теж операції, які стосуються власного капіталу та коштів засновників. Можливість підприємства-боржника задіяти інші зовнішні джерела фінансових ресурсів, без втрати контролю над капіталом, є незначною.

Отже, якщо прагматично підходити до вибору джерел фінансування санаційних заходів, то потрібно зазначити, що можливості їх отримання обмежені. Реальними, але незначними за обсягами джерелами залишаються прибуток і амортизація, а також кошти засновників (власників), які за своєю природою є особливими, економіко-правовий характер яких відповідає організаційно-правовій формі суб'єкта господарюванню Тобто, це джерело фінансових ресурсів не завжди можна кваліфікувати як зовнішнє, органічно не пов'язане з підприємством.

Конструирование корпуса редуктора.
Выполнении контрольной работы
Економічні дані й міркування
Моральные нормы - это правила поведения, определяющие, что есть добро и что есть зло.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОРАТОР — И ЕШЕ БОЛЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД
Структура линейного студенческого отряда.
Бригады с одного рабочего места на другое рабочее место.
Первое и последнее выступление на публике после «катастрофы»
За рівнем соціального розвитку (індексом людського розвитку).
Сутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінка
Направление проекта документа на подписание
Абсолютна та відносна ставки податку
Психология в расследовании преступлений
INT. HELICOPTER - AERIAL VIEW
Вибір проекту по критеріях чиста приведена вартість і індексу прибутковості
Тема 5. Цивільні правовідносини. Фізична особа. Юридична особа.
Предмет і метод економічної теорії
Сучасний стан охорони праці в Україні
ПРОЦЕДУРИ ТА ФУНКЦІЇ
Изменения в арбитражном процессе в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ
Синхронизатор делителя передач
Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали
Главная Страница