Поняття та класифікація джерел фінансової санації підприємства

Загальноприйнято, що фінансове забезпечення санаційних заходів передбачає виявлення можливих додаткових внутрішніх джерел фінансових ресурсів, а при відсутності такої можливості або їх недостатності – до залучення коштів із-зовні.

Такий розподіл джерел фінансування санаційних заходів за сферами їх мобілізації є загальноприйнятим. Як правило, виділяються внутрішні джерела, пов'язані з можливістю отримання прибутків від звичайної та надзвичайної діяльності, амортизаційних відрахувань, реструктуризації короткотермінової і довготермінової фінансової заборгованості, а також від операцій з власним капіталом, тобто проведення відповідних операцій із власниками (засновниками). Залучення фінансових ресурсів підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, із-зовні, у більшості випадків, не є доступним, але можливим. Із зазначеного вище переліку можливих зовнішніх джерел фінансування санаційних заходівнайбільш реальними є теж операції, які стосуються власного капіталу та коштів засновників. Можливість підприємства-боржника задіяти інші зовнішні джерела фінансових ресурсів, без втрати контролю над капіталом, є незначною.

Отже, якщо прагматично підходити до вибору джерел фінансування санаційних заходів, то потрібно зазначити, що можливості їх отримання обмежені. Реальними, але незначними за обсягами джерелами залишаються прибуток і амортизація, а також кошти засновників (власників), які за своєю природою є особливими, економіко-правовий характер яких відповідає організаційно-правовій формі суб'єкта господарюванню Тобто, це джерело фінансових ресурсів не завжди можна кваліфікувати як зовнішнє, органічно не пов'язане з підприємством.

srd.deutsch-service.ru letter.mfk-millenium.ru tds.deutsch-service.ru shz.deutsch-service.ru Главная Страница