Поняття та класифікація джерел фінансової санації підприємства

Загальноприйнято, що фінансове забезпечення санаційних заходів передбачає виявлення можливих додаткових внутрішніх джерел фінансових ресурсів, а при відсутності такої можливості або їх недостатності – до залучення коштів із-зовні.

Такий розподіл джерел фінансування санаційних заходів за сферами їх мобілізації є загальноприйнятим. Як правило, виділяються внутрішні джерела, пов'язані з можливістю отримання прибутків від звичайної та надзвичайної діяльності, амортизаційних відрахувань, реструктуризації короткотермінової і довготермінової фінансової заборгованості, а також від операцій з власним капіталом, тобто проведення відповідних операцій із власниками (засновниками). Залучення фінансових ресурсів підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, із-зовні, у більшості випадків, не є доступним, але можливим. Із зазначеного вище переліку можливих зовнішніх джерел фінансування санаційних заходівнайбільш реальними є теж операції, які стосуються власного капіталу та коштів засновників. Можливість підприємства-боржника задіяти інші зовнішні джерела фінансових ресурсів, без втрати контролю над капіталом, є незначною.

Отже, якщо прагматично підходити до вибору джерел фінансування санаційних заходів, то потрібно зазначити, що можливості їх отримання обмежені. Реальними, але незначними за обсягами джерелами залишаються прибуток і амортизація, а також кошти засновників (власників), які за своєю природою є особливими, економіко-правовий характер яких відповідає організаційно-правовій формі суб'єкта господарюванню Тобто, це джерело фінансових ресурсів не завжди можна кваліфікувати як зовнішнє, органічно не пов'язане з підприємством.

Государственное устройство и должностные лица Новгорода и Пскова.
Тема 2. Виды договоров об оказании услуг, не подлежащих регулированию положениями главы 39 ГК РФ. Характерные особенности отдельных видов договоров.
Функціональна модель біржового сільськогосподарського ринку
Краткий анализ типажа прототипа ЗиЛ 6x6
Профессиональная задача № 25
Естетична і семантична інформація
Общелогические методы и приемы познания
Королевский порядок и юстиция по Салическому закону
Семейный совет, или Что делать, когда каждый из взрослых считает свой опыт самым ценным
V. Врожденные болезненные состояния.
Составление проекта бюджета и актов о бюджете.
Перечень рентгенограмм для практической части
Выбор оборудования теплового пункта.
На курсову роботу студенту
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ «СИСТЕМА КРОВИ»
МОЛЮСКИ- ЛІХТАРИКИ
Квалифицированный (врачебный) этап первичной медицинской помощи на селе.
Тема 1. Состояние экономики и предмет изучения
Доходи і видатки бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Определение параметров шасси
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ. ПОДБОР ПЕРСОНАЛА БУХГАЛТЕРИИ
Past Continuous
Протокол двунаправленного обнаружения ошибок продвижения
Главная Страница