Об’єкт і предмет макроекономіки.

Макроекономіка як наука. Національний продукт

1.Об’єкт і предмет макроекономіки.

2.Структура та функції макроекономічної теорії.

3. Особливості методу макроекономічної теорії.

4.Обсяг національного виробництва.

5.Взаємозв'язок між основними макроекономічними показниками: НД, ЧНД, ЧВП, ВНД, ЧВНД..

6.Роль цін в обчислення макроекономічних показників.

Чому одні країни демонструють високі темпи економічного зростання впродовж тривалого часу, а їхні громадяни насолоджуються високим рівнем добробуту, в той час як інші країни ледве животіють? Чому в одних країнах простежуються високі темпи інфляції, а в інших – ціни практично стабільні? Чому всім країнам знайомі спади й депресії – періоди, впродовж яких доходи знижуються, а безробіття зростає, та яка політика уряду може допомогти скоротити ці періоди або взагалі їх уникнути? На ці та багато інших подібних запитань намагається відповісти така наука, як макроекономіка.

Сам термін макроекономіка походить від старогрецьких слів „макрос”-великий, „ойкос”- дім, господарство, „номос” – правило. В буквальному перекладі термін макроекономіка означає певну систему діяльності національного господарства.

Макроекономіка стала наукою після того, як її теоретики обґрунтували, що основним джерелом багатства нації є не лише кількість наявних в ній природних ресурсів та активний торговий баланс держави, а, в першу чергу, ефективна форма організації національного господарства. З того часу предметом економічних досліджень стали відносини між людьми щодо виробництва, розподілу та використання матеріальних благ та послуг в світі обмежених ресурсів.

В сучасному розумінні макроекономіка є складовою економічної теорії та вивчає національну економіку держави як єдине ціле. При цьому слід зазначити, що виробництво життєвих благ в національній економіці, які задовольняють потреби людей, відбувається в межах організаційного механізму господарства держави. Даний механізм має назву економічна система.

Макроекономіка- це той особливий погляд на економічні відносини, яким на них має дивитись керівник уряду, державний діяч, політик, зрештою- будь-який громадянин, коло зацікавлень якого не обмежується родинними проблемами.Іноді макроекономіку називають теоретичною основою економічної політики держави. Таке визначення відображає той факт, що її висновками керуються ті, хто формує та здійснює економічну політику.

Центральною проблемою макроекономіки є проблема динамічної рівноваги національного господарства, взаємодії різних його елементів. З цього боку національну економіку можна уявити як систему терезів, еластично зв’язаних між собою. Доторкнувшись до однієї, ми спричинимо рух не лише якихось певних терезів, а й усієї системи. Тому той, хто хоче керувати усією системою, повинен розуміти суть головних зв’язків, що існують у цій системі.

Ушкодження рослин при забрудненні середовища
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Розділ Х. Покарання та його види.
Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії
Суспільно-політичні ідеї І.Вишенського.
Семинар 2. Политическая мысль Никколо Макиавелли.
Трудовые договоры о работе по совместительству
Завдання і форми модульного контролю знань студентів
Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Поширення реформаційних ідей в Італії
ЛЕКЦИЯ 9. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Занятие 16. Отношение к здоровью
Формула Бернулли и следствие из нее.
Союзные договоры. Народная конституция
Банки – перечисление денег за переданные товары.
Exercise 11. Complete the notes
Додатокова інформація для студентів
Статья 214. Право государственной собственности
Раздел 2. Особенности воспитательной работы классного руководителя
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ
Плюсы ИМ для сотрудников и клиентов.
Основні аспекти теми
Генетическая соя»- источник эпидемии менингита
Главная Страница