Елементи ф’ючерсної угоди

Ф'ючерсний контракт на купівлю Ф'ючерсний контракт на продаж
1. Укладення ф'ючерсного контракту
1.1. Пошук контрагента
1.2. Укладення двох угод з РПБ (оператора - на купівлю, контрагента - на продаж) Укладення двох угод з РПБ (оператора - на продаж, контрагента - на купівлю)
1.3. Перерахування до РПБ початкової маржі
2. Щоденна корекція
2.1. РПБ розраховує варіаційну маржу
2.2. Якщо курс валюти зріс, на резервний депозит вноситься додаткова сума Якщо курс валюти зріс, з резервного депозиту повертається частина коштів
2.3. Якщо курс валюти знизився, з резервного депозиту повертається частина коштів Якщо курс валюти знизився, на резервний депозит вноситься додаткова сума
3. Припинення зобов'язань через укладення офсетної угоди
3.1. Пошук контрагента
3.2. Контрагент укладає з РПБ угоду на купівлю валюти Контрагент укладає з РПБ угоду на продаж валюти
3.3. Якщо курс нової операції вище, ніж курс початкової, - отримати прибуток від РПБ; якщо курс нової угоди нижче, ніж курс початкової, - перерахувати збиток РПБ Якщо курс нової угоди нижче, ніж курс початкової, - отримати прибуток від РПБ; якщо курс нової операції вище, ніж курс початкової, - перерахувати збиток РПБ
3.4 Зобов'язання оператора перед РПБ закриваються. РПБ повертає кошти з резервного депозиту
4. Виконання зобов'язань після закінчення терміну угоди
4.1. Якщо ринковий курс вище, ніж курс ф'ючерсного контракту, - отримати прибуток від РПБ; якщо ринковий курс нижче, ніж курс ф'ючерсного контракту, - перерахувати збиток РПБ Якщо ринковий курс нижче, ніж курс ф'ючерсного контракту, – отримати прибуток від РПБ; якщо ринковий курс вище, ніж курс ф'ючерсного контракту, – перерахувати збиток РПБ
4.2. Зобов'язання оператора перед РПБ закриваються. РПБ повертає кошти з резервного депозитуФ'ючерсні операції в багатьох випадках є беспоставочними. У момент закінчення строку виконання ф'ючерсного контракту сторони не здійснюють фізичної поставки один одному відповідної валюти. Сторона угоди, яка зазнала збитків при виконанні ф'ючерсного контракту, зобов'язана перерахувати іншій стороні угоди суму цих збитків. Приміром, якщо компанія укладає ф'ючерсний контракт на купівлю 2,0 млн. норвезьких крон за курсом 1,5 дол. за десять крон, а на момент здійснення операції курс крони становить 1,6 дол. за десять крон, то компанія отримує від свого партнера 20 тис. дол. (саме стільки компанія отримала б, купивши 2 млн. крон за обумовленим в договорі курсом за 300 тис. дол. і продавши їх за ринковим курсом за 320 тис. дол.). Якщо ж на момент здійснення операції курс долара становитиме 1,3 дол. за 10 крон, то вже компанія повинна буде перерахувати продавцю 40 тис. дол. Подібна схема зручна в тих випадках, коли метою угоди є не купівля валюти, а компенсація зміни вартості валютних активів або пасивів.

Форвардні та ф'ючерсні операції фіксують курс майбутньої валютної угоди, що дозволяє уникнути збитків при несприятливих його зміну. Однак при здійсненні таких операцій їх учасники позбавляються можливості отримати прибуток при сприятливій зміні курсу. Опціонні валютні операції дозволяють учасникам здійснювати угоди лише в тому випадку, якщо це приносить їм прибуток. Відповідно до умов опціонного контракту одна з сторін опціонної операції (покупець опціону) має право здійснити валютну конверсійну операцію на заздалегідь визначених умовах (сума, курс, термін) або відмовитися від її здійснення. Другий учасник угоди (продавець опціону) зобов'язаний здійснити угоду, якщо цього зажадає покупець опціону. За це покупець опціону в момент укладання угоди сплачує продавцю певну суму (опціонну премію). Як правило, опціонна премія встановлюється у розрахунку на 1 одиницю валюти. Це дозволяє визначати стандартні умови контрактів, які не залежать від обсягу угоди. Курс, за яким продавець опціону може здійснити операцію, називається ціною страйк.

Залежно від зобов'язань продавця опціону перед покупцем виділяють три основних види опціонів. Опціони колл дозволяють покупцеві опціону купити валюту за заздалегідь визначеним курсом. Опціони пут дозволяють покупцеві опціону продати валюту за заздалегідь визначеним курсом. Опціони колл-пут дозволяють покупцю опціону як купити, так і продати валюту.

Залежно від терміну, в який покупець опціону може здійснити операцію, розрізняють два види опціонів. Європейські опціони можуть виконуватися тільки в конкретну дату, а американські опціони – протягом певного періоду.

У сучасній практиці торгів на міжнародному валютному ринку широко застосовуються валютні операції своп. Ці операції являють собою комбінацію з купівлі та продажу однієї і тієї ж суми валюти з різними датами виконання угод. Традиційно операції валютний своп відносять до строкових валютних операціях, проте в даний час це визначення не цілком коректне. В останні десятиріччя широкого поширення набули операції валютний своп, в яких строки обох угод не перевищують двох днів, наближаючись тим самим до поточних операцій. Операції валютний своп можуть бути як біржовими, так і позабіржовими.

refamez.ostref.ru rvn.deutsch-service.ru wbk.deutsch-service.ru tsa.deutsch-service.ru Главная Страница