Перший заступник директора В.С. Вовк. Додаток 2 до наказу Держсоцслужби


Додаток 2 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______

Категорії отримувачів послуг

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Напрям роботи Категорії отримувачів послуг
1. Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 1.1. Діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах 1.2. Безпритульні або бездоглядні діти 1.3. Діти, які зазнали жорстоке поводження або насилля 1.4 Члени сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах 1.5. Члени сімей, які зазнали насилля 1.6. Батьки-одинаки 1.7. Одинокі матері 1.8. Інші
2. Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 2.1. Діти з багатодітних сімей 2.2. Члени багатодітних сімей (крім дітей) 2.3. Інші
3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів; 3.1. Діти-сироти 3.2. Діти, позбавлені батьківського піклування 3.3. Випускники інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3.4. Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3.5. Інші
4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми; 4.1. Жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини 4.2. Вагітні жінки 4.3. Жінки з новонародженими дітьми 4.4. Жінки, які народили дитину-інваліда 4.5. Інші
5. Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ); 5.1. Прийомні діти 5.2. Вихованці (дитячого будинку сімейного типу) 5.3. Батьки-вихователі 5.4. Прийомні батьки 5.5. Кандидати у батьки-вихователі або прийомні батьки 5.6. Рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів 5.7. Опікуни, усиновителі, піклувальники 5.8. Діти під опікою 5.9. Усиновлені діти 5.10. Інші
6. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей; 6.1. ВІЛ-інфіковані діти (до 18 років) 6.2. Батьки ВІЛ-інфікованих дітей чи особи, що їх замінюють 6.3. Батьки дітей з невизначеним статусом (до 1,5 років) 6.4. ВІЛ-інфікована молодь (18-35 років) 6.5.Батьки ВІЛ-інфікованої молоді, чи особи, що їх замінюють 6.6 Діти (до 18 років) члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані 6.7. Молодь члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані 6.8. ВІЛ-інфіковані вагітні жінки 6.9. Інші
7. Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; 7.1. Діти з функціональними обмеженнями 7.2. Молодь з функціональними обмеженнями 7.3. Члени сімей, в яких є діти та молодь з функціональними обмеженнями 7.4. Інші
8. Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя; 8.1. Ін’єкційні споживачі наркотиків 8.2. Члени сімей ін’єкційних споживачів наркотиків 8.3. Діти (до 18 років) з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо) 8.4. Члени сімей, в яких виховуються діти з проблемами вживання психоактивних речовин 8.5. Молодь з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо) 8.6. Члени сімей молодих осіб, з проблемами вживання психоактивних речовин 8.7. Інші
9. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі. 9.1. Неповнолітні (до 18 років), які відбувають покарання в місцях позбавлення волі 9.2. Члени родин неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі 9.3. Молодь, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі 9.4. Члени родин молоді, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, чи особи, що їх замінюють 9.5. Неповнолітні (до 18 років), які звільнилися з місць позбавлення волі 9.6. Члени родин неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі 9.7. Молодь, яка звільнилася з місць позбавлення волі 9.8. Члени родин молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі 9.9. Неповнолітні (до 18 років) засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі 9.10. Члени родин неповнолітніх, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі 9.11. Молодь засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі 9.12. Члени родин молоді, яка засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі 9.13. Неповнолітні (до 18 років), які перебувають в слідчих ізоляторах 9.14. Члени родин неповнолітніх, які перебувають в слідчих ізоляторах 9.15. Молодь, яка перебуває в слідчих ізоляторах 9.16. Члени родин молоді, яка перебуває в слідчих ізоляторах 9.17. Інші
10. Надання послуг в рамках роботи Студентських соціальних служб 10.1. Студентська та учнівська молодь 10.2. Члени професійних колективів (педагоги, тощо) 10.3. Батьки студентської та учнівської молоді 10.4. Інші
11. Інше 11.1. Волонтери 11.2. Військовослужбовці 11.3. Молодь, яка призивається до Збройних Сил України 11.4. ІншіПункт 10. Религиозные Писания
Холецистит
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА­НИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» В ПЕДАГО­ГИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ 4 часть
Та м'ясних напівфабрикатів, що подаються для перевезення
Периодический закон зональности Григорьева - Будыко. Показатели тепло- и влагообеспеченности
Розрахунок шнекових робочих органів
Управління Пенсійного фонду України в місті (районі)
Тема 2. Творчість Павла Тичини
Обшук: поняття, види, процесуальний порядок проведення.
Е) от цветения до созревания
Прыпавесць Э. Хэмінгуэя «Стары і мора». Падтэксты і ключавая фраза твора.
Can “Cannon” be Confused with “Canon”?
Баланс реактивних потужностей.
Грибы, тушённые по – охотничьи
Температурная зависимость истинной мольной и объемной теплоемкости
Поддерживайте подотчетные дружеские отношения помимо служения
Социально-трудовые отношения: понятие, субъекты, объект, предмет, модели (виды).
Grammar: the Past Perfect Tense
Сутність системи маркетингових досліджень
Глава 28 ПОЦЕЛУИ И ПОДШТАННИКИ 2 часть
Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Этапы развития УКП: фаза управления качеством
Особенности Восточной Азии как историко-культурного региона
Главная Страница