Техніка безпеки при роботі з пристроями РЗА

При проведенні робіт в колах пристроїв РЗА всі вторинні обмотки трансформаторів напруги і трансформаторів струму слід постійно заземлювати. За необхідності розриву коло струму вимірювального реле, кола вторинної обмотки трансформатора струму попередньо закорочується на спеціально призначених для цього затискачах. Розривати кола ввімкненні до вторинної обмотки трансформаторів струму забороняється. За необхідності розриву цих кіл, вони мають бути попередньо замкнуті перемичкою встановленою до передбачуваного місця розриву. Під час встановлення перемикачі слід застосовувати інструмент з ізоляційними ручками.

Під час роботи на трансформаторах струму або в колах, приєднаних до їх вторинних обмоток, слід виконувати такі заходи безпеки:

• затискачі вторинних обмоток мають бути замкненні на коротко до закінчення моменту вторинних кіл.

• після приєднання змонтованих кіл до трансформаторів струму, закоротку слід перенести на найближчу збірку затискачів і знімати лише після повного закінчення монтажу та перевірки обладнання, правильності приєднання змонтованих кіл.

• під час перевірки полярності до подання струму в первинну обмотку прилади і реле слід приєднати до вторинної обмотки.

• шини первинних обмоток забороняються використовувати як струмопровідні частини під час монтажних і зварювальних робіт. Робота в колах пристроїв РЗА проводиться за монтажними схемами слюсарно–монтажним інструментом з ізольованими ручками.

Під час перевірки кіл керування сигналізації і захисту за необхідності в приміщеннях електроустановок напругою понад 1 кВ дозволяється залишатись члену бригади з групою ІІІ для проведення робіт.

Під час робіт в колах трансформаторів напруги з поданням напруги від стороннього джерела необхідно зняти запобіжники з високої і низької напруги, а також від’єднати автоматичні вимикачі від вторинної обмотки.

У разі необхідності проведення будь-яких робіт в колах або на апаратурі РЗА при ввімкненому основному обладнанні слід вжити додаткових заходів для запобігання його випадковому виникненню. Забороняється проводити роботи на панелях або на місцях близьких до релейної апаратури, якщо при цьому може виникнути сильний струм релейної апаратури, що може спричинити помилкову дію реле. Будь-які роботи в колах РЗА проводять лише оперативні працівники. Перевірка пристроїв РЗА виконується за нарядом, які допускається видавати на почергове проведення однотипних робіт на кількох ПС або на одному чи кількох приєднаннях кожної ПС. Термін дії наряду – одна доба.За розпорядженням в електроустановках до 1 кВ можна виконувати роботи з монтажу, перевірки, регулювання зняття для ремонту і встановлення пристроїв РЗА , які проводяться:

• у приміщеннях, де немає струмопровідних частин напругою понад 1 кВ.

• у приміщеннях струмопровідні частини напругою понад 1 кВ розташовують за постійними огородженнями, а також в релейних відсіках КРУ і КТП.

• у шафах релейного захисту відкритих РУ.

Такі роботи повинні проводитись не менше як 2-ма ремонтними працівниками, один з яких повинен мати групу ІV, другий – ІІІ.

Одноосібно допускається проводити роботи оперативному працівнику з групою – ІV.

ТОЧКА СБОРКИ – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 19 часть
Практичні навички з теми: “Типові патологічні процеси”.
Типы акцентуаций и особенности общения
Правила привязки рабочей документации
Глава восьмая. История Кунигунды
Создание клиентского приложения
Николай Робертович Эрдман 1902—1970
Б. Ф. Ломов ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Розрахунки на міцність
Ortosiphon stamineus
Добавление пользователя в группу
Связь патофизиологии с другими науками
Інтерференція світла. Дифракція світла
Контроль за положением тела в пространстве (постуральный контроль)
Организация работы руководящего органа.
Безусловная любовь и одобрение
Поклажедателю предоставлялся прямой иск к хранителю по договору хранения - право истребовать обратно свою вещь.
Три сфери дії карми.
ТЕМА 8. СУКУПНІ ВИДАТКИ ТА ЕКОНОМIЧНА РIВНОВАГА
Проблемы поиска и трансляции документированной информации
Поняття і типи організаційних структур управління
Асфальтосмолопарафиновые отложения
Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
Главная Страница