Ақпаратты іздеу алгоритмі

Пайдаланушы сұранысын қанағаттандыратын құжаттар жиынтығын табу алгоритмі, Павлак жиынын қолдануға негізделеді.

1-қадам. Ұғамдардың эквиваленттілігі кластарын анықтау.

KZ сұраныс компоненті OC кластарыныңK(c)эквиваленттілігі қатынасын құрады.

Ол KZ жиыны элементтеріне қатысты бөшектеп алынбайтын онтология ұғымдарынантұрады.

2-қадам. Аппроксимация нақтылығын анықтау.

ti –ді біле отырып, (3)қатынас негізінде ішкіжиынын анықтаймыз. Әрбір ішкі жиыны ұғымдарына екі және жиынының сәйкестігі қойылады:

,

жиынына сәйкесінше К-төменгі және К-жоғарғы аппроксимацияларды айтамыз. Жиын:

жиынының К-шектік аймағын анықтайды.

Егер болса, онда жиыны сұраныс компонентіне қатысты жиын ретінде түсіндіріледі. Аппроксимациялар нақтылығы келесі түрде анықталады:

және пән аясындағы түсіндірмелік жүйе сұранысыны сәйкес өлшем ретінде түсіндіріледі, ұғымдар жиыны және онымен байланысты кілттік сөздер түрінде өрнектеледі.

3-қадам. Мәнін есептеу. Функциякелесідей анықталады:

және онтологиядағы пайдаланушы сұранысына ұғымдарды сипаттай сәйкестігінің өлшемі ретінде түсіндіріледі.

4-қадам. Сұранысқа сәйкесінше ұғымдар ішкіжиынын анықтау.

Онтологиядан әрбір ұғым үшін тәуелді функция мәнін біле отырып, релевантты құжаттарды табуға қатысатын ұғымдар жиынтығын анықтауға мүмкіндік туады.

5-қадам.Сұранысты қанағаттандыратын құжаттар жиынын табу.

Әрі қарай, репозиторидағы әрбір құжат үшін табылған құжаттарды таңдауда мүмкіндік дәрежесі есептеледі:

функциясы ретінде арифметикалық ортасын алуға болады.

Соңында, пайдаланушы сұранысын қанағаттандыратын құжаттар жиынында мәні бар құжаттар қамтылады:Ақпаратты іздеу моделі 16 сұрақта

Математикалық модель

Шамамен 3 және 5 іздеу жүйесі модульдері ешқандай математикалық модельдерсіз ақ қызмет жасайды. Оларға дайындаушылар абстрактылы модельді жүзеге асыру міндетін қоймайды. Мұндағы принцип: программа қандай да бір нәрсені тапса болғаны.

Іздеу сапасын арттыру туралы, ақпараттың үлкен көлемі туралы, пайдаланушылар сұранысы туралы сөз болғанда, қандай да бір теоретикалық аппаратпен операция жасау пайдалы болып табылады. Іздеу моделі – нақтылықты бейнелеу, оның негізінде формула жатады, программаға қандай құжатты табу және оны қалай ранжирлеу туралы шешім қабылдау мақсаты қойылады. Қабылдағаннан кейін модель коэффиценттерінің физикалық мағынасы болады және түсінікті бола бастайды.

Барлық дәстүрлі ақпараттық іздеу модельдерінің көптүрлілігін үш түрге бөлу қабылданған: теориялық-жиындық (булдік, нақты емес жиындар, кеңейтілген булдік), алгебралық (векторлық, жалпыланған векторлық, латенттік-семантикалық, нейрожелілік) және ықтималдық.

Бул моделдердің ең танымалы, толықмәтіндік ізденісті жүзеге асырады. Сөз болса, құжат табылған болып есептелінеді, егер жоқ болса – онда табылмаған.1.Ақпаратты іздеу

2. Ақпаратты іздеу әдістері

3.Толыққанды ақпаратты іздеу әдісі.

4.Фактографиялық іздеу.

5.Құжаттық іздеу

6.Семантикалық іздеу

7. Сұраныс және сұраныс объектісі

8. Ақпараттық іздеу тапсырмалары

9. Электронды каталогтың іздеу тілдері

10. Интернетте жұмыс істеу

11. Интернет

12. Е-mail, WWW, FTP мүмкіндіктеріне қысқаша шолу

13. Google, Yandex, Rambler ақпараттық-іздеу порталдары

14. Чаттар, форумдар, ICQ

15. Интернет қызметтер.

16. Ақпаратты іздеу моделдері

17. Буль моделі

18. Векторлық модель

19. Ықтималдық моделі

20. Кездейсоқ қате моделі.

21. Ақпаратты іздеу алгоритмі

22. Ақпаратты іздеу моделі

23. Математикалық модель

Сухарні вироби і хлібні хрусти
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ.
Здійснення та захист сімейних прав та обовязків.
Prasens неправильных глаголов
Описание навыков очистки мест рубок леса от порубочных остатков.
Вопрос 50. Условия действительности сделок.
Статья 368. Порядок исчисления налога
От амёбы к Высшему Разуму через фактор познания
Поняття державного (політичного) режиму та його види.
Угроза разрыва пиосальпинкса
F95.1 ХРОНИЧЕСКОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ ИЛИ ГОЛОСОВОЕ ТИКОЗНОЕ РАССТРОЙСТВО.
Дискреционная и недискреционная
Апарат держави: поняття та структура
Вибір зовнішнього електропостачання
Неотложные состояния в стоматологии II ч
Отопление, теплоснабжение, технологические трубопроводы котельных и тепловых пунктов
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт.
М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия», роман «Мастер и Маргарита»
Электрохирургический аппарат
Адміністративні правовідносини
Установлен следующий обязательный состав реквизитов для
Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности
Завдання.
Главная Страница