Дослідження функції зовнішнього дихання № 6

Зниження ОФВ1, коефіцієнту Тиффно, збільшення ФЖЄЛ та ЗОЛ свідчать про порушення легеневої вентиляції за обструктивним типом, характерного для захворювань, патогенетично пов'язаних з порушенням прохідності дихальних шляхів (бронхіальної астми, ХОЗЛ, емфіземи легень). Зниження максимальної швидкості на рівні 25-50% та ФЖЄЛ (МОШ25-МОШ50) відображають порушення прохідності в проксимальних бронхах. За даними проби з сальбутамолом, порушення легеневої вентиляції мають зворотній характер, що дозволяє встановити бронхіальну астму. Показники ОФВ1 менше 60% від належного характерний для тяжкої персистуючої бронхіальної астми.

Дослідження функції зовнішнього дихання № 7

дата дослідження________________________________________________________________

Ф.І.П. хворого __________________________________________________________________

Показники Належні Абсолютні %
ЧД, /хв
ДО, л 0,75
ХОД, л 13,5
ЖЄЛ, л 3,8 2,31 60,8
РОвд, л 0,95
РОвид, л 0,61
ЗОЛ 0,76 1,06 139,5
ЗЄЛ 4,56 3,17 69,5
ФЖЕЛ, л 3,9 3,8 97,0
ОФВ1, л 3,24 1,59 49,0
ОФВ1/ФЖЄЛ, % 41,8
МОШ25, л/с 6,39 5,04 78,8
МОШ50, л/с 4,81 1,78 37,0
МОШ75, л/с 2,53 0,67 26,5

Проба з сальбутамолом: приріст ОФВ1 5%.

Дослідження функції зовнішнього дихання №7

Мають місце ознаки рестриктивного (зниження ЖЄЛ, РОвд, РОвид) та обструктивного (зниження ОФВ1 та коефіцієнту Тиффно), що при зниження ЗЄЛ та підвищенні ЗОЛ відображають наявність змішаного типу порушення легеневої вентиляції. Такі зміни характерні для захворювань, пов'язаних як з порушенням прохідності бронхів (у даному випадку – дистальних, враховуючи зміни показників МОШ50 та МОШ75), а також наявність змін грудної клітки, захворювань плеври або легеневої тканини, які можуть обмежувати максимальну екскурсію легень. Зміни легеневої вентиляції за даними проби з сальбутамолом носять незворотній характер, що дозволяє встановити хронічне обструктивне захворювання легень. Величина ОФВ1 в інтервалі 30-50% свідчить про тяжкий перебіг захворювання, проте з супутніми захворюваннями легень, плеври або грудної клітки або з ускладненням (пневмосклероз).


Дослідження функції зовнішнього дихання № 8

дата дослідження________________________________________________________________

Ф.І.П. хворого __________________________________________________________________

Показники Належні Абсолютні %
ЧД, /хв
ДО, л 0,57
ХОД, л 11,40
ЖЄЛ, л 3,8 2,41 63,4
РОвд, л 0,51
РОвид, л 0,71
ЗОЛ 0,76 1,24 163,1
ЗЄЛ 4,56 2,85 62,5
ФЖЕЛ, л 3,9 3,96 101,5
ОФВ1, л 3,24 0,96 29,6
ОФВ1/ФЖЄЛ, % 24,2
МОШ25, л/с 6,39 4,67 73,1
МОШ50, л/с 4,81 2,34 48,6
МОШ75, л/с 2,53 0,97 38,3

Проба з сальбутамолом: приріст ОФВ1 2%.

Дослідження функції зовнішнього дихання № 8

Мають місце ознаки рестриктивного (зниження ЖЄЛ, РОвд, РОвид) та обструктивного (зниження ОФВ1 та коефіцієнту Тиффно), що при зниження ЗЄЛ та підвищенні ЗОЛ відображають наявність змішаного типу порушення легеневої вентиляції. Такі зміни характерні для захворювань, пов'язаних як з порушенням прохідності бронхів (у даному випадку – дистальних, враховуючи зміни показників МОШ50 та МОШ75), а також наявність змін грудної клітки, захворювань плеври або легеневої тканини, які можуть обмежувати максимальну екскурсію легень. Зміни легеневої вентиляції за даними проби з сальбутамолом носять незворотній характер, що дозволяє встановити хронічне обструктивне захворювання легень. Величина ОФВ1 <30% свідчить про дуже тяжкий перебіг захворювання, проте з супутніми захворюваннями легень, плеври або грудної клітки або з ускладненням (пневмосклероз).


Дослідження функції зовнішнього дихання № 9

дата дослідження________________________________________________________________

Ф.І.П. хворого __________________________________________________________________

Показники Належні Абсолютні %
ЧД, /хв
ДО, л 0,55
ХОД, л 11,0
ЖЄЛ, л 3,8 2,41 63,4
РОвд, л 0,8
РОвид, л 0,73
ЗОЛ 0,76 0,50 65,8
ЗЄЛ 4,56 2,85 62,5
ФЖЕЛ, л 3,9 3,76 96,4
ОФВ1, л 3,24 3,02 93,2
ОФВ1/ФЖЄЛ, % 80,3
МОШ25, л/с 6,39 4,54 71,0
МОШ50, л/с 4,81 3,47 72,1
МОШ75, л/с 2,53 2,23 88,1

Дослідження функції зовнішнього дихання № 9

Зниження величин показників ЖЄЛ, РОвд, РОвид, ЗОЛ, ЗЄЛ при незмінних величинах показників ОФВ1 та коефіцієнту Тиффно характерно для рестриктивного типу порушення легеневої вентиляції. Такі зміни характерні для захворювань, при яких можливе обмеження максимальної екскурсії легень і грудної клітки (кіфосколіоз, хвороба Бехтерєва), легень (пневмосклерозі, фіброзі, ателектазі, пухлинах, кістах), масивних плевральних зрощеннях (фібротораксі), наявності газу та рідини у плевральній порожнині.

Основные направления экономической политики
Стаття 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України
ТЕМА 10. Документ як основний різновид офіційно-ділового стилю
ЕпохаДоба Відродженняпізнього середньовіччя
СТАТЬЯ 4: СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы сидели на песке и смотрели на океан и закат
Дайте характеристику психологічній періодизації людського життя.
Становлення громадянського суспільства
Потери, КПД трансформатора. Номинальные величины
Now, using the information in the table, tell about the tricks used to make people buy more alcohol.
Документообіг за операціями із виробничими запасами.
Мы оба смотрели в камин, будто представляя себе живой огонь.
Тема 22: Загальні положення про послуги
Примечание: Результирующий коэффициент корректирования нормативов получается перемножением отдельных коэффициентов, указанных в пп. 1.5, 1.6, 1.7.
Список літератури
Компоненти і фактори міського середовища
Упражнения в развитии чувства равновесия
Задача З
Інтеггруюча та диференціюючи ланка на ОП
Исследование RС-усилителя на биполярном р-п-р транзисторе, как основного усилителя систем управления, судовым оборудованием
SECTION 3. SOCIAL BUSINESS LETTERS
Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Методы стимулирования деятельности и поведения школьников, условия эффективного применения.
Главная Страница