Бетонування фундаментів.

До надання заявки на бетон та початку бетонування фундаментів повинно бути підготовлене та перевірене обладнання для прийому, транспортування бетонної суміші до місця укладки бетону.

Влітку перевіряється наявність водопроводу для поливки бетону під час набору міцності, а взимку повинні бути підготовлені засоби для утеплення відкритих поверхнею конструкцій або обладнання для електропрогріву бетону. В заявках, наприклад, вказуються:

Обсяг бетонних робіт та характеристика бетонної суміші;

Загальний обсяг бетонування;

Середній обсяг 1 фундаменту;

Характеристика бетонної суміші для заявки на бетонний завод;

Клас бетону - В 15.

Необхідна рухливість бетонної суміші по ОК : при подачі бетону до місця укладки краном - 4-6 см при бетонуванні за допомогою бетононасосу - 12-14 см. Максимальна крупність заповнювача - 40 мм.

В необхідних випадках оговорюється агресивність середовища та необхідність застосування для приготування бетону сульфатостійкого портландцементу або шлакопортландцементу.

1- автосамосвал; 2- вібробункер; 3- ланцюговий конвеєр; 4- воронка; 5- навісні підмості; 6- опалубка; 7- інвентарна переставна опора


Мал.5 Схема бетонування фундаментів при розміщенні їх

в окремих траншеях та котлованах.

1- автобетононасос (АБН-60); 2- автобетонозмішувач (СБ-69); 3- вібратор глибинний (ІВ-47) 4- вібратор глибинний (ІВ-66)


Мал.6 Схема бетонування фундаментів автобетонасосом.

Догляд за бетоном.

В період твердіння бетону та набору ним міцності необхідне проведення засобів, що забезпечують створення нормальних температуровологих умов.

Влітку передбачається влаштування сховищ для бетону після бетонування конструкцій для запобігання швидкому випаровуванню вологи, проведення регулярного поливання бетону в процесі його твердіння.

Взимку твердіння бетону та набір ним "критичної" міцності досягається внаслідок використання зимових методів бетонування. "Критична " міцність складає 50% від марочної, по її досягненні немає суттєвого впливу на бетонні конструкції температури.

Подразнювальні засоби.
ТЕМА 7. МЕСТО ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Дайте определение скорости изнашивания
Фінансовий стан та елементи його визначення
Глава 16. АНЕМИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Тема 9. Античные историки о конфликтах
Расчет фонда заработной платы и средней зарплаты производственных рабочих
Легенда о происхождении Бахчисарая
ПЭК за состоянием атмосферного воздуха
Функции: 1. барьерная функция
Класифікація і характеристика навантажень. Коефіцієнти надійності щодо призначення, матеріалу та навантаження. Коефіцієнт умов роботи.
ТЕМА 9. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО
Основные формы направленности личности
Поняття відновного правосуддя.
Особенности эмоциональной сферы медицинских работников
Коммерческие банки, их функции и операции
Загальна модель сенсорних і рухових систем
Наследование при гетерогаметности мужского пола. Наследование при гетерогаметности женского пола.
Выполнение арифметических операций над целыми числами. Прямой, обратный и дополнительный коды. Смещенный код и код Грея.
Управління проектом.
Експерименти в економіці
Какие права входят в состав интеллектуальных прав?
Расчет параметров лесного участка.
Главная Страница