Особисті та майнові права і обов’язки.

Подружжя, що знаходиться в зареєстрованому шлюбі, набуває особистих і майнових прав та обов'язків.

До особистих прав та обов'язків, тобто таких, що не мають майнового змісту, слід віднести, наприклад, право кожного з подружжя за власним бажанням, вільно обирати як їхнє спільне, так і зберігати своє дошлюбне прізвище, або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя. Крім того, до цієї групи прав слід віднести також право кожного з подружжя вільно обирати заняття, професію й місце проживання, спільно вирішувати питання виховання дітей, користуватись у сім'ї рівними правами і нести рівні обов'язки.

Окрім особистих, подружжя має майнові права та обов'язки. Згідно з сімейним законодавством, розрізняються спільна й сумісна власність та роздільне майно подружжя.

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісною власністю, тобто кожен із подружжя однаковою мірою має право володіти, користуватись і розпоряджатися цим майном; при цьому не береться до уваги кількість виконаної праці та її форми відносно кожного з подружжя. Майном, що нажите за час шлюбу, подружжя може розпоряджатися за спільною згодою. Це означає, що за укладання угод одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

На відміну від спільного майна, роздільне майно подружжя - це таке, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ним під час шлюбу в дар або в порядку успадкування. До цієї категорії майна належать і речі індивідуального користування (одяг, взуття тощо), навіть якщо їх придбано під час шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя, за винятком коштовностей і предметів розкоші. Володіє, розпоряджається і користується цим майном кожен із подружжя самостійно.
У разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, їхні частки визнаються рівними. При цьому судовий поділ майна подружжя може бути проведений як під час перебування в шлюбі, так і після розірвання шлюбу.

Самостійна робота. Права та обов’язки батьків і дітей

Назначение экономико-математических моделей (ЭММ).
Связь между напряженностью электрического поля
Рекомендательный (необязательный для исполнения) характер
Тема 14. Зобов’язальне право і зобов’язання
Функції грошей.
Асинхронный и синхронный режим обмена информацией.
Тема. Дослідження властивостей темпераменту
Тот праотец, чей дерзновенный вкус
Які Ви знаєте теорії глобалізації щодо подальшого розвитку інституту держави? Вкажіть основні глобалізацій ні виклики для інституту держави?
Помочь ребенку организовать себя
Пошук у файлах за допомогою команди grep, egrep і fgrep.
Порядок составления Примечаний к бухгалтерской отчетности
Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
Упр. 307. Передайте следующие предложения в косвенной речи.
VOCABULARY
Принципи функціонування публічної адміністрації Европейського Союзу
ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЯ
I фигура II фигура III фигура IV фигура
Методы контроля и измерения сопротивления изоляции силовых сетей.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ І ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ
Лікування.
Приклад
Давление в неподвижной жидкости. Уравнение Бернулли.
Главная Страница