ВАРІАНТ № 12

1. Проаналізувати відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.

2.Охарактеризувати виконання колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.

3. Розв’язати ситуаційне завдання.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю видав наказ в якому були передбачені наступні положення: 1) До всіх працівників, що будуть прийматися на роботу застосовується контрактна форма трудового договору. 2) Працівники повинні подати рекомендації з попереднього місця роботи. 3) Передбачити у контракті повну матеріальну відповідальність за порушення умов контракту. 4) Укладанню контракту буде передувати випробувальний термін 3 місяці. Проаналізуйте положення виданого наказу на предмет відповідності його чинному законодавству.

Підготувала кандидат юридичних наук, доцент

Викладач юридичних дисциплін Лінник Н.В.

Розглянуто на засіданні комісії юридичних дисциплін Протокол №____________«___»_____________________2014 р. Голова циклової комісії ______________ Л.О. Ковальчук


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО”

для студентів спеціальності5.03040101 “Правознавство”

напряму підготовки 0304 “Право”

ВАРІАНТ № 13

1.Проаналізувати локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права. Узагальнення судової практики та їх значення для трудового права.

2.Охарактеризувати повноваження органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.

3.Проаналізувати до компетенції яких органів входить розгляд наступних спорів:

 • про поновлення на роботі працівника, звільненого за результатами випробування;
 • між працівником і профкомом про розмір допомоги в разі тимчасової непрацездатності;
 • за заявою працівника про визнання недійсним умов трудового договору, що суперечать законодавству про працю;
 • між працівником заводу і роботодавцем про невиплату заробітної плати;
 • між членами бригади і роботодавцем щодо перегляду і введення нових норм виробітку. Проаналізувати повноваження цих органів.
 • Підготувала кандидат юридичних наук, доцент  Викладач юридичних дисциплін Лінник Н.В.

  Розглянуто на засіданні комісії юридичних дисциплін Протокол №____________«___»_____________________2014 р. Голова циклової комісії ______________ Л.О. Ковальчук

  КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  З ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО”

  для студентів спеціальності5.03040101 “Правознавство”

  напряму підготовки 0304 “Право”

  referatsgr.nugaspb.ru referatqlk.nugaspb.ru snv.deutsch-service.ru ufq.deutsch-service.ru Главная Страница