ВАРІАНТ № 12

1. Проаналізувати відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.

2.Охарактеризувати виконання колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.

3. Розв’язати ситуаційне завдання.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю видав наказ в якому були передбачені наступні положення: 1) До всіх працівників, що будуть прийматися на роботу застосовується контрактна форма трудового договору. 2) Працівники повинні подати рекомендації з попереднього місця роботи. 3) Передбачити у контракті повну матеріальну відповідальність за порушення умов контракту. 4) Укладанню контракту буде передувати випробувальний термін 3 місяці. Проаналізуйте положення виданого наказу на предмет відповідності його чинному законодавству.

Підготувала кандидат юридичних наук, доцент

Викладач юридичних дисциплін Лінник Н.В.

Розглянуто на засіданні комісії юридичних дисциплін Протокол №____________«___»_____________________2014 р. Голова циклової комісії ______________ Л.О. Ковальчук


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО”

для студентів спеціальності5.03040101 “Правознавство”

напряму підготовки 0304 “Право”

ВАРІАНТ № 13

1.Проаналізувати локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права. Узагальнення судової практики та їх значення для трудового права.

2.Охарактеризувати повноваження органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.

3.Проаналізувати до компетенції яких органів входить розгляд наступних спорів:

 • про поновлення на роботі працівника, звільненого за результатами випробування;
 • між працівником і профкомом про розмір допомоги в разі тимчасової непрацездатності;
 • за заявою працівника про визнання недійсним умов трудового договору, що суперечать законодавству про працю;
 • між працівником заводу і роботодавцем про невиплату заробітної плати;
 • між членами бригади і роботодавцем щодо перегляду і введення нових норм виробітку. Проаналізувати повноваження цих органів.
 • Підготувала кандидат юридичних наук, доцент  Викладач юридичних дисциплін Лінник Н.В.

  Розглянуто на засіданні комісії юридичних дисциплін Протокол №____________«___»_____________________2014 р. Голова циклової комісії ______________ Л.О. Ковальчук

  КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  З ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО”

  для студентів спеціальності5.03040101 “Правознавство”

  напряму підготовки 0304 “Право”

  Типологічні ознаки національних туристичних ринків.
  Уравнения Генри, Фрейндлиха, Ленгмюра
  On the Phone
  Розрахунок амортизаційних відрахувань на реновацію крана
  Развитие эмоционально-волевой сферы в подростковом возрасте
  Диференційний діагноз хворого
  Подчинение строптивого врага
  Давайте делать паузы в словах
  Выращивание поросят-сосунов, причины падежа.
  Програмне забезпечення СУБД
  Елементи аналізу медичного ризику
  Визначення вмісту вологи і сухих речовин.
  Определение логической функции
  МЕТОДОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
  Как «говорят» инструменты: молоток
  И контура с током в магнитном поле
  Предметно – цикловая комиссия физической культуры
  Read and transcribe the following words, write them in the correct column. Analyze each word and explain the rules for word stress in them.
  Опис пристрою та методу вимірювання
  Несколько замечаний по поводу конфирматорного ФА
  II. Tagung der obersten Volksvertretung der DDR Volkskammer beschloBbedeiitsaine Gesetze
  Липиды и их классификация. Структура и биологическая роль отдельных классов. Липиды как незаменимые компоненты пищи, норма суточного потребления.
  После того как три Тхакурани стали жить вместе, они начали
  Главная Страница