Установка гарнітури й розміру шрифтів

1. Виділити абзац і виконати команди: Формат, Шрифт.

2. У діалоговому вікні Шрифт, що з'явилося, обрати гарнітуру шрифту.

3. У поле введення Розмір виділити потрібний розмір шрифту.

4. Клацнути кнопку ОК

У будь-якому шрифті Word можна використовувати напівжирне,курсивней підкреслене написання, використовуючи кнопки панелі форматування.

Введення символів

1. Виконати команди: Вставка, Символ. У вікні, що з'явилося, переглянути таблицю й виділити потрібний символ.

2. Клацнути кнопку Вставити, а потім кнопку Закрити.

Редагування тексту сторінки

Під словом редагування розуміють перевірку й корегування тексту документа. Слід зазначити, що Word дозволяє скасувати велику кількість раніше виконаних операцій. Скасувати виконану операцію – команда Виправлення, Скасувати(або однойменна кнопка на стандартній панелі). При цьому можуть бути застосовані різні способи редагування: за допомогою основного меню, контекстного меню, кнопок панелей інструментів.

Видалення, копіювання, переміщення і вставка тексту

Видалити текст (абзац або весь документ) - його потрібно виділити, а потім натиснути клавішу Del.

Копіювати текст за допомогою команд:

1. Виділити текст, викликати контекстне меню й виконати команду Копіювати.

2. Встановити курсор у місце копіювання, викликати контекстне меню й виконати команду Вставити.

Перемістититекст ( абзац, блок ) за допомогою команд - необхідно :

1.Виділити текст, викликати контекстне меню й виконати команду Вирізати.

2. Встановити курсор у місце копіювання, викликати контекстне меню й виконати команду Вставити.

Примітка. При редагуванні тексту документа доцільно в деяких випадках виконувати розбивання вікна редактора на дві частини командами меню: Вікно, Розділити. Команди: Вікно, Зняти –скасовують розподіл.

Вставка тексту з іншого документа

1. Відкрити обидва документи.

2. Виділити й скопіювати текст першого документа.

3. Розкрити другий документ, установити курсор у місце копіювання й виконати контекстну команду Вставити.Стовпчики і таблиці в Word

referatuus.nugaspb.ru referatruf.nugaspb.ru add.refepic.ru vdj.deutsch-service.ru Главная Страница