Установка гарнітури й розміру шрифтів

1. Виділити абзац і виконати команди: Формат, Шрифт.

2. У діалоговому вікні Шрифт, що з'явилося, обрати гарнітуру шрифту.

3. У поле введення Розмір виділити потрібний розмір шрифту.

4. Клацнути кнопку ОК

У будь-якому шрифті Word можна використовувати напівжирне,курсивней підкреслене написання, використовуючи кнопки панелі форматування.

Введення символів

1. Виконати команди: Вставка, Символ. У вікні, що з'явилося, переглянути таблицю й виділити потрібний символ.

2. Клацнути кнопку Вставити, а потім кнопку Закрити.

Редагування тексту сторінки

Під словом редагування розуміють перевірку й корегування тексту документа. Слід зазначити, що Word дозволяє скасувати велику кількість раніше виконаних операцій. Скасувати виконану операцію – команда Виправлення, Скасувати(або однойменна кнопка на стандартній панелі). При цьому можуть бути застосовані різні способи редагування: за допомогою основного меню, контекстного меню, кнопок панелей інструментів.

Видалення, копіювання, переміщення і вставка тексту

Видалити текст (абзац або весь документ) - його потрібно виділити, а потім натиснути клавішу Del.

Копіювати текст за допомогою команд:

1. Виділити текст, викликати контекстне меню й виконати команду Копіювати.

2. Встановити курсор у місце копіювання, викликати контекстне меню й виконати команду Вставити.

Перемістититекст ( абзац, блок ) за допомогою команд - необхідно :

1.Виділити текст, викликати контекстне меню й виконати команду Вирізати.

2. Встановити курсор у місце копіювання, викликати контекстне меню й виконати команду Вставити.

Примітка. При редагуванні тексту документа доцільно в деяких випадках виконувати розбивання вікна редактора на дві частини командами меню: Вікно, Розділити. Команди: Вікно, Зняти –скасовують розподіл.

Вставка тексту з іншого документа

1. Відкрити обидва документи.

2. Виділити й скопіювати текст першого документа.

3. Розкрити другий документ, установити курсор у місце копіювання й виконати контекстну команду Вставити.Стовпчики і таблиці в Word

К ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ИГРАМ относятся
ПРО АПОЛЛОНИЮ, КОТОРАЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ УМЕЛА ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ
Скипер-Зверь — нечеловеческая сознательная сущность, порождение Хаоса»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ
Российских дипломатических представительств за рубежом
Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
Поняття витрат та собівартості продукції
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ
Установка заготовок у пристроях (правило 6 точок). Схеми базування типових установок
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
Глава 12. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии, СКО, «направленное» СКО.
Пози для аутогенного тренування
Сукупний суспільний продукт
Гребенщик, Бусерник, Божье Дерево.
Процесуальні теорії мотивації
Read the text a part by part. Fill in the gaps with a suitable word from the boxes below.
They all drew their chairs up to the table and watched with bated breath.
Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник.
THE INFLUENCE OF COLOUR.
Теми семінарських занять
Медико-биологические проблемы повышенного и естественного радиационного фона
Строение, иннервация и функции век.
Главная Страница