Тема 11. Загальне і особливе в становленні держави і правових засадах південних і західних слов'ян

Мета заняття: освітня – виявлення загальних рис в державному устрої та соціальній структурі південно- і західнослов'янських держав, аналіз особливостей їх розвитку і визначення їх причин; виховна – виховування почуття єдності слов’янської етнічної спільноти, спільності долі слов’янських народів; розвиваюча – вироблення вміння проводити порівняльно-співставлювальний аналіз державного механізму.

П л а н

1. Держава і право феодальної Болгарії.

2. Виникнення і розвиток феодальної держави в Польщі. Головні риси феодального права Польщі.

3. Середньовічна чеська держава і право.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: дука, жупан, властелі, властелічи, меропхи, себри, собор, порота, дедичи, закупи, каштелян, шляхта, магнати, сеймик, посольська ізба, гусити, баштинники, отроки, влахи, парики, вальний сейм.

1. Особливістю утворення болгарської держави було те, що цей процес був пов’язаний з завоюванням території сучасної Болгарії протоболгарами. Ця особливість вплинула на державний та суспільний устрій Першого болгарського царства. Правлячий клас складався з протоболгарської знаті - боляр та слов’янської - князів. Сама держава мала дуалістичний характер через те, що влада царя була міцною лише у центрі, а на місцях уся повнота влади належала болярським та князівським родам. Лише у деякі періоди (наприклад, за царя Сімеона) центральна влада ставала міцною. Необхідно відзначити суттєвий вплив на Болгарію періоду знаходження під владою Візантії (з’являється форма умовного землеволодіння - пронія, урядовці та придвірні одержують титули за візантійським зразком). «Закон судний людям» - основне джерело болгарського феодального права.

2. Німецька колонізація у польських землях, яка почалася з ХІІ ст., призвела на селі - до переведення селян до німецького права, яке припускало звільнення від повинності на 5 років, потім переведення до чиншу, тобто чітко визначеної повинності, наявність деякого самоврядування у громаді (гмині); у місті - запровадження Магдебурського права, яке припускало самоврядування міст і фіксовані розміри чиншу та церковної десятини. Крім цього, активна німецька колонізація спричинила те, що під час централізації багато великих міст, у яких переважало німецьке населення, та частина польських князівств з онімеченими феодалами не підтримали польського короля, тому процес централізації не було завершено. З цим пов’язані й особливості державного устрою Речі Посполитої - двоєдиної польсько-литовської держави. Шукаючи підпори до своєї влади, король надавав значні привілеї шляхті - середнім та дрібним феодалам. Внаслідок цього королівська влада дуже залежала від шляхти, була значно слабше, ніж у країнах Західної Європи відповідного періоду.3. Характеристика суспільного ладу та державного устрою як ранньофеодальної чеської держави, так і Чеського королівства пізнішого періоду.

Внаслідок розвитку гуситського руху та гуситських війн відбувся вплив на розвиток держави. У пізніший період свого розвитку Чеська держава переходить до дворянської олігархії, як це проявилося у політичному устрої країни. Розглядаючи чеське право, треба відзначити, що у ньому були відсутні офіційні кодифікації, в судовому процесі з’являється прообраз адвокатури, але у той-же час існує презумпція винуватості.

referatwns.nugaspb.ru one.upsref.ru rehw.deutsch-service.ru referatwmn.nugaspb.ru Главная Страница