Тема 3. Організаційно-правові засади адвокатської діяльності в Україні. Прийняття доручення адвокатом.

Нормативно-правове забезпечення діяльності адвокатів у захисті, представництві законних інтересів і прав особи і громадянина та надання правової допомоги.

Принципи адвокатської діяльності: принцип верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфліктів інтересів.

Організаційні форми адвокатської діяльності. Адвокатське бюро. Адвокатське об’єднання. Індивідуальна адвокатська діяльність. Види адвокатської діяльності.

Професійні права та обов’язки адвоката. Помічник адвоката. Стажування. Гарантії адвокатської діяльності. Запит адвоката.

Особливості правового статусу адвоката іноземної держави.

Адвокатське самоврядування: засади, завдання, організаційні форми.

Конференція адвокатів регіону. Ради адвокатів регіону. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів регіону.

Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Вища ревізійна комісія адвокатури.

Рада адвокатів України. З’їзд адвокатів України. Національна асоціація адвокатів.

Договір про надання правової допомоги: форма, зміст, підстави для відмови в укладанні. Припинення розірвання договору про надання правової допомоги.

Поняття гонорару адвоката та його види.

Тема 4. Правовий статус адвоката у цивільному процесі.

Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. Функції адвоката - представника. Повноваження адвоката - представника. Нормативно - правові джерела діяльності адвоката - представника.

Завдання та обов’язки адвоката на досудовій стадії цивільного процесу. Участь адвоката у судовому розгляді цивільних справ. Дослідження адвокатом висновків експертів, письмових та речових доказів, участь у допиті свідків. Промова адвоката.

Діяльність адвоката як процесуального представника в стадіях апеляційного і касаційного провадження та перегляду судових рішень у зв'язку з новоз’явленими обставинами.

Процесуальне представництво адвоката в стадії примусового виконання судового рішення.

refanpo.ostref.ru wal.deutsch-service.ru vej.deutsch-service.ru refamzw.ostref.ru Главная Страница