Та звітність про її результати

Невід’ємним складником технології психологічної роботи є планування. Конкретне, цілеспрямоване планування дозволяє визначити головні напрямки в роботі, забезпечити послідовність і наступність дій усіх суб’єктів і посадових осіб психологічної роботи. У військових частинах внутрішніх військ розробляються документи, щодо організації та проведення психологічної роботи (табл. 2.1).

Планування психологічної роботи здійснюється на основі вказівок і розпоряджень командира військової частини, вищих органів виховної роботи, виходячи з конкретної обстановки. Заходи психологічної роботи розробляються психологом і є складовою частиною (розділом) загального плану виховної роботи (морально-психологічного забезпечення). У планах повинні обов'язково відображатися цілі й завдання психологічної роботи, порядок їх реалізації посадовими особами, основні заходи психологічної роботи й відповідальні за них, а також строки й відмітка про їх виконання.

При плануванні необхідно враховувати найвідповідальніші періоди в життєдіяльності військових колективів:

- прибуття у військову частину поповнення;

- звільнення військовослужбовців у запас;

- планові навчання й марші;

- заступання особового складу у варту.

При плануванні психологічної роботи у частині доцільно використовувати типові плани роботи психолога внутрішніх військ на тиждень, місяць, рік та типовий план роботи з військовослужбовцями, які віднесено до групи посиленої психологічної уваги. (див. дод. 1).

Планування психологічної роботи здійснюється у плані психопрофілактичної роботи щорічно до 25 грудня і на місяць, а також у відповідному розділі місячних планівроботи структурних підрозділів.

В окремому підрозділі лінійного батальйону заходи психологічної роботи плануються у відповідному розділі плану виховної роботи з особовим складом підрозділу на місяць.

Таблиця 2.1.

Документи які розробляються у військовій частині щодо організації та проведення психологічної роботи

Пор.№ Назва документа Періодич–ність оформлен–ня Посадова особа, яка затверджує документ
1. Документи планування
1. План психопрофілактичної роботи з особовим складом військової частини (у лінійному батальйоні, окремому підрозділі заходи психологічної роботи плануються у відповідному розділі плану виховної роботи з особовим складом підрозділу на місяць) У плані передбачається: 1) комплексне соціально-психологічне обстеження особового складу підрозділів – не менше одного разу на рік; 2) проведення заходів професійного психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом – за окремим графіком; 3) психодіагностика молодого поповнення особового складу – протягом 10 днів після прибуття особового складу у підрозділ; 4) психодіагностика молодих офіцерів у період адаптації – за окремим планом протягом 3 – 6 місяців після прибуття з вищих навчальних закладів; 5) психодіагностика офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, які направляються на навчання (перепідготовку) – під час проведення перевірочних занять у з’єднанні; 6) психодіагностика офіцерів – кандидатів до резерву на висунення на вищі посади – під час формування та підготовки резерву; 7) узагальнення й аналіз результатів динамічного психологічного спостереження та уточнення складу груп посиленої психологічної уваги – щокварталу; 8) групове та індивідуальне психологічне консультування (психокорекція, психореабілітація) – тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Один раз на рік до 25 грудня; щомісячно до 25 числа місяця командир військової частини
2. Заходи психологічної роботи у ”Комплексному плані роботи офіцерів військової частини щодо профілактики самогубств серед особового складу” У плані передбачаються такі заходи: 1) підтримання взаємодії з центром практичної психології УМВС України в областях, центром соціальної та психологічної реабілітації молоді та вивчення соціально-психологічного клімату у військових колективах і психологічних якостей окремих військовослужбовців з метою належної організації психопрофілактичної роботи у внутрішніх військах МВС України; 2) вивчення особистісних психологічних характеристик військовослужбовців, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги, визначення особистісних передумов розвитку у них негативних психологічних станів, тестування військовослужбовців зазначеної категорії за встановленими методиками; 3) визначення наявної соціальної структури військових колективів, особистого статусу військовослужбовців, віднесених до групи посиленої психологічної уваги, організації та проведення соціометричних досліджень у підрозділах частини; 4) здійснення аналізу стану роботи з військовослужбовцями групи посиленої психологічної уваги та підготовка оглядів “Про стан роботи з військовослужбовцями, які потребують посиленої психологічної уваги та рекомендації щодо подальшої роботи з ними”: – для категорії військовослужбовців строкової служби; – для категорії офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом; 5) створення у військових колективах атмосфери засудження самогубства як способу вирішення службових, сімейних та життєвих проблем, формування у військовослужбовців чіткої установки щодо необхідності збереження власного життя та здоров’я, планування щоквартальних зустрічей особового складу: – зі священнослужителями щодо засудження самогубства як способу вирішення життєвих проблем – з авторитетними юристами і соціологами для роз'яснення особовому складу правових і соціальних наслідків самогубств для членів сім'ї та рідних; 6) питання щодо затвердження списків військовослужбовців строкової служби, яким рекомендується служба без зброї, контроль за дотриманням зазначеного наказу; 7) питання щодо організації і проведення психологічних досліджень емоційно-вольової сфери (сили та врівноваженості перебігу психічних процесів), властивостей темпераменту, наявності акцентуацій характер у військовослужбовців, які призначаються помічниками начальників варт, розвідними, черговими рот; 8) питання щодо проведення інструктивно-методичних занять: – з офіцерами, які виконують обов'язки начальників варт за визначеною темою ; – із сержантським складом заняття за визначеною темою, доведення на заняттях до військовослужбовців зазначених категорій прийомів психологічної саморегуляції, контролю та управління емоційними станами, формування первинних навичок психологічної допомоги, самоконтролю та саморегуляції. 9) питання щодо організації у години проведення психологічного лекторію з усіма категоріями військовослужбовців і проведення практичних занять з особовим складом щодо ознайомлення та навчання військовослужбовців прийомам і методам психічної саморегуляції при підготовці та у процесі виконання службово-бойових завдань; 10) питання щодо підтримки в частині умов для надання телефонної психологічної консультації військовослужбовцям та членам їх сімей. Один раз на рік до 25 грудня командир військової частини
3. Розділ “Робота з військовослужбовцями, які потребують посиленої психологічної уваги” окремим розділом у плані “Психопрофілактичної роботи з особовим складом військової частини”. У розділі передбачається: 1) заходи щодо визначення й уточнення осіб, які потребують посиленої психологічної уваги (група посиленої психологічної уваги) серед особового складу частини; 2) питання щодо аналізу стану роботи з військовослужбовцями групи посиленої психологічної уваги та підготовку оглядів “Про стан роботи з військовослужбовцями, які потребують посиленої психологічної уваги та заходи щодо її покращення”: – для категорії військовослужбовців строкової служби; – для категорії офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом; 3) питання щодо визначення наявної соціальної структури військових колективів, особистого статусу осіб, які належать до групи посиленої психологічної уваги, організація та проведення соціометричних досліджень у підрозділах, на основі результатів яких готувати відповідні звіти; 4) питання щодо забезпечення постійної психологічної освіти, удосконалення психологічної культури особового складу частини організація та проводити психологічні лекторії для особового складу частини. 25 грудня командир військової частини
4. Особистий план роботи психолога (відповідно до функціональних обов’язків згідно з наказом командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р.). на місяць до 25 числа заступник командира з ВР
5. Плани психопрофілактичної роботи військовослужбовцями групи посиленої психологічної уваги (на кожного окремий план, у плані передбачаються заходи психокорекційної роботи) відповідно до вимог наказу Командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р. на кожен місяць до 25 числа заступник командира з ВРУ плані психопрофілактичної роботи передбачається проведення таких головних заходів:

1) комплексне соціально-психологічне обстеження колективу підрозділу – не менше одного разу на рік;

2) проведення заходів професійного психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом і прапорщиків – двічі на місяць (у перший і третій вівторок);

3) психодіагностика поповнення всіх категорій особового складу – протягом 10 днів після закінчення встановленого періоду адаптації до служби;

4) психодіагностика молодих офіцерів у період адаптації – за окремим планом протягом 3 – 6 місяців після прибуття з навчальних закладів;

5) психодіагностика офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, які направляються на навчання (перепідготовку) – під час проведення перевірочних занять;

6) психодіагностика офіцерів – кандидатів до резерву висунення на вищі посади – під час формування та підготовки резерву;

7) узагальнення й аналіз результатів динамічного психологічного спостереження та уточнення складу груп – щоквартально;

8) групове та індивідуальне психологічне консультування (психокорекція, психореабілітація) – тричі на тиждень (понеділок, середа та п’ятниця).

У плані психопрофілактичної роботи з особовим складом управління територіального командування, з’єднання, військової частини окремим розділом передбачати роботу офіцерів внутрішніх військ МВС України щодо профілактики самогубств серед особового складу. В управлінні територіального командування напрямок щодо профілактики самогубств може розроблятись окремим планом.

Індивідуальне психологічне вивчення поповнення на навчальному зборі планується психологом на весь період навчання. У планіпередбачається:

- теоретична і методична підготовка посадових осіб навчальних підрозділів до проведення заходів індивідуального психологічного вивчення поповнення проводиться психологом під час навчально-методичного збору, який (проводиться перед прибуттям поповнення до навчального підрозділу);

- аналіз документів, отриманих із військкомату, та доповідей військовослужбовців, які супроводжували поповнення на навчальний збір (проводиться психологом у день прибуття групи поповнення до підрозділу);

- отримання, узагальнення й аналіз доповідей від старшого групи та особового складу, який супроводжував поповнення у навчальний загін;

- заповнення розділів особової справи та психологічне обстеження поповнення (проводиться психологом протягом першого тижня перебування військовослужбовця на навчальному зборі, але не раніше ніж через 3 дні).

- проведення професійної орієнтації і психологічного відбору особового складу для спеціальних підрозділів;

- формування у навчальних підрозділах складу груп посиленої психологічної уваги;

- складання звітного документа – довідки про результати соціально-демографічного та первинного психологічного вивчення поповнення (на навчальному зборі складається і надсилається до управління виховної роботи не пізніше ніж через 10 днів після прибуття останньої команди у навчальний підрозділ), яка повинна містити: соціально-демографічні характеристики поповнення за встановленою формою; порівняльний аналіз якісних характеристик поповнення з показниками минулих років; відомості про кількість військовослужбовців у групі динамічного спостереження із зазначенням причин зарахування до її складу; проблемні питання; пропозиції з організації подальшого індивідуального психологічного вивчення поповнення;

- організація і контроль подальшого індивідуального психологічного вивчення поповнення у навчальних підрозділах;

- організація і контроль за своєчасним і об’єктивним заповненням звітних документів за результатами індивідуального психологічного вивчення;

- участь психолога у складанні психологічних та службових характеристик на молоде поповнення;

- участь психолога у прийнятті рішення та затвердженні висновку про подальше службове призначення військовослужбовця;

- організація у навчальних підрозділах роботи з військовослужбовцями, які будуть віднесені до групи посиленої психологічної уваги.

Щомісячно уточнювати й коригувати заплановані заходи у планах структурних підрозділів (груп, відділень) виховної роботи на місяць:

1) психологічна підготовка керівного складу – під час планової роботи у підрозділах, навчально-методичних зборі, планових занять з професійної підготовки;

2) перевірка психогігієнічних умов служби та побуту –під час планової роботи у підрозділах;

3) спільні заходи з регіональними установами психологічної спрямованості – за окремим планом спільних заходів на півріччя.

Періодичність проведення основних заходів психологічного забезпечення іншими суб’єктами психологічної роботи:

1) ознайомлювальні індивідуальні бесіди – протягом трьох днів після прибуття поповнення у підрозділ;

2) індивідуальні бесіди – за необхідності, але не менше одного разу на місяць з кожним підлеглим;

3) вивчення соціально-психологічного клімату в сім’ях військовослужбовців – відвідування 2 – 3 сімей на місяць;

4) соціометрія – один раз на півріччя через 4 – 6 тижнів після прибуття у підрозділ поповнення або звільнення військовослужбовців чергового призову.

Щоквартально на всіх рівнях військового управління має забезпечуватися ефективна робота з військовослужбовцями, віднесеними до групи посиленої психологічної уваги. Основні вимоги щодо роботи з групою посиленої психологічної уваги представлено у дод. 2.

Слід організовувати і проводити психологічний лекторій (тренінги):

1) для офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців за контрактом – в день та час відведений відповідним командиром;

2) для сержантів строкової служби – під час заходів Дня сержанта;

3) для рядового складу строкової служби – щомісячно, у перший тиждень місяця).

Тематика психологічних лекторіїв для особового складу всіх категорій терміном на рік складається в управлінні виховної роботи Головного управління внутрішніх військ України та направляється у війська.

Для якісного проведення психологічних лекторіїв офіцерам-психологам повинні проводити інструкторсько-методичні заняття (консультації) з керівниками занять та надавати (матеріали) допомогу для проведення. До проведення лекторіїв дозволяється залучати цивільних фахівців, які мають відповідну освіту. Практикується заміна психологічних лекторіїв на психологічні тренінги.

Матеріали вивчення особового складу, військових колективів, сформовані у справи (папки, журнали) по категоріях і підрозділах, зберігаються відповідно до вимог, щодо зберігання службової документації. Відповідальний за дотримання вимог до ведення документів із психологічної роботи психолог військової частини.

Крім плануючих документів з метою впорядкування своєї діяльності психолог повинен вести відповідну документацію, в якій відбиваються різноманітні аспекти його діяльності з різними категоріями військовослужбовців і членами їхніх родин, які представлені табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Додаткові документи, які відпрацьовуються психологом у військовій частині

Пор. № Назва документа
1. Журнал обліку роботи з військовослужбовцями, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги ( відповідно до вимог наказу командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р)
2. Журнал обліку психопрофілактичної роботи з особовим складом військової частини ( відповідно до вимог наказу командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р)
3. Карта психологічного супроводження офіцера, прапорщика та військовослужбовця за контрактом (окремо на кожного). Матеріали психологічного вивчення військовослужбовців строкової служби долучає до особової справи солдата

Форми додаткових документів, які відпрацьовуються психологом у військовій частині, надано у додатку 3.

За результатами психологічної роботи в частині психологом розробляються звітні документи, що відпрацьовуються за встановленою формою та надсилаються у відповідні терміни до управління виховної роботи (відділу морально-психологічного забезпечення), які представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Звітні документи, що відпрацьовуються психологом у військової частині внутрішніх військ МВС України

Пор. № Назва документа Періодичність звітування Посадова особа, яка затверджує документ
1. Уточнені списки офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом, яких було віднесено до групи посиленої психологічної уваги (відповідно до вимог наказу командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р.) до 20 вересня Підписуються психологом
2. Звітність щодо кількості та причин зарахування офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом до групи посиленої психологічної уваги за встановленою формою (дод. 2 відповідно до вимог наказу командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р.) до 15 вересня Підписуються психологом
3. Звітність психологів структурних підрозділів служби психологічного забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України за встановленою формою (професійний психологічний відбір, індивідуальна робота, первинна психопрофілактика – табл. 2; психологічне супроводження служби – табл. 3, відповідно до вимог наказу командувача ВВ МВС України № 39 від 28.01.2006 р. за квартал, півріччя, 9 місяців, рік до 25 числа Підписуються психологом
4. Узагальненні дані про результати тестових методик щодо вивчення особового складу частини після узагальнення результатів командир військової частини

Типові звіти за результатами психологічної роботи надано у дод. 3.

refaoaq.ostref.ru refapbp.ostref.ru refaoty.ostref.ru wha.deutsch-service.ru Главная Страница