Поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні

підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом (**) робочих

Днів з дня отримання запиту.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Документальна позапланова виїзна перевірка

Проводиться, якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету

Податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки та/або з від’ємним значенням з

податку на додану вартість, яке становить більше (*100*) тис. гривень.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальної планової

перевірки органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*10*) робочих днів

Щодо суб’єктів малого підприємництва.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальної планової

перевірки органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*30*) робочих днів

Для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість планової виїзної перевірки

органом державної податкової служби інших платників податків не повинна перевищувати (*20*)

Робочих днів.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальних позапланових

перевірок органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*15*) робочих днів

Для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Тривалість документальних позапланових

Перевірок органом державної податкової служби щодо суб’єктів малого підприємництва не

повинна перевищувати (*5*) робочих днів.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних планових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*15*) робочих днів для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Продовження строків проведення

документальних планових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*5*) робочих днів щодо суб’єктів малого

Підприємництва.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних позапланових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*10*) робочих днів для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних позапланових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*2*) робочих дні щодо суб’єктів малого

Підприємництва.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано вид перевірки, яку здійснюють

Органи державної податкової служби?

- камеральні;

- документальні планові;

- документальні позапланові;

- планові виїзні;

- документальні невиїзні.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано вид перевірки, яку здійснюють

Органи державної податкової служби?

- фактичні;

- документальні планові;

- документальні позапланові;

- документальні виїзні;

- позапланові невиїзні.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під камеральною

Перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

документальною плановою перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

Документальною віиїзною перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків

чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

Документальною невиїзною перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

The main theories of syllable formation and syllable division.
Доверительная собственность — центральный институт в структуре общего права.
Методологические основы военной психологии
Декоорирование изделий из пластмасс: накладная и заформованная аппликация.
Раздел I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна Організація Праці
Об’єкт дослідження.
Весна 2006 года. Тихомиров, судя по всему, уже не может думать ни о чем, кроме взрывов. И выдает дневнику все тайны террористической организации.
Анализ финансового состояния и использование финансовыхкоэффициентов
Анализ и комплексная оценка условий развития территории
Условные обозначения, используемые на рисунках (см. 2.6.1-2.6.8)
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ
Железобетонные колонны для зданий без мостовых опорных кранов
Глава 59. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ДРАКА.
Полезен ли коньяк для сердца?
Наукова і науково-технічна діяльність
У рефлекторной реакции может быть гормональное звено, что
I. Цели выпускной квалификационной работы, как составной части государственной итоговой аттестации
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Аналогический характер особого откровения
Шляхи удосконалення системи менеджменту на підприємстві
Мікроскоп.
Главная Страница