Поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні

підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом (**) робочих

Днів з дня отримання запиту.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Документальна позапланова виїзна перевірка

Проводиться, якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету

Податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки та/або з від’ємним значенням з

податку на додану вартість, яке становить більше (*100*) тис. гривень.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальної планової

перевірки органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*10*) робочих днів

Щодо суб’єктів малого підприємництва.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальної планової

перевірки органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*30*) робочих днів

Для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість планової виїзної перевірки

органом державної податкової служби інших платників податків не повинна перевищувати (*20*)

Робочих днів.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Тривалість документальних позапланових

перевірок органом державної податкової служби не повинна перевищувати (*15*) робочих днів

Для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Тривалість документальних позапланових

Перевірок органом державної податкової служби щодо суб’єктів малого підприємництва не

повинна перевищувати (*5*) робочих днів.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних планових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*15*) робочих днів для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: " Продовження строків проведення

документальних планових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*5*) робочих днів щодо суб’єктів малого

Підприємництва.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних позапланових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*10*) робочих днів для великих платників податків.

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні щодо фінансового

контролю органів державної податкової служби: "Продовження строків проведення

документальних позапланових перевірок за рішенням керівника органу державної податкової

служби можливе на термін не більш як на (*2*) робочих дні щодо суб’єктів малого

Підприємництва.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано вид перевірки, яку здійснюють

Органи державної податкової служби?

- камеральні;

- документальні планові;

- документальні позапланові;

- планові виїзні;

- документальні невиїзні.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано вид перевірки, яку здійснюють

Органи державної податкової служби?

- фактичні;

- документальні планові;

- документальні позапланові;

- документальні виїзні;

- позапланові невиїзні.

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під камеральною

Перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

документальною плановою перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

Документальною віиїзною перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків

чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під

Документальною невиїзною перевіркою, яка здійснюється органами державної податкової

Служби?

- перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків;

- перевірка, яка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;

- перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків

діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника, і

здійснюється щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі

свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових

відносин з працівниками (найманими особами).

Основные виды тестовых процедур и классификация тестов.
Розрізняють дифракцію Френеля в розбіжних променях і дифракцію Фраунгофера в паралельних променях.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
Статья 19. Статус учредителя
Атаман Алексей Иванович Иловайский. 1775–1796 гг.
Критерії оцінювання ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ роботи БАКАЛАВРА
Уплата единого сельскохозяйственного налога
Українська культура – самобутня європейська культура.
САННЬЯСА: ОДИССЕЯ УЕДИНЕННОСТИ - ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ СВОЕГО СУЩЕСТВА
Особенности хозяйственной системы РБ
Классификация прав и свобод человека
Модель Extreme Programming
Вимоги безпеки під час видалення ожеледі з проводів контактної мережі
Ваше счастье в прошлом, настоящем и будущем
РЕЖИМНО-ОХРАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКИХ ПОРТОВ
Найдите свой источник молодости
Opportunity and equality
Пошук альтернатив
Часть первая. Основные положения, которые необходимо знать о чувстве беспокойства.
Третій закон Ньютона: закон дії та протидії
Поняття про масову свідомість.
Розрахунок річного фонду оплати праці
Смерть — выдох жизни, жизнь вдох смерти
Главная Страница