Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїтивизначення понять: держава, суверенітет, державний суверенітет, функції держави, внутрішні функції, зовнішні функції, тип держави, формаційний підхід, технократичній підхід, цивілізаційний підхід.

2. Ознайомитися з основними концепціями держави: „елітарна”, „демократична”, „теорія держави загального благоденства”, „технократична”, „марксистська теорія держави”. Висловити свої думки щодо основних положень названих теорій.

3. Скласти порівняльну таблицю «Організація влади в первісному суспільстві та державі»

Характеристики Первісне суспільство Держава
Організація населення
Носій влади
Наявність органів примусу
Соціальне регулювання

4. Знайти відповідність між стовпцями таблиці «Основні наукові концепції сутності держави»

1. Елітарна А. Консенсус інтересів усіх соціальних верств
2. Технократична Б. Державна влада здійснюється в інтересах та під контролем народу
3. Демократична В. Держава є знаряддям класового панування
4. Теорія держави загального благоденства Г. Державна влада належить олігархії
5. Марксистська Д. Держава як менеджер

5. Скласти в зошиті схеми: а) видів функцій держави за різними критеріями;б) типології держави.

6. Проаналізувати, яким чином змінюється сьогодні співвідношення між функціями держави в Україні. Висловити свою думку щодо розвитку держави та зміни її функцій.

7. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Приклади реалізації функцій держави»

1. Економічна функція А. Опублікування постанови уряду
2. Природоохоронна функція Б. Проведення фіналу конкурсу «Евробачення»
3. Правозахисна функція В. Прийняття закону про встановлення податкових пільг
4. Соціальна функція Г. Здійснення догляду речей в аеропорту
5. Культурна функція Д. Призначення пенсії громадянину
6. Інформаційна функція Е. Створення регіонального ландшафтного парку
7. Правоохоронна функція Є. Ратифікація міжнародного договору про захист прав національних меншин

8.Дати відповідь на питання.1. Чи можливе, на ваш погляд, існування людського суспільства без держави в близькому (далекому) майбутньому? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. З яких причин держава може втратити свій суверенітет. Чи може бути обмежений суверенітет держави? Які ще види суверенітету вам відомі?

3. Які, на вашу думку, політичні функцій властиві Українській державі на сьогодні. Які функції держави є першочерговими на сучасному етапі розвитку людства?

4. Які поняття дозволяють глибше розкрити сутність та призначення держави. Чим, на вашу думку, викликана багатоманітність поглядів щодо сутності та призначення сучасної держави.

referattgw.nugaspb.ru vyy.deutsch-service.ru referatuwc.nugaspb.ru referatrkn.nugaspb.ru Главная Страница