Поняття апарату держави та його ознаки.

Напрямки вдосконалення функціонування механізму держави у сучасній державі.

Розуміння механізму держави, як системи всіх державних організацій, що здійснюють не тільки управління загальносуспільними справами, але й забезпечують життєдіяльність всього суспільства, показує не тільки характер держави, як політичної організації, але й її соціальну спрямованість. Такий підхід до визначення держави характерний для сучасного конституційного законодавства України. Так, у Конституційному договорі вказано у ст.1: “Україна є демократичною, соціальною, правовою державою, яка утворена на основі здійснення українським народом свого суверенного права на самовизначення, виражає волю народу і захищає інтереси своїх громадян”. Це дає змогу визначити межі впливу держави на суспільство не тільки у політичному, але й соціальному, економічному та інших аспектах. Ці межі можна визначити так: держава діє лише у тих сферах суспільного життя і у тих об'ємах, що не можуть бути вирішені і врегульовані громадянським суспільством самостійно для забезпечення своєї життєдіяльності і розвитку.

Виходячи з цього, можна визначити ті напрямки розвитку і вдосконалення, які характерні для механізму сучасної демократичної держави:

1. Наявність ефективно функціонуючого недержавного виробничого та невиробничого секторів;

2. Скорочення державного апарату, вдосконалення його структури та підвищення ефективності роботи;

3. Високий рівень професійної майстерності та фахової підготовки державних службовців;

4. Наявність ефективних механізмів контролю за діяльністю державних органів, підприємств та установ;

5. Чітка законодавча регламентація компетенції державних органів.

Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і функції. Апарат сучасної демократичної держави характеризується наступними ознаками:

– демократизмом, тобто він будується на основі здійснення принципу народовладдя і виконує волю переважної більшості населення;

– суверенністю, тобто незалежністю від будь-яких політичних сил у суспільстві при здійсненні своїх завдань і функцій;– законністю, тобто точним і неухильним виконанням вимог закону всіма державними службовцями, всіма державними органами;

– гуманізмом, спрямованістю на забезпечення прав і свобод людини, орієнтацією всієї діяльності на інтереси людини;

– соціальною справедливістю, тобто забезпеченням консенсусу у суспільстві, балансу інтересів різних його груп;

– розподілом влади, тобто поділом єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, за наявності ефективних механізмів їхньої взаємодії та взаємоконтролю та при незалежності кожної з них.

Державний апарат складається з різних за своїм призначенням, функціями та завданнями державних органів.

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.
Тема 53. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса.
По какой формуле вычисляется сила Ампера?
The insane smile lit his features once more, and his head drooped onto his shoulder as Winky wailed and sobbed at his side.
Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється
ЕСКЕКТІЛЕР КЛАСЫ - CTENOPHORA
Исходными посылками типологии государства являются следующие положения.
They climbed the steps into the entrance hall and went into the Great Hall for lunch.
Зв'язок між елементами паралельних обчислювальних систем
Занятия физическими упражнениями
Оксид азота (II), гидроксид алюминия, сульфат бария, гидросульфид натрия.
Орієнтовні тези аналізу матеріалу
Правовий статус засновників і членів фермерських господарств.
Экологическая сертификация пищевой продукции
Організація охорони праці на підприємстві
Types of Fitness Programs
Ушиб головного мозга (контузия)
Основні закономірності і теорії виникнення держави і права.
Lecture 14. Evolution of the ME Nominal Morphology.
Основні види руху твердих тіл
Экологическая характеристика водной среды.
Факторы и география размещения машиностроения
Пункт 15.5.1. Религия и наука
Главная Страница