Тема: Інфінітив дієслова

Мета:

- поглибити й узагальнити знання студентів про поняття інфінітив дієслова;

- навчити їх розрізняти інфінітиви дієслова в тексті;

- поглибити і узагальнити знання про написання інфінітивів.

Обладнання: схеми, таблиці.

Завдання за темою:

Завдання 1. Неозначеною формою дієслова (інфінітивом) назива­ють таку форму дієслова, яка, називаючи дію або стан, не вказує на час, особу, рід, число, відповідає на питання що ро­бити? що зробити?

Перепишіть текст, підкресліть неозначену форму дієслова. Визначте її граматичні ознаки (перехідність, вид, синтаксичну роль).

Сімейне життя не буває і не може бути суцільним свя­том. Часто воно нагадує бурхливу ріку, яка несе свої води з першоджерельного верхів'я до гирла, і на тій течії є ти­хі плеса й чорториї. Треба вміти триматися на річці свого життя і стійко переносити не лише радість, а й горе і бі­ду, випливати з круговерті на тихі сонячні плеса, сушити весла на зеленому березі й знову в путь... У цьому муд­рість сімейного життя (І.Цюпа).

Завдання 2. Виберіть і запишіть дієслова тільки в неозначе­ній формі. Як утворюється неозначена форма (інфінітив)? Коли позначена форма може мати суфікс -ть?

Мусити, читали б, не осліпнути, розмовлятиму, по­чути, побачу, бути, співать, змагатися, розпустять, по­сіяти, могти, закрити, синіти, будувать, розпустять, сміятися, недобачати, збить, хотів би, сядь, з'їхатись, хотілося, підсипати, ревти, заболіти, їжте, заснула, за­писавши, розкритий, досліджуване, приголубте, вино­шуючи.

Завдання 3. Порівняйте неозначену форму дієслів української і російської мов і встановіть, який суфікс неозначеної форми в цих мовах найбільш поширений?

Українська Російська
мова мова
говорити (-ть) — говорить
брести — брести
берегти — беречь
розвести — развести
сікти — сечь
пекти — печь
писати (-ть) — писать

Завдання 4. Від іменників утворити дієслова в неозначеній формі.

Електрифікація, праця, писання, читання, косовиця розмова, ходіння, садіння, доглядання, прохання, пові домлення, збереження, копання, застереження сівба молотьба, перемога, подолання, відпочинок, переконан­ня, доручення, оранка, скрип, зойк, спів, звучанняЗавдання 5. Прочитайте. Випишіть словосполучення з дієсловами. Ви­значте лексичне значення кожного з дієслів. Біля виділених дієслів подайте форму інфінітива.

Всі три верхівці їхалимовчки. Старий Тарас думав про давнє: перед ним проходила його молодість, його літа, по яких завжди плачекозак, який хотівби, щоб усе життя його була молодість. Він думав про те, кого він зустрінена Січі з своїх колишніх товаришів. Він лічив, хто вже помер, хто жи­вий ще. Сльоза тихо крутиласяна його зіниці, і посивіла го­лова його сумно похнюпилась.

Сини його поринули в інші думки. Але треба сказати більше про синів його. їх віддалио дванадцятім році до київ­ської академії, бо вся поважна старшина того часу вважала,що доконечне — дати виховання своїм дітям, хоч робилосяце на те, щоб потім зовсім забути його (М. Гоголь).

referatxof.nugaspb.ru refalqy.ostref.ru referatqpa.nugaspb.ru vvq.deutsch-service.ru Главная Страница