Повнота і несуперечність теорії L

Допоміжні правила виведення в теорії L.

Наслідок 2.

1. гіпотеза

2. гіпотеза

3. гіпотеза

4. по m.p. з 1, 3

5. С по m.p. з 2, 4

За теоремою дедукції .

Теорема дедукції (обернена). Нехай Г – деяка множина формул (гіпотез) теорії L. А, В – деякі формули теорії L. Якщо , то .

Доведення:

, тобто з Г формули , де .

Отримали, що . Що і треба було.

Лема. Для будь-яких формул А, В наступні формули є теоремами теорії L:

а)

Доведення:

(А3)

1. (А3)

2. Лема 1

3. наслідок 2 з 1, 2

4. (А1)

5. наслідок 1 з 3, 4

b)

1.

2. (а)

3. m.p.1, 2

4. (А1)

5. наслідок 1 з 3, 4

c)

1. гіпотеза

2. А гіпотеза

3. (А1)

4. (А1)

5. m.p.1, 3

6. (А3)

7. m.p. 5, 6

8. m.p. 2, 4

9. В m.p. 7, 8

,

За теоремою дедукції

За теоремою дедукції

d)

1. гіпотеза

2. А гіпотеза

3. (А3)

4. (А1)

5. m.p. 1, 3

6. наслідок 1 з 4, 5

7. В m.p. 2, 6

,

За теоремою дедукції

Ще раз застосуємо теорему дедукції

e)

1. гіпотеза

2. (а)

3. наслідок 1 з 1, 2

4. (b)

5. наслідок 1 з 3, 4

6. (d)

7. по m.p. 5, 6

За теоремою дедукції

f)

m.p.

Теорема дедукції

Теорема дедукції

(е)

наслідок 1 з теореми дедукції

(g)

1. гіпотеза

2. гіпотеза

3. (е)

4. m.p. 1, 3

5. (е)

6. m.p. 2, 5

7. (А3)

8. m.p. 6, 7

9. В m.p. 4, 8

Теорема дедукції

Теорема дедукції

Доведемо декілька тверджень, які будуть корисними при рішенні задач.

1. Правило контрапозиції.

Якщо , то .

Доведення:

1. за умовою

2. т.д. 1

3. (е)

4. (γ) 2,3

5. т.д. (обр.) 4

2. Правило введення кон’юнкції.

Доведення:

1. А гіп.

2. В гіп.

3. ЛП2

4. m.p. 2, 3

5. ЛП6

6. наслідок 2 т.д.

7. m.p. 1, 6

3. Правило видалення кон’юнкції.

Доведення:

Покажемо, що .

1. (с)

2. т.д. (обр.) 1

3. пр.І, 2

4. (а)5. властивість (γ) 3,4

Покажемо, що .

1. (А1)

2. т.д. (обр.)

3. пр.І, 2

4. (а)5. властивість (γ) 3,4

4. Правило введення диз’юнкції.

Доведення:

1. (с)

2. т.д. (обр.) 1

3. (в)

4. властивість (γ) 2, 3

1. (А1)

2. т.д. (обр.) 1

5. Правило видалення диз’юнкції.

Якщо , , то .

Доведемо правило видалення диз’юнкції.

1. за умовою

2. пр.І, 1

3. за умовою

4. пр.І, 3

5. введення &, 2,4 + властивість (γ)

6. пр.І, 5

7. (а)

8. властивість (γ) 6,7

9. (в), властивість (γ) 8

10. наслідок 1

11. властивість (γ) 9,10

Покажемо, що формула теорії L тоді і тільки тоді є теоремою цієї теорії, коли вона є тавтологією.

Твердження 1. Кожна теорема теорії L є тавтологія.

Доведення:

Неважко переконатися в тому, що кожна аксіома теорії L є тавтологія.

А А)
и и и и и
и и л и и
л и и л л
л и л и л

Наприклад, (А1):

Нами доведена Лемма 1 про тавтології: якщо А і (А ⊃ В) - тавтології, то В - тавтологія. Значить, правило modus ponens, застосоване до тавтології, призводить до тавтології. Отже, будь-яка теорема теорії L є тавтологія.

Для доказу того, що кожна тавтологія є теорема теорії L нам буде потрібно наступна лема.

Лема про штрихи. Нехай А - формула теорії L, до запису якої входять пропозіціональние букви В1, В2, ..., Вк. Нехай задано деякий розподіл істинних значень для В1, В2, ..., Вк. Нехай тоді

Нехай

Тоді , , …, ⊢ (*)

Приклад.Нехай А – це формула :

Істинна таблиця:

А В ¬В
и и л Л
и л и И
л и л И
л л и И

Для кожного рядка цієї таблиці лема про штрихи стверджує факт відповідної виводимості.

Першому рядку відповідає твердження:

1 рядок

2 рядок (так, )

3 рядок

4 рядок

Доведення:

Доведення проведемо за індукцією по числу l примітивних зв’язок (¬,⊢), за допомогою яких записана формула А.

1. Базис індукції. L=0. Тоді формула А представляє собою пропозиційну літеру В1.

(*): , тобто стверджується, що - це так (Лема 1: ).

2. Індуктивне припущення: нехай твердження (*) істинне для будь-якого l

3. Індуктивний крок: покажемо, що тоді (*) істинна для l=k.

Розглянемо 2 можливих випадки:

Випадок 1: А – це ¬В, де l(В)= k-1.

Випадок 2: А – має вигляд В С, де l(В)+ l(С)=γ-1.

Вимоги до організації робочих місць
Элементы системы управления коммерческой деятельностью.
Строковый тип или стандартный класс string
Магия денег и преодоление фундаментальных экзистенциальных страхов
Сакральные атрибуты шута (шут и шаман)
Расшифровать 15А25НС17К1А35м/с. Виды шлифования.
Тема 13. Ретикулярная формация.
Образ автора – категорія комплексного аналізу художнього тексту.
Підготовка та організація стрільб
Моделі визначення вартості капіталу від залучення боргових ресурсів
Стосунки з іншими
Равновесия в растворах электролитов. Ионное произведение воды. Водородный показатель.
So we all must work together to keep our world green. The world around us is wonderful. Let's preserve it.
Мика свободной рукой тронул меня за лицо, повернул к себе. Улыбнулся своей безмятежной улыбкой
Виды, перцепты и представления
Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування і обліку в них
Продовження таблиці 7.7
Об опеке (Закон N64-1230 от 14 дек. 1964 г.)
Просвещение, воспитание на Руси в XIV – XVI вв.
Гос-во важнейший элемент политической системы.
Доповнення простору.
До яких показників якості відносять пористість м’якушки хліба?
Уровни нейроэндокринной регуляции
Главная Страница