Тестові завдання

1 Виробничу регресія Кобба-Дугласа описують рівнянням:

а) Y1 = a01 + a1Z1 + a2Z2;

б) Y=a0X1a1X2a2 ;

в) D = a0 + a1Р + a2P2 ;

г) y = а + b/x.

2 Якщо значення загального коефіцієнта еластичності для виробничої регресії Кобба-Дугласа a > 1, то:

а) при зростанні обсягу виробництва зростають витрати на одиницю продукції;

б) при зростанні обсягу виробництва витрати не змінюються;

в) маємо економію ресурсів на масштабах виробництва;

г) при зростанні одного з факторів виробництва на 1 %, показник зросте на а %.

3 Частинний коефіцієнт еластичності показує:

а) на скільки відсотків зміниться показник при зміні кожного з факторів на 1 %;

б) на скільки відсотків зміниться значення факторів при зміні показника на 1 %;

в) на скільки відсотків зміниться показник при зміні одного з факторів на 1 % і при незмінному значенні іншого;

г) на скільки відсотків збільшиться показник

4 Для зведення степеневої функції до лінійної використовують:

а) логарифмування та заміну;

б) метод заміни;

в) метод ітерацій;

г) метод найменшим квадратів.

5 Ізокванта – це:

а) це лінія незмінних витрат, що показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) всі можливі комбінації двох факторів, які можуть бути використані для виробництва певного максимального обсягу продукту;

в) лінія, що показує залежність обсягу виробництва від виробничих затрат;

г) лінія, що характеризує залежність витрат капіталу від витрат праці.

Вихідні дані для виконання роботи беремо з розрахункової роботи № 5.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 7.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДНІХ

Хід роботи

1 На основі вихідних даних здійснити розрахунок прогнозних значень показника за методом:

а) середньої ковзання;

б) простої експоненціально зваженої середньої.

2 Розрахувати показники точності прогнозу; зробити висновок і вибрати точніший прогноз.

3 Перевірити достовірність прогнозу за коефіцієнтом Трігга.4 Здійснити розрахунок довірчих інтервалів.

Теоретичні відомості

Что такое «экологическое сознание»?
Температурные климатические воздействия
Изложить порядок расчета свайного фундамента из забивных ж/б свай.
Тема 2. Предмет, метод і система адміністративного права. Адміністративно-правові норми і відносини
Этапы развития Киевской Руси 79 страница
А головне - ви нічого не зробили, щоб ця проблема виникла. Ви не приклали руку до її створення. Вона сама з'явилася.
Новый король Швеции Густав Адольф сделал последнюю попытку удержать захваченные Новгородские земли походом на Псков, единственный опорный пункт, отразивший все попытки интервентов овладеть им.
Профилактика и лечение дыхательных расстройств
Стоимость путевки на 1 человека без питания
Принципы организации безналичных расчетов в РФ
Людей в значительной мере стереотипизировано. Система динамических
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
ІИВОІ ГЄЙ.
Перечень возможных тестовых вопросов на ПГК
Министр молодежной политики,
РОЗДІЛ І
К-т рахунку
КАК ЛЕЧИТЬ НЕВРИТ СЛУХОВОГО НЕРВА
Срок окупаемости и рентабельности инвестиций: порядок расчета и применения
Харчові токсикоінфекції
Сборочные приспособления и методика их проектирования
Інші види правових норм
Системи.
Главная Страница