Завдання 1.2. Вивчити призначення та зміст сайту Президента Російської Федерації.

http://www.kremlin.ru

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента Росії на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст указів та виступів Президента Росії.

4. Створити блок інформації указів Президента Росії щодо підприємницької та господарської діяльності.

Завдання 1.3. Вивчити призначення та зміст сайту Президента США.

http://www.whitehouse.gov/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст біллів та виступів Президента США.

4. Створити блок інформації біллів та виступів Президента США щодо підприємницької та господарської діяльності.

Практичне завдання 2.

Завдання 2.1. Вивчити призначення та зміст сайту Верховної Ради України.

www.rada.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Верховної Ради України на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів України, що прийняти Верховної Радої України.

4. Створити блок текстових файлів про Закони України, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Україні.

Завдання 2.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації

http://www.duma.gov.ru/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів Росії, що прийняти Державної Думою Федеральних Зборів Російської Федерації.

4. Створити блок текстових файлів про Закони Росії, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Росії.

Завдання 2.3. Вивчити призначення та зміст сайту Конгресу США.

http://www.congress.org/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Конгресу США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів США, що прийняти Конгресом США.

4. Створити блок текстових файлів про Закони США, щодо використання інформації та інформаційних технологій в США.

Практичне завдання 3.

Завдання 3.1. Вивчити призначення та зміст сайту Державного комітету статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Завдання 3.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державного комітету статистики Російської Федерації

http://www.gks.ru/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Практичне завдання 4.

Завдання 4.1. Вивчити призначення пошукових систем в Інтернеті Далекого та Близького Зарубіжжя.

www.altavista.com

www.yahoo.com

www.uaportal.com

www.meta-ukraine.com

www.yandex.com

www.aport.ru

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „менеджмент” і „маркетинг”.

3. Вивчити сервісні функції пошукових систем в Інтернеті

Завдання 4.2. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Укроп.Ком”

www.ukrop.com

1. Описати структуру сайту.

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.3. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Російська Мега Універсальна Енциклопедія” видавництва “Кирилл и Мефодий”.

www.km.ru

www.mega.km.ru

1. Описати структуру сайту,

2. Створити перелик галузевих енциклопедії on – lineвидавництва “Кирилл и Мефодий”.

3. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.4. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Британська Енциклопедія “Британніка”.

http://www.britannica.com/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„management” і „marketing”.

Практичне завдання 5.

Основные проблемы гносеологии
Установление диктатуры Временного правительства
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З КУРСУ
Функция управления - это направление или вид деятельности работников аппарата управления, характеризующийся обособленным комплексом задач управленческой системы.
Технологический процесс работы порта
Математична модель задачі у загальному вигляді
ОБЕЗЬЯНЫ И ЛИЧИНКИ МЯСНОЙ МУХИ, ИЛИ… ПАРАЗИТЫ В БОРЬБЕ ЗА МИР 9 часть
МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА
Объясните причину круговорота воды в природе? Его следствие и значение? Раскройте сущность проблемы пресной воды на Земле и охраны вод?
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Тема 3.9. Творчество М. А. Булгакова: роман «Мастер и Маргарита».
Сучасна релігійна філософія.
Сутність та особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу. Мануфактурне виробництво
Сутність та поняття фінансової звітності підприємства.
Глава 332 – девять глубоких формирований красильщика
Игровые технологии как вид педагогических технологий
МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
Асортимент металевих виробів.
Переломи остистих відростків
Управление в области социального развития
Fat Substitutes Are Deceptive Cure-All for American Waistlines
Теоретические основы психологического консультирования в клинике
Главная Страница